Tu jesteś: Komunikaty :. KOMINIKAT 4/12

KOMINIKAT 4/12

KOMUNIKAT NR 4 Z DNIA 16 KWIETNIA 2012

 

Zarząd Oddziału zaprasza na spotkanie z cyklu "PROBLEMY KONSERWATORSKIE
I OCHRONA ZABYTKÓW", które odbędzie się we wtorek, 24 kwietnia, o godz. 14.00
w Muzeum Architektury (
Wrocław, ul. Bernardyńska 5).

Daria Rzepiela zaprezentuje temat: Architektura jako proces. Wi-rewitalizacja historycznych przestrzeni zdegradowanych.


Osobom, które zapisały się na objazd zabytkoznawczy do Niemiec w terminie 24-26 maja 2012, przypominamy o konieczności dokonania drugiej wpłaty (200 zł. / odpowiednio dla członków: 100 zł) u kol. Roberta Hesia (Gabinet Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu) najpóźniej do końca kwietnia. W przypadku wpłat na konto konieczny jest wcześniejszy kontakt z kol. Hesiem (tel.  071 34 388 39, wewn. 242 lub e-mail: robus@.poczta.onet.pl).

Minimalna kwota potrzebna na wstępy (płatne są wejścia do kościołów) to 30 E.

Wyjazd sprzed gmachu Muzeum Narodowego we Wrocławiu w czwartek, 24 maja, o godz. 5.00

 

Informacje o konferencjach

14-15 czerwca 2012 odbędzie się sesja naukowa: Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa, organizowana przez Oddział Górnośląski SHS, Muzeum Archidiecezjalne, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich O/ w Katowicach.

 

15-16 maja 2012 Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej Bractwa religijne w średniowieczu i czasach nowożytnych (do końca XVIII w.).

13-15 września 2012 Polski Komitet Narodowy ICOMOS organizuje w Krakowie Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego. Zgłoszenia referatów (wraz ze streszczeniem) można przesyłać na adres: Zakład Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55;  00-659  Warszawa, lub na adres e-mail: sekretariat@icomos-poland.org Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

 

20-22 września 2012 Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej organizuje III międzynarodową konferencję zatytułowaną Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona. Więcej informacji na: http://www.gdynia.pl/modernizm/7177_74293.html

26-29 września 2012 - Grupa Robocza Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki organizuje konferencję: Dziedzictwo kulturowe a procesy akulturacji na pograniczu polsko-niemieckim. Motywacje, realia, wizje. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, przy wsparciu Collegium Polonicum, Słubice.

 

11-12 października 2012 Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji pt. Centrum, prowincje, peryferia - wzajemne relacje w dziejach sztuki.

22-23 października 2012 Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN i Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym organizują interdyscyplinarną konferencję naukową na temat Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku.

 

15-16 listopada 2012 Instytut Historii Sztuki UAM w Poznaniu przy współpracy z Poznańskim Oddziałem SHS organizuje konferencję naukową zatytułowaną Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Propozycje wystąpień wraz z jednostronicowym abstraktem należy nadsyłać do 30 kwietnia br. na adres: mmencfel@amu.edu.pl, lub kamila.kludkiewicz@gmail.com Dodatkowe informacje na: http://www.arthist.amu.edu.pl

 

22-24 listopada 2012 będzie miała miejsce LXI ogólnopolska sesja naukowa SHS zatytułowana Współczesność - historia nieznana.

Nieobcy także historii sztuki paradoks trudu opisania i zrozumienia tego, co najbliżej zarówno w sensie czasowym, jak i przestrzennym, przekonuje nas do potrzeby intensywniejszego niż dotąd rozpoznania specyfiki polskiej sztuki współczesnej. W planie najbardziej generalnym jej uchwycenie wymaga dostrzeżenia żywotnych związków i głębokiego zakorzenienia sztuki współczesnej i jej historii w polskiej wersji nowoczesności, a co często za tym idzie, w schematach myślowych wypracowanych i utrwalonych w PRL-u. Refleksję nad współczesną sztuką i skupioną na niej historią chcemy przedyskutować w trzech obszarach: sztuka i historia, sztuka i polityka, sztuka i sztuka. Streszczenia proponowanych referatów o objętości ok. 1800 znaków należy nadsyłać do 20 maja br. na adres shs@shs.pl.pl a ewentualne pytania należy kierować na adres w.wlodarczyk@neostrada.pl, tel.22 635 87 01

 

5-6 grudnia 2012 Krakowski Oddział SHS i Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Biblioteką Jagiellońską i Akademią Sztuk Pięknych organizują konferencję naukową O miejsce książki w historii sztuki. Tematy wystąpień można zgłaszać do 30 maja na adres: a.gronek@orange.pl lub Krakowski Oddział SHS, ul. Starowiślna 29/30,
31-008 Kraków.

 

4.12. 2012 Polski Komitet Narodowy ICOMOS organizuje konferencję Wartościowanie w ochronie

i konserwacji zabytków. Propozycje artykułów: tytuł wraz ze streszczeniem (2 strony) można nadsyłać do 30 04. na adres szmygin@poczta.onet.pl

 

6-7.12. 2012 Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Muzealnictwa i Wydział Nauk Historycznych, Katedra Historii Sztuki)

i Fundacja Free-Art., we współpracy z Institute of Research and Analysis of Reality Impossible organizują konferencję artystyczno-naukową Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce.

Propozycje: tytuł wystąpienia lub prezentacji, abstrakt (1 strona) oraz CV można nadsyłać do 15.06. na adres Wydział Sztuk Pięknych UMK, Zakład Muzealnictwa IZK, ul. Sienkiewicza 30/32,
87-100 Toruń kolekcjafikcji@umk.pl

 

w czerwcu 2013 Muzeum Okręgowe w Toruniu planuje organizację konferencji pt. Toruńscy mistrzowie sztuki złotniczej i ich dzieła. Propozycje referatów wraz z jednostronicowym konspektem należy zgłaszać w terminie do 30 maja 2012 na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń (Katarzyna Kluczwajd), lub mailem: k.kluczwajd@muzeum.torun.pl . Materiały mają zostać opublikowane w terminie umożliwiające ich dystrybucję już podczas konferencji. Termin składania tekstów do publikacji - 30 listopada 2012 r.

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zaproszenie na spotkanie promocyjne czasopisma „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” - numerów specjalnych poświęconych pamięci Dra Andrzeja Jarosza i Dra Arkadiusza Wojtyły. Spotkanie odbędzie się 11.12.2021 (sobota), o godz. 12:00 w Oratorium Marianum, Pl. Uniwersytecki 1.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM