Tu jesteś: PUBLIKACJE

Publikacje

SHS organizuje sesje naukowe, jest wydawcą i współtwórcą licznych publikacji. Ich listę, jako namiastkę historii oddziału wrocławskiego, prezentujemy poniżej. Zachęcamy jednocześnie do nabycia najnowszych pozycji wydawniczych.

 

Seria "Śląsk w zabytkach sztuki" wydawana z inicjatywy SHS przez Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich:

 1. Broniewski Tadeusz : Trzebnica. Wrocław 1959
 2. Czerner Olgierd,Rozpędowski Jerzy : Bolków i Świny. Wrocław 1960
 3. Rozpędowski Jerzy : Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim. Wrocław 1960
 4. Zlat Mieczysław : Brzeg. Wrocław 1960
 5. Steinborn Bożena : Otmuchów - Paczków. Wrocław, Warszawa, Kraków 1961
 6. Zlat Mieczysław: Lwówek. Wrocław, Warszawa, Kraków 1961
 7. Hanulanka Danuta: Świdnica. Wrocław 1961
 8. Starzewska Maria : Oleśnica. Wrocław, Warszawa, Kraków 1963
 9. Broniewski Tadeusz : Kłodzko. Wrocław 1963
 10. Bachmiński Janusz : Gryfów - Gryf - Lubomierz. Wrocław, Warszawa, Kraków 1964
 11. Dziurla Henryk: Krzeszów. Wrocław, Warszawa, Kraków 1964
 12. Kutzner Marian : Racibórz. Wrocław, Warszawa, Kraków 1965
 13. Kozaczewski Tadeusz : Środa Śląska. Wrocław, Warszawa, Kraków 1965
 14. Zlat Mieczysław : Ziębice. Wrocław, Warszawa, Kraków 1967
 15. Steinborn Bogusz : Lubin. Wrocław, Warszawa, Kraków 1969
 16. Kalinowski Konstanty : Lubiąż. Wrocław, Warszawa, Kraków 1970
 17. Popłonyk Urszula : Opole. Wrocław, Warszawa, Kraków 1970
 18. Bachmiński Janusz : Bolesławiec. Wrocław, Warszawa, Kraków 1970
 19. Kębłowski Janusz : Nysa. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1972
 20. Krzywańska Anna : Sobótka i okolice. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1972
 21. Wrabec Jan : Legnickie Pole. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1974
 22. Różycka Ewa, Ropędowski Jerzy : Jelenia Góra. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975
 23. Chrzanowski Tadeusz : Głogówek, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977
 24. Kornecki Marian : Złoty Stok - Srebrna Góra. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980
 25. Chrzanowski Tadeusz : Bardo, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980
 26. Mitkowska Anna : Wambierzyce. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1984
 27. Krzywańska Anna : Dzierżoniów. Wrocła, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1984
 28. Bartnik Krystyna : Bystrzyca Kłodzka. Wrocław, Warszawa, Kraków 1992
 29. Kapałczyński Wojciech : Kowary, Wrocław, Warszawa, Kraków 1993

Materiały sesji naukowych i katalogi wystaw:
 1. Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych. Materiały sesji SHS, Wrocław 1962. Warszawa1965
 2. Rokoko. Studia nad sztuka 1 połowy XVIII w. Materiały sesji SHS zorganizowanej wspólnie z Muzeum Śląskim we Wrocławiu, Wrocław, październik 1968. Warszawa 1970
 3. Z pracowni graficznej Jana Białostockiego, kat. wyst. Warszawa-Wrocław 23 X - 15 XII 1981, Wrocław 1981
 4. O sztuce sepulkralnej na Śląsku. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego SHS, 25-26 października 1996 roku, red. Bogusław Czechowicz, Arkadiusz Dobrzyniecki. Wrocław 1997
 5. Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku oraz w kolekcjach i zbiorach ze Śląskiem związanych. Materiały sesji Oddziału Wrocławskiego SHS, Wrocław, 23-24 marca 1999, red. Bogusław Czechowicz, Arkadiusz Dobrzyniecki, Izabela Żak. Wrocław 1999
 6. Sztuka i dialog wyznań. Materiały Sesji SHS, Wrocław, listopad 1999, red. Jan Harasimowicz . Warszawa 2000
 7. Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku. Materiały konferencji zorganizowanej przez Oddział Wrocławski SHS i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 29 listopada - 1 grudnia 2001 r., red. Andrzej Kozieł i Beata Lejman. Wrocław 2002
 8. Architektura współczesna w mieście zabytkowym. Materiały konferencji zorganizowanej przez Oddział Wrocławski SHS i SARP pod red. R. Eysymontta, A. Zwierzchowskiego i T. Rudkowskiego. Wrocław 2003
 9. Integracja i dezintegracja w krajobrazie miast i miasteczek. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Oddział Wrocławski SHS, Oddział Gdański SHS, Główną Komisję Ochrony Zabytków SHS, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Wrocław - Gdańsk 7-9 października 2005 r., red. Rafał Eysymontt. Wrocław 2006
 10. Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wojnowice 5-6 października 2007, red. Aleksandra Lipińska. Wrocław 2009
 11. Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląski i w hrabstwie kłodzkim 1580-1776. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wrocław, 6-8 X 2011) dedykowane pamięci Profesora Henryka Dziurli, pod redakcją Dariusza Galewskiego i Anny Jezierskiej, Wrocław 2012.
 12. Muzea Wrocławia. Praca zbiorowa pod red. Beaty Lejman, Wrocław 2012.
 13. Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom - regres - innowacja - tradycja. Studia z historii sztuki, red. Rafał Eysymontt i Romuald Kaczmarek, Warszawa 2014. Materiały LXII sesji ogólnopolskiej SHS zorganizowanej przez Oddział Wrocławski w dniach 21-22 listopada 2013 r.
 14. Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia. Studia z historii architektury i sztuki. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 27-28 listopada 2014 r., red. Dariusz Galewski, Romuald Kaczmarek, Wrocław 2016.
 15. Fara w mieście od średniowiecza do współczesności. Społeczność - Duchowość - Architektura - Wystrój. Studia z historii sztuki, red. R. Eysymontt, D. Galewski, Wrocław 2019.


Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM