Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 1/2015

KOMUNIKAT 1/2015

KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 R.

Zarząd Oddziału organizuje objazd zabytkoznawczy w dniach 18-20.06.2015 do Niemiec na trasie: Wrocław - Nossen (zamek hr. Cosel) - Altzella (założenie cysterskie XIII w.) - Augustusburg (zamek renesansowy) - Lichtenwalde (pałac myśliwski rokoko) - Zwickau - Thalbürgel (kościół romański XII w.) - Dornburg (zamek barokowy) - Jena-Rudolstadt (pałac barokowy) - Paulinzella (opactwo benedyktyńskie romańskie) - Weimar - Erfurt (kościoły gotyckie stare miasto) - Gotha (wczesnobarokowy pałac) - Eisenach - Mülhausen (gotyckie kościoły) - Heilbad Heiligenstadt (opactwo późnoromańskie) - Wurzen (kościół i zamek renesansowy) - Wermsdorf (pałac barokowy Hubertusburg)  - Rochlitz (zamek z reliktami romańskimi) - Wechselburg (opactwo benedyktyńskie) - Kriebstein (najpiękniejszy zamek Saksoni) - Wrocław (razem 1400 km). Nazwy podkreślone oznaczają miejsca noclegów.

Koszt wyjazdu: 400 PLN, a dla członków oddziału nieposiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 250 PLN. Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie zaliczki w wysokości 100 PLN do 15 lutego 2015. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Hesiem
(tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl).

Prosimy – na dobre rozpoczęcie roku – o regularne wpłaty z tytułu składek członkowskich w wys. 8PLN (5PLN bez Funduszu Pomocy Koleżeńskiej); składka ulgowa – odpowiednio: 4 i 2,50PLN.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach
i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają na konferencję pt.

SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM. ŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE, która się odbędzie w dniach 20-21 października 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie załączonych formularzy zgłoszeniowych do dnia
31 marca 2015 roku na adres mailowy: piotr.rosinski@ujk.edu.pl . Planowana opłata konferencyjna - 400 zł. (noclegi, wyżywienie oraz druk materiałów w tomie pokonferencyjnym). Dodatkowych informacji może udzielić pani Karolina Wicha z Biblioteki Uniwersyteckiej: karolina.wicha@ujk.edu.pl .

Oddział Kielecki organizuje 5-16.09.2015 objazd Cesarskim Szlakiem (po Czechach, Austrii, Słowenii, Chorwacji i Włoszech, których ziemie w XIX w. należały do monarchii habsburskiej). Cena – 4850PLN (przy min. 25 uczestnikach).

W końcowej fazie przygotowań jest też zaplanowany przeze mnie 17-dniowy objazd po Iranie zawierający aż 9 wpisów z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w tym kraju.
Bliższe informacje: <ecehape@o2.pl>

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM