Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 1/2016

KOMUNIKAT 1/2016

KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 15 STYCZNIA 2016

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 28 grudnia 2015 roku zmarł Profesor Zygmunt Świechowski, wybitny mediewista, nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji wydawanych w Polsce i za granicą. Przez wiele lat był związany z Katedrą Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Został pochowany na cmentarzu w Wilanowie.

.........................................................................................................................................................................

Zapraszamy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu na spotkanie naukowe, które odbędzie w czwartek 28.01.
o g. 14.30.
Pani Ewa Halawa oprowadzi zainteresowanych po wystawie Kody pamięci. Ikonografia Śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w. Zbiórka na parterze.

Na XLII Walnym Zjeździe SHS w Warszawie 11 grudnia 2015 r. wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Prezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki został ponownie prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (O/Warszawski). W skład Prezydium weszli: prof. dr hab. Jan K. Ostrowski (O/Krakowski-wiceprezes),
prof. dr hab. Zbigniew Bania (O/ Warszawski-wiceprezes), dr Katarzyna Nowakowska-Sito (O/Warszawski-skarbnik), dr Anna S. Czyż (O/Warszawski-sekretarz generalny), dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka (O/Krakowski-członek Zarządu Gł.
SHS), prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (O/Poznański-członek Zarządu Gł. SHS).

Wybrano Komisję Rewizyjną Zarządu Głównego SHS w składzie: Jan Skuratowicz (O/Poznański), Maria Gołąb (O/Poznański), Zbigniew Maj (O/Warszawski).

W skład Sądu Koleżeńskiego SHS weszli: Danuta Łuniewicz-Koper (O/Warszawski), dr Karolina Stanilewicz (O/Łódzki), Marian Rumin (O/Krakowski), ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (O/Krakowski), Maria Zwierz (O/Wrocławski).

Zebranie nadało godność Członka Honorowego kol. kol.: Lechosławowi Lameńskiemu (O/Lubelski), Romualdowi Nowakowi (O/Wrocławski),  Elżbiecie Pileckiej (O/Toruński), Danucie Semeniuk (O/Warszawski), Marcie Wajdowicz (O/Rzeszowski), Michałowi Woźniakowi (O/Toruński), Alicji Zaraś (O/Warszawski), Teresie Żurawskiej (O/Rzeszowski).

Laureatką tegorocznej nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa w kategorii prac niepublikowanych została kol. Emilia Kiecko (O/ Poznański), za pracę doktorską Przyszłość do zbudowania. Futurologia
i architektura w PRL
, a w kategorii prac publikowanych - kol. Makary Górzyński (O/Warszawski) za pracę Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesnoći, Kalisz 2014.
Nagrodę im. prof. Jerzego Z. Łozińskiego otrzymał zespół autorów w składzie: Anna Oleńska, Marcin Zgliński, Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz (O/Warszawski za tom Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce (Seria Nowa t. 12 z. 2.) poświęcony Białemustokowi.

W dniach 18-19 maja 2016 r. w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w Katowicach odbywać się będzie sesja naukowa Miasta w kontekście wielkich i małych narracji. Badacze zainteresowani wygłoszeniem referatu proszeni są o przysyłanie krótkiego streszczenia planowanej wypowiedzi (1000 znaków) na adres organizatorki konferencji dr hab. Irmy Koziny: irma1-1964@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 r.

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM