Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 1/2017

KOMUNIKAT 1/2017

KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 10 LUTEGO 2017 R.


W ramach cyklu prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia zapraszamy na spotkanie do Muzeum Architektury w piątek, 17 lutego, o g. 1700 (zbiórka w holu). Kurator wystawy,
dr hab. Andrzej Szczerski (MNK), oprowadzi nas po ekspozycji Lwów 24 czerwca 1937 - miasto, architektura, modernizm.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi wraz z Katedrą Historii Sztuki
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Oddział w Łodzi, mają zaszczyt zaprosić do udziału w 25. Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki
i Konserwatorów, która w dn. 11-14 października 2017 r. odbędzie się w murach Centralnego Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi. Tematem konferencji jest Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku.
Ochrona - konserwacja - rewitalizacja.

Propozycje swoich referatów względnie komunikatów (nie publikowanych i nie ogłaszanych do tej pory) zawierające imię, nazwisko, tytuł wystąpienia oraz abstrakt o objętości ok. 2400 znaków ze spacjami wraz
z krótkim CV zawierającym informacje na temat dotychczasowej aktywności naukowej prosimy przesłać do dnia
10 marca 2017 na adres: konferencja2017@cmwl.pl

Oddział Toruński SHS zaprasza do uczestnictwa i składania propozycji wystąpień w tegorocznych sesjach:

1. Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa XX wieku w Polsce (współorg. TORMIAR)
2. Toruńska plastyka i rzemiosło artystyczne 1793-1920 (z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia)
3. Toruńska architektura sakralna po 1945 roku (z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia).
Szczegółowe informacje na stronie http://www.shs.pl/?page_id=4850


Departament Ochrony Zabytków MKiDN informuje o trwającym naborze na listę rzeczoznawców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O wpis mogą się ubiegać osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy, posiadające co najmniej 10-letnia praktykę w wykonywaniu zadań w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami. Szczegółowe informacje można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Kultury z 10.05.2004, DU 2004, nr 124,
poz. 1302. (rozporządzenie dostępne na stronie MKiDN).

Wnioski należy składać do dnia 1.03. na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

Za Zarząd:

Izabela Zak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

6 marca b.r. (środa) odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Grupa Krakowska 1932-1937", które poprowadzi pani Barbara Ilkosz. Zbiórka przed wejściem do Pawilonu Czterech Kopuł o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM