Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 1/2019

KOMUNIKAT 1/2019

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie w ramach
cyklu naukowego prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia.
Spotkanie rozpocznie się w czwartek 17 stycznia 2019 o g. 14:30 w Muzeum Narodowym we
Wrocławiu, gdzie po wystawie Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku oprowadzać będzie jej
kuratorka, dr Agnieszka Patała (Instytut Historii Sztuki UWr.).
Zbiórka w holu.

Oddziały Warszawski i Łódzki SHS zapraszają do udziału w planowanej na pierwszą dekadę
października 2019 roku konferencji naukowej: „Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych
badań” .
Propozycje wystąpień można nadsyłać do 31 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres:
tkanina.dziedzictwo@gmail.com (tam też kierować wszelkie zapytania dotyczące konferencji).
Z uwagi na ograniczenia czasowe organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Informacje
o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną do 30 kwietnia 2019 r. Komitet organizacyjny
i koordynacja konferencji: Ewa Orlińska-Mianowska (MNW), Monika Janisz (MNW), Ewa
Andrzejewska (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej), Małgorzata Wróblewska-Markiewicz (Łódź),
Karolina Stanilewicz (ASP w Łodzi).Organizatorzy planują wydanie drukiem recenzowanego tomu
pokonferencyjnego.
Sekretarz konferencji: Karolina Stanilewicz.

Instytut Historii Sztuki UWr zaprasza do udziału w wyjazdach do:
- Włoch w terminie 27.04-5.05 2019 (szczegóły w załączniku lub kontakt z biurem: ul. Żelazna 48;
53-427 Wrocław; tel. 071 / 361-33-87; 361-44-00; fax. 071/ 332-30-28)
- Szwecji i Danii w terminie 1-11.07.2019 (szczegóły w załączniku lub na stronie: www.euro-
bus.travel.pl kontakt: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz Oddziału

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM