Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 1/2019

KOMUNIKAT 1/2019

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie w ramach
cyklu naukowego prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia.
Spotkanie rozpocznie się w czwartek 17 stycznia 2019 o g. 14:30 w Muzeum Narodowym we
Wrocławiu, gdzie po wystawie Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku oprowadzać będzie jej
kuratorka, dr Agnieszka Patała (Instytut Historii Sztuki UWr.).
Zbiórka w holu.

Oddziały Warszawski i Łódzki SHS zapraszają do udziału w planowanej na pierwszą dekadę
października 2019 roku konferencji naukowej: „Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych
badań” .
Propozycje wystąpień można nadsyłać do 31 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres:
tkanina.dziedzictwo@gmail.com (tam też kierować wszelkie zapytania dotyczące konferencji).
Z uwagi na ograniczenia czasowe organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Informacje
o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną do 30 kwietnia 2019 r. Komitet organizacyjny
i koordynacja konferencji: Ewa Orlińska-Mianowska (MNW), Monika Janisz (MNW), Ewa
Andrzejewska (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej), Małgorzata Wróblewska-Markiewicz (Łódź),
Karolina Stanilewicz (ASP w Łodzi).Organizatorzy planują wydanie drukiem recenzowanego tomu
pokonferencyjnego.
Sekretarz konferencji: Karolina Stanilewicz.

Instytut Historii Sztuki UWr zaprasza do udziału w wyjazdach do:
- Włoch w terminie 27.04-5.05 2019 (szczegóły w załączniku lub kontakt z biurem: ul. Żelazna 48;
53-427 Wrocław; tel. 071 / 361-33-87; 361-44-00; fax. 071/ 332-30-28)
- Szwecji i Danii w terminie 1-11.07.2019 (szczegóły w załączniku lub na stronie: www.euro-
bus.travel.pl kontakt: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz Oddziału

Spotkania

Muzeum Architektury we Wrocławiu i Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski zapraszają na wykład:

dr Marcin Szyma (Instytut Historii Sztuki UJ), dr hab. inż. arch. Jacek Czechowicz (Katedra Historii Architektury i Konserwacji PK)

Cyfrowe rekonstrukcje lektorium i kaplicy św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie.

Środa 28.04.2021, godź. 17.00

Wykład odbędzie się na platformie Zoom.
Aby wziąć udział w wykładzie, należy wypełnić poniższy formularz: https://forms.gle/oLvnzWe2FBuNyTgY6

Link do wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/793424434921954

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM