Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 1/2020

KOMUNIKAT 1/2020

KOMUNIKAT nr 1 z dnia 12 stycznia 2020 r.

Zapraszamy wszystkich członków Wrocławskiego Oddziału SHS na Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału, które odbędzie się w sali nr 116 Muzeum Narodowego we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 5) we wtorek 17 marca b.r. o g. 16:30 (I termin; II termin – g. 16:45).

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Muzeum Architektury we Wrocławiu zapraszają na wykład dr Mirosławy Sobczyńskiej-Szczepańskiej (Instytut Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) Architektura zakonu trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, który odbędzie się w czwartek 27 lutego 2020 r. o g. 17:00 w Muzeum Architektury (ul. Bernardyńska 5)

Dyskusyjny Klub Książki Podróżniczej „Globtrotter“ zaprasza na pokaz multimedialny Michała Pieczki pt. W krainie tokaju i papryki, czyli wędrówki zabytkoznawcze po Węgrzech.
26-02-2020 (Środa), godz. 17:00 - 18:30

American Corner, II piętro

Wstęp wolny!

Prelegent Michał Pieczka, historyk sztuki i miłośnik przyrody zaprosi tym razem słuchaczy do odbycia niezwykłej podróży po ziemi węgierskiej. Wspólnie odwiedzimy urokliwe prowincjonalne miasteczka i opactwa rozsiane wzdłuż błękitnej wstęgi Dunaju. Następnie udamy się do Budapesztu, by poznać zabytki i skarby tego królewskiego miasta.

Kontakt: American Corner
71 33-52-215

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa, Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. Melancholia.
Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów
.

Bydgoszcz 23-24.04.2020 r.

 

Na prośbę Sekretarza Redakcji przesyłamy Call for Papers do czterech kolejnych numerów „Quart. Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławksiego“, które będą się ukazywać
w 2020 i 2021 r.“

Nr 56 (czerwiec 2020): Podróżowanie i sztuka w Europie w XVII i XVIII wieku

Termin nadsyłania tekstów: 1 marca 2020

Numer ukaże się w 2. poł. czerwca 2020

Redaktor tematyczny numeru: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

Nr 57 (wrzesień): Pustki, braki i pominięcia w sztuce średniowiecznej

Termin nadsyłania tekstów: 5 czerwca 2020

Numer ukaże się w 2. poł. września 2020

Redaktorka tematyczna numeru: dr Agnieszka Patała

Nr 58 (grudzień 2020): Numer specjalny poświęcony pamięci Dra Andrzeja Jarosza

Termin nadsyłania tekstów: 2 września 2020

Numer ukaże się w 2. poł. grudnia 2020

Redaktorzy tematyczni numeru: dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Instytut Filologii Polskiej UWr)
i prof. dr hab. Waldemar Okoń

Nr 59 (marzec 2021): Praca deflacji: oduczanie, deskilling, epistemologie niewiedzy

Termin nadsyłania tekstów: 2 grudnia 2020

Numer ukaże się w 2. poł. marca 2021

Redaktorka tematyczna numeru: prof. dr hab. Anna Markowska

Artykuł (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania
do 7 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: http://quart.uni.wroc.pl/wytyczne.html) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl zgodnie ze wskazanymi poniżej terminami. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.

„Quart" to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Indeksowany w bazach ERIH+, CEJSH oraz BazHum. Nagrodzony grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych" MNiSW. Ujęty w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019 z 20 punktami. Numer bieżący do nabycia
w salonach sieci EMPiK. Numery archiwalne w bibliotekach oraz w formie zdigitalizowanej w serwisie Polona: https://polona.pl/search/?query=quart.

Za Zarząd:

Izabela Żak

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM