Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 11/2019

KOMUNIKAT 11/2019

KOMUNIKAT nr 11 z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Andrzej Jarosz, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UWr.

Ostatnie Pożegnanie odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kiełczowskiej 90 w środę 18 grudnia o g. 14:00.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA

W 1920 roku powołano Związek Polskich Historyków Sztuki. Badacze – w zakresie uprawianej dyscypliny – chcieli odpowiedzieć na problemy stojące przed odradzającym się państwem („Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 1923, t. 4). Dziś stajemy przed zagrożeniami, z których najważniejszym jest zepchnięcie historii sztuki do pozycji subdyscypliny nauk o sztuce. Ma to swoje praktyczne konsekwencje. Ale mamy też problemy z degradacją przestrzeni publicznej, porażkami konserwatorów w starciu z agresywną deweloperką, dyskusyjną polityką muzealną, a więc z obszarami w których historyk sztuki powinien zabierać głos. Dlatego Stowarzyszenie Historyków Sztuki, w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi historyków sztuki, postanowiło poświęcić ogólnopolską sesję naukową planowaną na 19-20 listopada 2020 roku w Warszawie, refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji.

Proponujemy dyskusję nad pięcioma tematami (poniżej przykładowe zagadnienia).

Oczekujemy ujęć ogólnych, ale także studiów przypadków:

I. HISTORIA

- status historii sztuki w II RP, PRL i III RP

- społeczny a państwowy model kultury w świetle reprywatyzacji i deakcesji

- historia sztuki w świetle różnic doświadczeń pokoleniowych

- programy i działalność publiczna innych stowarzyszeń związanych z dyscypliną

II. POLITYKA

- demokratyczny mandat polityka a racje historyka sztuki

- historyk sztuki jako urzędnik

- samorząd uwłaszczony na zabytkach

- kultura jako konflikt interesów czy wspólnota

- własność a społeczne/polityczne powinności historii sztuki

- neoliberalizm, kulturowa lewica a nowa humanistyka

III. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

- przestrzeń publiczna - kto i o czym decyduje, rola historyka sztuki

- deweloper i zabytek - racje gospodarczo-społeczne i racje nauki

- polityka pamięci i pomniki - diagnozy i role historyka sztuki

- niematerialne dziedzictwo versus fizyczny obiekt

- wiara a piękno – historia sztuki w seminariach

- dwie perspektywy: Pałac Kultury i Pałac Saski

IV. MUZEA

- muzea jako argument polityczny

- muzea jako aparaty produkujące narracje historyczne

- czego uczą edukatorzy muzealni?

- granice ingerencji organizatora instytucji artystycznej

V. HISTORIA SZTUKI JAKO DYSCYPLINA

- historia sztuki jako projekt oświeceniowy i modernistyczny

- uniwersalizm nauki a wiedza umiejscowiona

- wewnętrzne przyczyny zacierania specyfiki i granic historii sztuki

- polityczne i społeczne konsekwencje nieostrych pojęć

- językowe determinanty historii sztuki

- historia sztuki w świetle reformy ustawowej „Konstytucja dla Nauki”

Zgłoszenia referatów (abstrakt) należy kierować do Zarządu Głównego SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27 (e-mail: shs@shs.pl), do dnia 15 czerwca 2020 r. O ostatecznym kształcie sesji zadecyduje komitet organizacyjny. Materiały sesji zostaną opublikowane w „punktowanym” tomie.

Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

Katedra Historii Architektury, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji: Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku - od historyzmu do postmodernizmu Łódź 18-19 VI 2020.

Zgłoszenia (wraz z abstraktem – 1000 znaków) można przesyłać do 1 marca 2020 r. na adres mailowy: konferencja.wnetrza2020@gmail.com.). Szczegóły w załączniku / na stronie Oddziału Łódzkiego.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie zaprasza do udziału w sesji Warszawa 20-lecia: życie artystyczne i nowa tożsamość miasta, która odbędzie się w Warszawie w dniu 13 października 2020 r.

Konferencja Oddziału Warszawskiego SHS, planowana w stulecie Bitwy Warszawskiej - symboliczną datę ocalenia niepodległości – jest okazją do skupienia uwagi na życiu artystycznym Warszawy w okresie międzywojennym.
Propozycjie tematów wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków) proszę przesyłać do 10 lutego 2020 na adres mailowy biura Oddziału: ow.shs@shs.pl. Pytania można kierować do dr Katarzyny Nowakowskiej-Sito na adres: katarzyna.nowakowska-sito@muzhp.pl.

Szczegóły w załączniku / na stronie Oddziału Warszawskiego.

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA
SKŁADAMY ŻYCZENIA

ZDROWYCH I PEŁNYCH RADOŚCI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
A TAKŻE SUKCESÓW ZAWODOWYCH

ORAZ SZCZĘŚCIA W ŻYCIU PRYWATNYM W NOWYM ROKU 2020

Za Zarząd:

Izabela Żak

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM