Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 2/2017

KOMUNIKAT 2/2017

KOMUNIKAT NR 2 Z DNIA 23 LUTEGO 2017 R.

 

Zarząd Oddziału zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (sala nr 116) w czwartek, 30 marca o g. 16.00 (II termin o g. 16.15)

Uczestnicy objazdu zabytkoznawczego 20-22 kwietnia 2017 r. na trasie: Wrocław-Kassel-Padeborn-Münster-Düsseldorf-Kolonia-Brühl-Fulda-Wrocław proszeni są o wpłatę drugiej raty w wys. 400 PLN (250 PLN dla członków oddziału nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich)
w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca b.r. (ze względu na konieczność dokonania pełnej wpłaty za noclegi z wyprzedzeniem). Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Robertem Hesiem (tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl).

Zapraszamy na spotkanie naukowe, które odbędzie się w czwartek 23. marca o godź. 16.00 w Instytucie Historii Sztuki UWr. - siedzibie Współorganizatora - (s.309). Temat Galeria portretów biskupich
w krużgankach klasztoru Franciszkanóww Krakowie
przedstawią dr hab. Marek Walczak (IHSUJ)
i Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu).

W imieniu Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu (Piotr Zubowski, Specjalista w dziale badawczym; +48 71 715 96 23) pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych o otwarciu nowego czasopisma naukowego „Rocznik Ziem Zachodnich”, które od roku 2017 będzie ukazywało się on-line na stronie: http://www.rocznikziemzachodnich.pl/. Szczegółowe informacje o periodyku oraz prośba o nadsyłanie tekstów do pierwszego numeru (do 30 marca 2017 r.) znajdują się na stronie internetowej, a także na odwrocie komunikatu/ w załączniku.

Za Zarząd:

Izabela Zak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

6 marca b.r. (środa) odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Grupa Krakowska 1932-1937", które poprowadzi pani Barbara Ilkosz. Zbiórka przed wejściem do Pawilonu Czterech Kopuł o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM