Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 3/2015

KOMUNIKAT 3/2015

KOMUNIKAT NR 3 Z DNIA 23 LUTEGO 2015 R.

 

W sobotę 14 marca o godz. 10.50 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Muzea Wrocławia", poświęcone Panoramie Racławickiej! Nasz Kolega i Szef Panoramy Racławickiej, Romuald Nowak, osobiście wprowadzi wszystkich zainteresowanych w klimat tego wielkiego dzieła malarstwa i opisze jego dramatyczne losy, w tym znane tylko nielicznym tajemnice.  Będziemy mieli także niepowtarzalną okazję by zobaczyć kulisy - drugą stronę lwowskiego obrazu. UWAGA! spotykamy się w hallu Panoramy Racławickiej.

 

Następne spotkanie z cyklu „Muzea Wrocławia" odbędzie się w Muzeum Architektury w sobotę,
11 kwietnia o godz. 11.00. Poprowadzi je Maria Zwierz, a swoją wiedzą o pobernardyńskiej architekturze oraz fascynującej wystawie stałej rzemiosła artystycznego podzieli się z nami Agnieszka Gola. ZAPRASZAMY! Szczegółowe informacje zamieszczamy na naszej stronie internetowej www.shs.wroclaw.pl

 

Zarząd Oddziału zaprasza na spotkanie w cyklu  „Ochrona Zabytków" z Dariuszem Wędziną (WSZ Legnica) pt. Śląskie Atlantydy. Powojenna (od)budowa miast historycznych. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (s. 116) w czwartek, 26 marca, o g. 16.00.


Zapraszamy do uczestnictwa w WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM ODDZIAŁU, które odbędzie się we wtorek, 31 marca, o g. 1645 (I termin, drugi termin o g. 1700) w Muzeum Narodowym (Pl. Powstańców Warszawy 5), w s. 116.

 

.........................................................................................................................................................................

Osoby zainteresowane udziałem w objeździe po Iranie w dn. 25.09 - 11.10.2015, po mailowym zgłoszeniu się do p. Elżbiety Chodkiewicz-Przypkowskiej (Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska<ecehape@o2.pl> , otrzymają więcej szczegółowych informacji. Przewodnikiem będzie osoba, która mieszkała kilka lat w Iranie, znająca farsi
i jeżdżąca tam od kilkunastu lat jako pilot, kilka razy do roku. Powrót z objazdu przewidziany jest w niedzielę w godzinach porannych.

 

Tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja Historyków Sztuki Historia sztuki na co dzień odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-28 listopada 2015 r. Wszelkie szczegóły dotyczące konferencji opublikowane zostaną wkrótce na stronie internetowej SHS: www.shs.pl

 

Zarząd O/W SHS informuje, że z okazji otwieranej 7 maja 2015 r. wystawy Roman Vishniac - Fotografia. Od Berlina do Nowego Jorku, 1920-1975, przygotowanej we współpracy z International Center of Photography w Nowym Jorku, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN planuje zorganizować w dniu 18 czerwca br. seminarium zatytułowane Fotografia jako dokument życia. Monograficzna wystawa klasyka fotografii, autora ikonicznych obrazów żydowskiego życia w Europie wschodniej, wykonanych głównie w 2 połowie lat 30. jest okazją do refleksji nad rolą fotografii w XX wieku.  Organizatorów  interesuje rozpięcie fotografii między utrwalaniem rzeczywistości a artystyczną kreacją, fotografia dokumentalna i społeczna, szczególnie w okresie między- i powojennym. Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 15 marca 2015 (wraz z krótkim zarysem wystąpienia, max. 900 znaków) na adres e-mail: knowakowska@polin.pl

 

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach i Oddział Kielecki SHS w dniach 20-21 października 2015 r. organizują ogólnopolską konferencję: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne. Sesja ta ma na celu interdyscyplinarną wymianę poglądów na temat sztuki, która rozwijała się na przestrzeni ostatniego tysiąclecia na obszarach między Wisłą a Pilicą.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 31 marca 2015 r. na adres: piotr.rosinski@ujk.edu.pl Organizatorzy planują opłatę konferencyjną (ok. 100-150 zł). Szczegółowych informacji udziela Karolina Wicha z Biblioteki Uniwersyteckiej: karolina.wicha@ujk.edu.pl

 

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska oraz Muzeum Wsi Lubelskiej organizują w Lublinie w dniach 27-29 maja  2015 r. konferencję naukową Drewniana architektura wernakularna - problemy ochrony i zagospodarowania. Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł. Zainteresowanych prosimy o wysyłanie zgłoszeń wraz z krótkim streszczeniem do dnia 25 lutego 2015 r. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Konferencji - Katedra Konserwacji Zabytków, Wydział Budownictwa i Architektury Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, tel. (81) 538 4412, mail: wernakularna@pollub.pl

Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA" we współpracy z IHS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. organizuje w Lublinie w dniach 9-11 października 2015 r. IX Konferencję naukową: Witraże - dziedzictwo cenne czy niechciane? Jej celem jest przedstawienie kondycji dziedzictwa witrażowego, określenie problemów konserwatorskich stwarzanych przez witraże, zwrócenie uwagi na postrzeganie witraży przez właścicieli oraz służby ochrony zabytków. W trakcie spotkania  przewidziana jest wycieczka szlakiem witraży w kościołach Lublina i najbliższej okolicy miasta. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń: referat (do 20 min.), komunikat (do 10 min.) do dnia 1 kwietnia 2015 r. a  takżeo zgłaszanie się osób chcących być słuchaczami sesji na adres: dkleszcz@onet.pl.

 

Oddział Toruński SHS w październiku 2015 r. przygotowuje szóstą sesję naukową z cyklu: Dzieje i skarby kościołów toruńskich, poświęconą kościołowi oo. dominikanów w Toruniu.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie propozycji referatów wraz z krótkim streszczeniem (do 2.000 znaków) do dnia
31 maja 2015 r. na adres: katarklucz@wp.pl. Szczegółowe informacje: www.shs.torun.pl

Oddział Toruński SHS planuje organizację cyklu seminariów poświęconych toruńskim zabytkom „młodszego pokolenia", tj. sztuce XIX i XX wieku, ze szczególnym akcentem na architekturę i urbanistykę, także wystrój i wyposażenie wnętrz. Spotkania dotyczące konkretnych zagadnień i epok stylowych: tzw. pruskiego muru (Fachwerk), historyzmu, modernizmu, czasów PRL-u, odbywać się będą co około pół roku. W roku 2015 planowane są tematy: budowle fachwerkowe w Toruniu (maj); modernizm w mieście (listopad), Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie propozycji referatów wraz z krótkim streszczeniem (do 2.000 znaków; kontakt: katarklucz@wp.pl, www.shs.torun.pl).

 

Informujemy, że w biurze Zarządu Głównego SHS oraz za pośrednictwem Księgarni wysyłkowej SHS www.shs.pl/sklep/ można kupić najnowsze wydawnictwa SHS, m.in.: Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom - regres - innowacja - tradycja. Studia z historii sztuki, red. R. Eysmontt, R. Kaczmarek, Warszawa 2014.

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM