Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 4/2020

KOMUNIKAT 4/2020

KOMUNIKAT nr 4 z dnia 24 kwietnia 2020-04-24

Przypominamy o XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS Historia Sztuki jako instytucja, która odbędzie się
w Warszawie, 19-20 listopada 2020 r. (szczegóły były podane w komunikacie nr 11 z 2019 r.). Zgłoszenia referatów można przesyłać na adres Zarządu Głównego (shs@shs.pl) do 15 czerwca b.r.

Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Okręgowe
w Toruniu i Muzeum Etnograficzne w Toruniu organizują w dniach 14-16 października 2020 r. na konferencję Architektura drewniana w Polsce – standardy badań konserwacji. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia. Szczegóły i link zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://etnomuzeum.pl/konferencja-naukowa-architektura-drewniana-w-polsce/

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Fundacja Naukowa "Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych", Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej
Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991), Bydgoszcz 17-18 września 2020 r.

Zaproszenie jest skierowane do historyków różnych specjalności, a w szczególności badaczy dziejów: medycyny, nauki, techniki, kultury oraz sztuki. Zamiarem organizatorów jest zakończenie tym samym cyklu konferencji naukowych poświęconych kwestii higieny na przestrzeni dziejów – od starożytności po schyłek XX w. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 320 zł. (dla uczestników studiów doktoranckich 280 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz punktowane wydawnictwo zawierające wygłoszone referaty (20 punktów MNiSW). Koszty noclegów
i wyżywienia uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, że do druku będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane pod względem edytorskim.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 31 lipca 2020 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem (ok. 1500 znaków) proponowanego referatu.

Za Zarząd:

IzabelaŻak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM