Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 5/2015

KOMUNIKAT 5/2015

KOMUNIKAT NR 5 Z DNIA 2 CZERWCA 2015 R.


Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zaprasza na Interaktywne opowieści o architekturze dr Darii Rzepieli. Spotkanie oraz projekcja animacji odbędzie się we wtorek, 9 czerwca o g. 15.00, w Muzeum Architektury.

Przestrzeń kryje w sobie emocje i historie. Może być kluczem do przeszłości. Może być punktem odniesienia dla minionych zdarzeń. Jak opowiedzieć o architekturze, o jej historycznych przemianach? Czy wirtualny spacer może być spacerem w czasie i przestrzeni? To, co dziś rozumiemy pod tym pojęciem, to często współcześnie wykonane zdjęcia danej przestrzeni połączone w fotograficzną panoramę. Chociaż specjalne oprogramowanie umożliwia poruszanie się za pomocą strzałek po każdym fragmencie danego wnętrza, to taka forma prezentacji często stwarza wrażenie, że mamy do czynienia z przestrzenią wyczyszczoną ze śladów życia, pozbawioną czasu i historii. Czy można uzupełnić ten przekaz o informację naukową dotyczącą jego przeszłości w sposób przystępny i atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy? Realizując projekt Być Wielkim (www.teatrwielki.pl/wirtualnyspacer) mający być rodzajem wirtualnego spaceru po budynku Teatru Wielkiego- Opery Narodowej Daria Rzepiela szukała odpowiedzi na to pytanie.

Daria Rzepiela zajmuje się sztuką przestrzeni, podejmuje interdyscyplinarne działania w obszarze sztuki, designu, animacji i nauki. Studiowała w Ecole Superieured’Arts Graphique et Architecture Interieure ESAG - Academie Julian – Penninghen w Paryżu oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego, a także Wydziale Architektury Wnętrz, gdzie w 2009 r. uzyskała stopień doktora w zakresie sztuk projektowych. Ukończyła również podyplomowe studia kuratorskie w zakresie sztuki współczesnej IHS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działa jako niezależny twórca. Aktywnie bierze udział w konferencjach naukowych i wystawach, prezentując autorskie rozwiązania artystyczne i interdyscyplinarne.

Zapraszamy również na spotkanie naukowe w czwartek, 11.06. o godź. 16.00 w s. 116 Muzeum Narodowego we Wrocławiu, gdzie odbędzie się wykład p. Elżbiety Gajewskiej-Prorok zatytułowany Habent sua fata… witraże  z kolekcji w Grodźcu .

Grupa czternastu witraży z Grodźca (pozostałość największej kolekcji witraży na Dolnym Śląsku) stanowi interesującą ilustrację skomplikowanych losów zabytków polskich i śląskich po zakończeniu drugiej wojny światowej. W zamku i pałacu w Grodźcu od 1829 r. przechowywana była kolekcja ponad 156 witraży gabinetowych i większych kwater z pracowni szwajcarskich i południowoniemieckich. Większość cennych witraży została sprzedana i rozproszona w końcu XIX w. Pochodzące z kolekcji w Grodźcu średniowieczne witraże (powstałe ok. 1425-1430 w pracowni czynnej na pograniczu Styrii
i Karyntii w Austrii) znalezione w grudniu 1945 r. trafiły do Krakowa (8 kwater) i Wrocławia (6 kwater).

Są one obecnie poddawane badaniom fizykochemicznym, konserwatorskim i historycznym dzięki finansowaniu ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu Zastosowanie nowoczesnych metod fizyko-chemicznych oraz cyfrowej analizy obrazu w procesie dokumentacji, badania i konserwacji witrażowych szkieł zabytkowych na przykładzie grupy czternastu średniowiecznych witraży z Grodźca (DEC-2012/05/E/HS2/03867). Witraże z Grodźca były prezentowane w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na wystawie czasowej „Mistrzowie światła”, a obecnie (12.05 – 31.08. 2015) są eksponowane
w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Elżbieta Gajewska-Prorok - muzeolog, historyk sztuki, kustosz Działu Szkła w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i członek Corpus Vitrearum Medii Aevi Polska, nauczyciel akademicki na ASP we Wrocławiu - zajmuje się historią, zagadnieniami technologicznymi i konserwatorskimi sztuki witrażowej na Śląsku w czasach nowożytnych oraz w XIX i XX w., a także historią szkła śląskiego od XVI w. do 1945 r. Organizatorka stałych i czasowych wystaw szkła w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, autorka i współautorka licznych artykułów. Koordynatorka programu konserwacji kolekcji witraży ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, przedsięwzięcia nagrodzonego I nagrodą w XXXVI Konkursie Sybilla 2013, kuratorka wystawy witraży i obrazów eglomise „Mistrzowie światła” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w 2014 oraz autorka książki „Mistrzowie światła. Witraże i obrazy malowane pod szkłem. Masters of Light. Stained and Painted Glass”, Wrocław 2014.

Uczestnikom objazdu zabytkoznawczego do Niemiec (18-20.06.2015) przypominamy, że odjazd autobusu sprzed gmachu Muzuem Narodowego we Wrocławiu będzie miał miejsce w czwartek,
18 czerwca, o g. 05.15.

Oddział Gdański i Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają do wzięcia udziału
w sesji poświęconej dawnym zbiorom i kolekcjonerstwu na terenie obecnej północnej Polski (przede wszystkim terytorium dawnych Prus Królewskich, państwa krzyżackiego - później Prus Książęcych oraz terytorium książęcego, a potem brandenburskiego Pomorza) od XV do końca XIX wieku, która jest planowana w dniach 15–17 października 2015 roku w Gdańsku.

Referaty powinny dotyczyć szeroko pojętego kolekcjonerstwa: prywatnego (mieszczańskiego
i szlacheckiego – dworskiego), kościelnego oraz instytucjonalnego (rozumianego jako kolekcje miejskie, państwowe oraz stowarzyszeń propagujących sztukę i innych), a także, jak się wydaje, badawczo zaniedbanego kolekcjonerstwa antykwarycznego.

Nie należy zgłaszać referatów poświęconych mecenatowi, rozumianemu głównie jako opieka nad twórcą czy finansowe wspieranie artystów i ich działalności. Z kwestii dotyczących tego szerokiego zagadnienia dopuszczamy referaty naświetlające działalność mecenasowską skierowaną na tworzenie lub opiekę nad kolekcją.

Propozycje tematów wystapień (maks. 30 min.) wraz z abstraktem (maks. 2 strony standardowego maszynopisu) można zgłaszać do 1 września 2015 roku na adres mailowy gdanskkolekcje@gmail.com.

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM