Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 5/2016

KOMUNIKAT 5/2016

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają na wykład profesora Marco Cadinu z Universita degli Studi di Cagliari: Urban planning in Sardinia and Tuscany during the late Middle Age.

Wykład odbędzie się w środę, 8 czerwca, w siedzibie Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej 36 (sala 309) o godz. 1700.


Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LXI Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2016) lub w roku poprzedzającym (2015). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do osiemnastej edycji nagrody im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.


W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie propozycji do Zarządu Oddziału do 20 czerwca.
Regulaminy obu konkursów znajdują się na stronie Zarządu Głównego.

Uczestnikom objazdu zabytkoznawczego szlakiem miast hanzeatyckich i gotyku ceglanego
(16-18.06.2016) przypominamy o konieczności wydrukowania „informatora“ o zabytkach, które są w planie zwiedzania (w załączniku; prosimy o przekazanie Koleżankom i Kolegom, którzy nie są na naszej liście adresowej i uczestniczą w objeździe gościnnie) - ze względu na bardzo dużą objętość tekstu, nie będzie on rozdawany
w autobusie
.

Wyjazd sprzed gmachu Muzeum Narodowego we Wrocławiu w czwartek, 16 czerwca, o g. 5.00.

16-18 VI 2016 r. odbędzie się w Toruniu konferencja naukowa Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza zorganizowana przez Wydział Sztuk Pięknych UMK, Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu oraz Oddział Warszawski SHS (program na tablicy).

W imieniu Organizatorów przesyłam zaproszenie do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zatytułowanej Konserwacja zapobiegawcza środowiska 6. Architektura jako element krajobrazu (Preventive conservation of human environment 6. Architecture as part of the landscape).

Odbędzie się ona w dniach 24-25 października 2016 r. i będzie poświęcona roli architektury w kreacji, uwydatnieniu
i zachowaniu krajobrazów kulturowych.

Propozycje referatów z abstraktami (maksimum 350 słów) można nadsyłać do dnia 31 maja 2016 r. na adres: pche6conference@gmail.com na formularzu zgłoszeniowym. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie: https://pche6.wordpress.com/

Publikacja zebranych artykułów powstałych na podstawie wystąpień konferencyjnych ukaże się w roku 2017.

Udział w konferencji zwolniony jest z opłat konferencyjnych.

Referaty wprowadzające zostaną wygłoszone przez dra Stefano De Caro – Dyrektora Generalnego Międzynardowego Centrum Badań na rzecz Zachowania i Restauracji Dóbr Kultury (ICCROM) oraz dra Mechtild Rössler – Dyrektora Centrum Dziedzictwa Światowego UNESCO.

Za Zarząd:

Izabela Żak - sekretarz

Spotkania

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM