Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 5/2020

KOMUNIKAT 5/2020

KOMUNIKAT nr 5 z dnia 9 września 2020


Przesyłamy wstępny program XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS Historia Sztuki jako instytucja, która odbędzie się w Warszawie, 19-20 listopada 2020 r.

Każdy oddział ma możliwość wyznaczenia jednego delegata do uczestnictwa w sesji. Zarząd Główny pokrywa koszty jednego noclegu  (18-19 XI  lub 19-20 XI ) a koszty podróży delegata finansuje Oddział.
Zainteresowani sesją proszeni są o pilne zgłoszenie chęci uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres: robus@poczta.onet.pl

Proszę o wybór jednego noclegu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA

LXIX Ogólnopolska sesja SHS

Warszawa 19-20 listopada 2020 roku

Aula Akademii Sztuk Pięknych, Wybrzeże Kościuszkowskie 39 (stacja metra: "Centrum Nauki Kopernik")

19 listopada, czwartek

godz. 10,00

I. Historia i polityka

Mariusz Bryl, Potrzeby polskiej historii sztuki przed 100 laty: zgodny chór i głos odrębny

Elżbieta Kal, Realizm - walka klasowa - postęp, czyli o socrealistycznej koncepcji sztuki

Andrzej Szczerski, Rok Awangardy i historie alternatywne

Stanisław Czekalski, Historia sztuki w systemie 2.0 - gdzie jesteśmy?

Wojciech Włodarczyk, "Prywatność" - niechciany model kultury

II. Historia sztuki jako dyscyplina

Ryszard Kasperowicz, Classicorum veterum fragmenta? Lekcja Edgara Winda

Łukasz Rozmarynowski, Scjentyzm w historii sztuki: dotychczasowe osiągnięcia i niepowodzenia oraz możliwe perspektywy

Anna Markowska, Sztuka w domu czyli delegitymizacja scientia artis

Marta Leśniakowska, Ekonomia polityczna historii sztuki jako nauki stosowanej

Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bezludzkiej ziemi

Piotr Juszkiewicz, W poszukiwaniu fundamentów. Polska historia sztuki XX i XXI w. jako projekt modernistyczny

Jakub Banasiak, Tranzytologia, antykomunizm, efekt Foucault. W stronę historii historii sztuki polskiej (współczesnej) po 1989 roku (i co z tego wynika)

ks.bp. Michał Janocha, Nauczanie historii sztuki w seminariach duchownych

18,00 - rozdanie nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego


20 listopada, piątek

godz. 9,00

IV. Muzea, wystawy, zbiory

Agnieszka Murawska, O zawodzie muzealnika w kontekście misji muzeów. Refeksja historyczno-prawna

Piotr Rypson, Misja, narracja, klientelizm. Polskie muzea w czwartej dekadzie wolności

Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Jedność w różnorodności? Sztuka mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych w polskich muzeach

Gabriela Świtek, Centralny Plan Wystaw

V. Przestrzeń publiczna

Rafał Eysymontt, Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej

Waldemar Baraniewski, Czy przestrzeń publiczna ma właściciela?

Tadeusz Żuchowski, Pomnikowe potyczki historyka sztuki

Jakub Dąbrowski, Historyk sztuki między pomnikofilią a pomnikofobią

Robert Waszkiewicz, Bieżące problemy prawne na tle praktyki stosowania prawa o ochronie zabytków

Makary Górzyński, Instytucja, mgławice, punkty styczne i linie ognia. Działania i role społeczne historyków sztuki we współczesnym Kaliszu

Bartosz Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia

Paulina Korneluk, Spór o zieleń, spór o historię – powstanie Parku Miejskiego w Zamościu, jako początek myśli konserwatorskiej w mieście. Studium przypadku

Bernadeta Stano, Wskrzeszanie etosu pracy w przemyśle w kontekście degradacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM