Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 5/2021

KOMUNIKAT 5/2021

KOMUNIKAT nr 5 z dnia 16.06.2021


Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki uprzejmie zawiadamia, że w 2021 roku Zarząd Gówny SHS (zgodnie z §1 Regulaminu) ogłasza LXVI Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe (do 35 lat) dla członków naszego Stowarzyszenia.
Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2021) lub w roku poprzedzającym (2020). W przypadku druku pracy w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, a data jego wydrukowania. W konkursie biorą również udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie wniosków dotyczących Nagrody im. Profesora Jerzego Z. Łozińskiego w roku 2021, za prace naukowe z historii sztuki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Zasady i warunki konkursu podane sa w regulaminie z dnia 24 kwietnia 1997 roku.
Regulamin dostępny jest na stronie www.shs.pl w zakładce „konkursy“.

Propozycje można zgłaszać Prezesowi Oddziału na adres rafal.eysymontt@uwr.edu.pl w terminie do 30 czerwca b.r.

Za Zarząd:

Izabela Żak

sekretarz

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM