Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 6/2015

KOMUNIKAT 6/2015

KOMUNIKAT NR 6 Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 września b.r. zmarła nasza Koleżanka, Hanna Górska. Msza św. będzie odprawiona w kościele p.w.  Świętej Rodziny we Wrocławiu (ul. Monte Cassino 68) 16 października o g. 9.30 , pogrzeb odbędzie się o g. 1100 na cmentarzu parafii przy ul. Smętnej.

 

 

Zarząd Oddziału zaprasza do udziału w WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM, które odbędzie się w czwartek, 5 listopada b.r., w sali nr 116 Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Przewidywany porządek zabrania:

 1. Otwarcie zebrania o godz. 16.45 lub 1700 (drugi termin)
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza / Protokolanta
 3. Odczytanie sprawozdania merytorycznego (Prezes) i finansowego (Skarbnik)
 4. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla  ustępującego Zarządu
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybór Prezesa Oddziału
 8. Wybór członków Zarządu
 9. Wybór 3 - osobowej Komisji Rewizyjnej
 10. Wybór 5 Delegatów Oddziału na Walny Zjazd
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad

 

6 października 2015 (wtorek) o godz. 18.00, w ramach Kolokwium Instytut Historii Sztuki (ul. Szewska 36, III p.,  s. 309) dr Andrew Demshuk (University of Alabama at Birmingham, USA) wygłosi wykład „Reconstruction after the Reich (Wiederaufbau nach dem Reich): Frankfurt/Main, Leipzig und Wrocław, 1945-2015".

W Instytucie Historii Sztuki UWr. (ul. Szewska 36, III p., s. 309) w dniach 21-22 października 2015 odbędzie się konferencja "Stanisław Lem - wizjoner szczęśliwych i nieszczęśliwych światów. Recepcja twórczości
w sztukach plastycznych, kinie, literaturze i krytyce artystycznej".

28-30 października Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Komisja Urbanistyki i Architektury  Oddział PAU zapraszają na XXII konferencję naukową w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej
pt. Znaczenie parków miejskich w kompozycjach krajobrazowych. Obrady będą miały miejsce w Krakowie, w budynku „Kotłowni" Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji pt. Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981. Obrady odbędą się w dniach 16-18 listopada br. we Wrocławiu, w Muzeum Architektury i Muzeum Narodowym.  Szczegóły: http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/konferencje.html.

Za Zarząd:

IzabelaŻak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM