Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 6/2016

KOMUNIKAT 6/2016

KOMUNIKAT NR 6 Z DNIA 22 SIERPNIA 2016 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Oddział Wrocławski SHS organizują jednodniowy WYJAZD DO BERLINA NA WYSTAWY: „El siglo de Oro. Die Ära Velázquez (hiszpańskie malarstwo i rzeźba XVII w., ponad 130 dzieł m.in. Velázquez, El Greco, Zurbaran, Murillo) oraz „José de Ribera – die Druckgrafik”. Uzupełnieniem wystawy jest ekspozycja hiszpańskiego rzemiosła artystycznego „złotego wieku” w Kunstgewerbemuseum.

W Alte Nationalgalerie można obejrzeć wystawę wedut z 1 poł. XIX w. (malarstwo, grafika) „Stadtlandschaft Rom. Ein 360° Panorama von Friedrich Loos”. W Kulturforum - „Romatik Und Moderne. Zeichnung als Kunstform von Caspar David Friedrich bis van Gogh.
Koszt wyjazdu: 90 PLN (dla członków oddziału nie mających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 50 PLN) + 16 E. Zainteresowani mogą wpłacać zaliczkę w wysokości 50 PLN do 10 września (całość płatna do końca września) u kol. Roberta Hesia (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego
we Wrocławiu, Tel. 71 34 388 30 lub 71 34 388 39, wewn. 242).

Wyjazd sprzed gmachu Muzeum Narodowego w piątek, 7 października, o g. 5.00

Przypominamy, że tegoroczna ogólnopolska sesja SHS odbędzie się w Warszawie,
w dn. 24-25 listopada. Jak zawsze, Oddział może wydelegować jedną osobę do uczestnictwa w sesji.
W tym roku Organizatorzy zapewniają nocleg z 24 na 25 XI (opłacony z budżetu sesji). Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji o dobę wcześniej lub później, wówczas koszt dodatkowego noclegu pokrywa delegat. Prosimy zainteresowanych z naszego Oddziału o zgłoszenia mailowe na adres: i.zak3@wp.pl do 26 sierpnia, a później na adres: robus@poczta.onet.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).
Migracje - ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki

– program organizacyjny

24 - 25 listopada 2016 r., Audytorium Maximum UKSW, ul. K. Wóycickiego 1/3

24 listopada, czwartek

10.00 prof. Wojciech Włodarczyk, prezes SHS, Otwarcie sesji i słowo wstępne

10.20 prof. Aleksandra Lipińska, Institut für Kunstgeschichte Ludwig-Maximilians-Universität, “Mobility turn”
w historii sztuki?
Kierunki i metody badań nad migracją artystów

10.40 prof. Jakub Sito, IS PAN, Metropolie dawnej Rzeczpospolitej a międzynarodowy transfer artystyczny
XVI-XVIII wieku

11.00 dr Rafał Wiśniewski, UKSW, Kompetencje międzykulturowe jako współczesny imperatyw

11.20 bp. Michał Janocha, Dokąd lecą bociany? O migracjach ptaków na niebie kultury

11.40-12.20 Dyskusja i przerwa

12.20 prof. Marek Walczak, UJ,

12.40 prof. Jarosław Jarzewicz, UAM, Goci, Frankowie i gotyk - czyli „migracyjne” teorie rozprzestrzeniania
się stylu

13.00 Masza Sitek, UJ, Dlaczego Hans Süss von Kulmbach powinien był przyjechać do Krakowa

13.20 Olga Hajduk, IS PAN, Migracja idealna – szczególny przypadek Santi Gucciego

13.40-14.20 dyskusja i przerwa

14.20 dr Franciszek Skibiński, UMK, Pomiędzy Antwerpią, Florencją, Wiedniemi Paryżem. Modele migracji artystycznej w epoce nowożytnej na przykładzie rzeźbiarzy czynnych nad Bałtykiem w 2 połowie XVI w.

14.40 dr Michał Wardzyński, UW, Migracje artystyczne w XVII w. w Rzeczypospolitej. Tło i uwarunkowania historyczno-ekonomiczne, kierunki oraz mechanizmy na przykładzie kamieniarzy i snycerzy w Małopolsce
i Prusach Królewskich

15.00 prof. Hanna Osiecka-Samsonowicz, IS PAN, Międzynarodowe środowisko architektów i budowniczych
w Warszawie w 1. połowie XVII wieku

15.20 prof. Ewa Manikowska, UW, Perspektywy akulturacji w badaniach nad fenomenem zaalpejskich
XVIII-wiecznych migracji artystów weneckich

15.40 dr Łukasz Mikołaj Sadowski, ASP w Łodzi, Zderzenie cywilizacji, czyli o architekturze i architektach europejskich na Dalekim Wschodzie od XVI wieku do 1 połowy XX wieku

16.00 dyskusja

18.00 Wieczór koleżeński i wręczenie nagród w konkursach SHS

Kamienica Fukierowska, Rynek Starego Miasta 44

25 listopada, piątek

10.00 prof. Waldemar Deluga, UKSW, Migracje Ormian i ich drogocenności (1918- 1945)

10.20 dr hab. Sulikowska Aleksandra, UW, Migracje ikon w przeszłości i w XX wieku

10.40 dr Mikołaj Getka-Kenig, IHN PAN, Królestwo Polskie lat 1815-1830 jako cel europejskich migracji artystycznych

11.00-11.40 dyskusja i przerwa

11.40 Barbara Chojnacka, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Oblicza migracji artystycznej w międzywojennej Bydgoszczy i jej wpływ na rozwój lokalnego środowiska (1920-1939)

12.00 dr Jarosław Mulczyński, Muzeum Historii Miasta Poznania – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Napływ artystów-przybyszów do Poznania po 1918 roku a rozwój poznańskiego ośrodka artystycznego
w dwudziestoleciu międzywojennym

12.20 Anna Kroplewska-Gajewska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, „Najazd galicyjski” – twórcy sztuk
w międzywojennym Toruniu

12.40-13.20 dyskusja i przerwa

13.20 Eliza Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Obcy malują obcych. Swojski orientalizm na płótnach polskich monachijczyków

13.40 dr Małgorzata Stolarska-Fronia, UMK, Mistyczny wschód i apokaliptyczny zachód – związki pomiędzy ekspresjonistami żydowskimi z Polski, Ukrainy i Niemiec

14.00 prof. Anna Wierzbicka, IS PAN, Nasi czy obcy? Dyskusja wokół dwóch wystaw kolonii artystów polskich
we Francji w dwudziestoleciu międzywojennym

14.20 prof. Dorota Kudelska, IHS KUL, Nach Wien! – na chwilę, na dłużej, powrotnie, na stałe. Formy obecności polskich artystów w Wiedniu od ok. 1880 – 1938

15.00-15.40 dyskusja i przerwa

15.40 prof. Janusz L. Dobesz, Politechnika Wrocławska, Sztuka Ziem Odzyskanych problemem polskiej migracji po 1945 r.

16.00 dr Piotr Majewski, UMCS, Obrazy aktywności polskich artystów w Paryżu na łamach „Tygodnika Polskiego” w latach 1957-1969

16.20 prof. Izabela Kowalczyk, UAM, Centrum i peryferie w kontekście postfeministycznej sztuki artystek z Europy Środkowej

16.40 dyskusja i słowo podsumowujące sesję prof. Wojciech Włodarczyk

Za Zarząd:

Izabela Żak

Spotkania

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM