Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 6/2019

KOMUNIKAT 6/2019

KOMUNIKAT NR 6 z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie w ramach cyklu naukowego prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia.

W czwartek 13 czerwca o g. 14:30 po wystawie „Dwa ołtarze” oprowadzi nas jej kurator, Jacek Witecki.

Muzeum Śląskie w Katowicach organizuje konferencję Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, poświęconą działalności muzeów w strefie szeroko rozumianego  pogranicza, nie tylko terytorialnego, geograficznego, historycznego, politycznego, kulturowego, lecz także pogranicza sztuki i nauki.

Miejsce obrad: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

Termin obrad:16-18 października 2019 r.

Języki obrad: angielski, polski. Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, główne wnioski itp.) należy przygotować w języku angielskim.

Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster.

Organizatorzy proszą o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości1500-1800 znaków (ze spacjami), w języku angielskim lub polskim do dnia 15 sierpnia 2019 r.

Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje sesję, której tematem jest Metal i metaloplastyka Art Deco w Polsce. Organizatorzy proszą o zgłaszanie tematów referatów dotyczących szeroko pojętego użycia metalu w architekturze, we wnętrzach, meblach ale także platerach i srebrach stołowych. Materiały sesyjne będą publikowane w kolejnym już VIII tomie, któremu patronuje Muzeum: „Art Deco w Polsce”. Książka będzie recenzowana.

Zgłoszenia wraz z abstraktami należy przesłać do 1.09.2019 na adres mailowy: aniamilosz@poczta.onet.pl

Obrady odbywać się będą w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku na przełomie listopada i grudnia 2019. Uczestnicy konferencji nie ponoszą żadnych opłat.

W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji:

Małgorzata Kurgan-Przybylska m.przybylska@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 328 lub

Dawid Keller d.keller@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 386

Trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo
i Konserwatorstwo”.
Więcej informacji na temat czasopisma oraz szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie internetowej:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/index

Artykuły prosimy składać elektronicznie na stronie czasopisma na Akademickiej Platformie Czasopism UMK:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions


Za Zarząd:

Izabela Żak

sekretarz

 

 

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM