Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 7/2015

KOMUNIKAT 7/2015

 

KOMUNIKAT NR 7 Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

Zarząd Oddziału przypomina  o WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM ODDZIAŁU, które odbędzie się w czwartek, 5 listopada b.r., w sali nr 116 Muzeum Narodowego we Wrocławiu o g. 16.45 lub 1700 (drugi termin).

Przesyłamy program LXIV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki

HISTORIA SZTUKI NA CO DZIEŃ - P o z n a ń  2 6 - 2 7  l i s t o p a d a  2 0 1 5.
Obrady: Centrum Kultury Zamek (dawny zamek cesarski) ul. Św. Marcin 80/82, Sala Kominkowa.

 

26.11. (czwartek)

 

10.00

Otwarcie sesji

 

Wojciech Włodarczyk / Warszawa/ Historia sztuki stosowana społecznie

Janusz L. Dobesz / Wrocław/ Funkcjonowanie historii sztuki w przestrzeni społecznej

 

Dyskusja   /  przerwa kawowa

 

11.30

Dariusz Tabor CR / Kraków/ Znak czasu: sposób istnienia dzieła sztuki w historycznej codzienności

Ewa Łukaszewicz-Jędrzejewska / Wrocław/ „Piękne sztuki" komunikacyjnie aktywne

Magdalena Kunińska / Kraków/ „Historia sztuki jako pole bitwy". Manipulacje w dyskursie historyczno-artystycznym  jako medium kształtujące rzeczywistość na przykładzie doktryny „konserwatywnego modernizmu"
w Rosji post-Jelcynowskiej

 

Dyskusja   /   przerwa obiadowa

 

14.30

Katarzyna Zarzycka, Barbara Łepkowska / Kraków/ Nie taka sztuka straszna jak ją malują, czyli o spotkaniach Polaków ze sztuką

Anna Kozioł / Warszawa/ Co Jan Kowalski myśli o dziedzictwie. Społeczne zapatrywania na przeszłość

w świetle badań socjologicznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Ewa Perlińska-Kobierzyńska / Warszawa/ Miejsce historyka sztuki w „kulturze miejskiej" - spacery po mieście

 

Dyskusja   /  przerwa kawowa

 

16.30

Bartosz Małolepszy / Poznań/ Inspirujący Ostrów Tumski. Rola turystyki w doświadczaniu dziedzictwa kulturowego

Przemysław Maćkowiak / Poznań/ Architectura militaris i turystyka. Dziewiętnastowieczna twierdza

w Poznaniu jako poligon historyka sztuki

Marcin Szeląg / Poznań/ Muzeum Narodowe w Poznaniu wobec edukacji, publiczności i historii sztuki. Porównanie działalności instytucji do aktywności innych muzeów narodowych w Polsce z perspektywy społecznego funkcjonowania muzeum i historii sztuki

Maciej Szymaniak / Poznań/ Centrum Kultury Zamek jako miejsce praktykowania historii sztuki

 

Dyskusja

19.00

Spotkanie koleżeńskie - Centrum Kultury Zamek Galeria Sztuki Współczesnej Profil:

Wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Z. Łozińskiego

 

20.15

Zwiedzanie dawnego zamku cesarskiego

 

27.11. (piątek)

 

10.00

Anna Mazur / Lublin/ Rola edukacji szkolnej w przygotowaniu do odbioru dzieła sztuki

Hubert Bilewicz / Gdańsk/ Matura z historii sztuki: diagnoza problemu

 

Dyskusja    /   przerwa kawowa

 

11.30

Beata Lewińska-Gwóźdź / Warszawa/ Historia sztuki w programach szkolnych na przykładzie szkolnictwa plastycznego

Piotr Rosiński / Kielce/ Historia sztuki dla polonistów. Refleksje wykładowcy

Wojciech Przybyszewski / Warszawa/ Spotkania z Zabytkami" w przededniu jubileuszu zterdziestolecia. Pomówmy o edukacji...

 

Dyskusja   /   przerwa obiadowa

 

14.30

Wojciech Niewiarowski / Łódź/ Polski rynek sztuki w 2014 roku

Andrzej Palacz / Warszawa/ Rynek książki o sztuce w Polsce

Dorota Łuczak, Filip Lipiński / Poznań/ Polskie dokumentalne filmy o sztuce 1945-1989

Agnieszka Murawska / Poznań/ Sztuka i ludzie sztuki na polskich monetach współczesnych

 

Dyskusja   /   przerwa kawowa

 

16.30

Kazimierz S. Ożóg / Opole/ Od Tomasza N.N. do Joasi z „M jak Miłość", czyli historyk sztuki na stanowisku (bohatera masowej wyobraźni)

Anna Manicka / Warszawa/ Obraz historyka sztuki na podstawie współczesnej polskiej literatury popularnej

i kryminalnej

Monika Kuhnke / Warszawa/ Od „Obrońców skarbów" do „Złotej Damy", czyli problem dzieł sztuki zagrabionych w czasie wojny widziany oczyma amerykańskich twórców filmów fabularnych. Mity i fakty

 

Dyskusja

Zamknięcie sesji

.........................................................................................................................................................................................

 

Jednocześnie informujemy, że jeden członek Oddziału może uczestniczyć w sesji na koszt Stowarzyszenia; decyduje kolejność zgłoszeń - telefonicznie (713441402) lub mailowo (i.zak3@wp.pl, shs@shs.wroclaw.pl).

 

 

Zarząd:

IzabelaŻak

Sekretarz Oddziału

 

 

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM