Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 7/2018

KOMUNIKAT 7/2018

KOMUNIKAT NR 7 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Zarząd Oddziału zaprasza do udziału

w WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM,

które odbędzie się w środę, 7 listopada b.r., w sali nr 116 Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Przewidywany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania o godz. 16.30 lub 16.45 (drugi termin)
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza / Protokolanta
 3. Odczytanie sprawozdania merytorycznego (Prezes) i finansowego (Skarbnik)
 4. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybór Prezesa Oddziału
 8. Wybór członków Zarządu
 9. Wybór 3 - osobowej Komisji Rewizyjnej
 10. Wybór 6 Delegatów Oddziału na Walny Zjazd
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad

Komisja Rewizyjna Oddziału, członkowie ( zwyczajni i honorowi ) w liczbie min. 10% ogółu członków Oddziału, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna mają prawo zgłaszać na ręce sekretarza Oddziału sprawy do umieszczenia w ostatecznym porządku obrad. Termin składania w wniosków upływa na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału (§ 52 ust. 2 statutu).

Dziękujemy nielicznej grupie zawsze aktywnych członków Oddziału zachęcając jednocześnie pozostałe osoby do większego zaangażowania w prace Stowarzyszenia.

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

Spotkania

6 marca b.r. (środa) odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Grupa Krakowska 1932-1937", które poprowadzi pani Barbara Ilkosz. Zbiórka przed wejściem do Pawilonu Czterech Kopuł o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM