Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 8/2016

KOMUNIKAT 8/2016

KOMUNIKAT NR 8 Z DNIA 2 GRUDNIA 2016 R.

Zakończyła się I edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Zlata na prace naukowe, zorganizowanego przez Zarząd Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jury w składzie: prof. dr hab. Jakub Pokora UKSW (przewodniczący), prof. dr hab. Adam Labuda UAM,
dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr przyznało jedną nagrodę główną i dwa równorzędne wyróżnienia, które wręczono 22 października.

Miło nam poinformować, iż nagrodę główną otrzymała nasza Koleżanka, dr Agnieszka Patała, za pracę doktorską pt. Rola Norymbergi w kształtowaniu późnogotyckiego malarstwa tablicowego na Śląsku (promotor dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr). Wyróżnieni zostali: mgr Joanna Kaźmierczak za pracę magisterską pt. Epitafia wrocławskich kanoników katedralnych z lat 1538-1556 jako wyraz refleksji nad ówczesnym stanem Kościoła (promotor prof. dr hab. Jan Harasimowicz UWr) oraz mgr Marek Świdrak za pracę magisterską pt. XVII-wieczna przebudowa kościoła klasztornego Kanoników Regularnych Laterańskich w Kłobucku. Dzieło – fundator – architekt (promotor dr hab. Andrzej Betlej UJ). Gratulujemy!

Jednocześnie ogłoszona została II edycja konkursu:

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na prace naukowe. W edycji 2016/2017 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace opublikowane bądź obronione (magisterskie, doktorskie) między styczniem 2016 a 5 maja 2017 r. Prace można zgłaszać do dnia 5 maja 2017 włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  na przełomie września
i października 2017. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2017 r.

(por. https://www.facebook.com/InstytutHistoriiSztukiUniwersytetuWroclawskiego)

Informacja o fundacji, o osobie jej patrona oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie:  http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/fundacja_m_zlata.html

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe do Muzeum Architektury we Wrocławiu, w czwartek, 15 grudnia b.r. o g. 15.00.  - dr Marcin Szyma (Inst. Hist. Sztuki UJ) przedstawi temat: Średniowieczny kościół i klasztor Franciszkanów w Krakowie w świetle nowych badań. Chronologia, topografia, funkcje.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM, Instytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM zapraszają na XXXVII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej zatytułowane In principio. Mit i prawda początku w kulturze polskiej i europejskiej.  6.12.-10.12. (wtorek-sobota) – program w załączniku.

Za Zarząd:

Izabela Zak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

6 marca b.r. (środa) odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Grupa Krakowska 1932-1937", które poprowadzi pani Barbara Ilkosz. Zbiórka przed wejściem do Pawilonu Czterech Kopuł o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM