Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 8/2018

KOMUNIKAT 8/2018

KOMUNIKAT NR 9 Z 9. LISTOPADA 2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 listopada zmarł Krzysztof Eysymontt,
wieloletni członek naszego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Osobowickim
w sobotę, 16. listopada o g. 13:10.

Zapraszamy do udziału w wyjeździe do Wiednia na wystawę monograficzną Pietera Bruegela Starszego, zorganizowaną przez Kunsthistorisches Museum z okazji 450. rocznicy jego śmierci.

Ekspozycja oferuje zwiedzającym imponującą część oeuvre artysty. Zebrane w jednym miejscu obrazy, grafiki i rysunki przyjechały z  Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Czech
i Stanów Zjednoczonych, wzbogacając kolekcję wiedeńską.

Termin: piątek 14. grudnia.

Koszt wycieczki przy 45 uczestnikach (przejazd, ubezpieczenie, bilet na wystawę oraz obiadokolacja
w drodze powrotnej): 287 PLN (dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie mających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 200 PLN). Ta kwota może nieznacznie ulec zmianie ze względu na zmieniający się kurs euro.

Organizatorem wycieczki jest Biuro Turystyki Szkolnej Provence, jednak zapisy wraz z wpłatą przyjmuje nasz skarbnik, Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu) do 20. listopada.

Decyduje kolejność zgłoszeń, a krótki czas na zapisy jest podyktowany bardzo dużym zainteresowaniem wystawą i koniecznością wykupienia biletów wstępu z dużym wyprzedzeniem. Preferowane są wpłaty gotówkowe, wpłaty przelewem bezpośrednio na konto Biura Turystyki są możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie z Robertem Hesiem (robus@poczta.onet.pl; tel 71 34 388 30 lub 39, wewn. 242).

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 7. listopada b.r. wybrano nowe władze naszego Oddziału SHS.

Prezesem Oddziału został ponownie Rafał Eysymontt. Członkami Zarządu zostali (alfabetycznie): Robert Heś (skarbnik), Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Michał Pieczka, Arkadiusz Wojtyła (wiceprezes), Izabela Żak (sekretarz).

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Radosława Glińskiego, Iwonę Gołaj oraz Grzegorza Pisarskiego (przewodniczący).

Delegatami na Walny Zjazd Delegatów Oddziałów zostali: Robert Heś, Jacek Witkowski, Michał Pieczka, Radosław Gliński, Magdalena Szafkowska, Agnieszka Szkopek oraz – jako rezerwowi: Anna Jezierska i Agnieszka Patała.

Za Zarząd:

Izabela Żak (Sekretarz Oddziału)

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM