Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT NR 1/2009

KOMUNIKAT NR 1/2009

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI - ODDZIAŁ WROCŁAWSKI
50-153 WROCŁAW, PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5, TEL. (071) 344-14-02
PKO BP IV O/W-W NR 30-10-20-5242-0000-2102-00-19-8531


KOMUNIKAT NR 1/2009 Z DNIA 2.03.2009 ROKU

 

W 2009 r. proponujemy cykl spotkań naukowych pod hasłem MUZEUM SZTUKI DZIŚ.
Pierwszy wykład tego bloku tematycznego: Antropologia i Muzeum. Krytyka kulturowa
i postulat wielogłosowości przedstawi w czwartek, 26.03.2009 r., o godz. 16.00, w Muzeum Architektury we Wrocławiu, dr Ewa Klekot (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego). 
Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że planowane na marzec b.r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, odbędzie się - na prośbę Zarządu Głównego - we wrześniu tego roku.


Na prośbę kolegów z naszego Oddziału zamieszczamy następujący apel:

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
od września 2007 roku we Wrocławiu realizowany jest projekt badawczy, którego celem jest stworzenie kompletnego katalogu wszystkich zachowanych elementów dawnego wyposażenia i wystroju, które przed 1943 rokiem znajdowały się w kościele klasztornym Cystersów pw. Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Opracowanie to, przygotowywane przez zespół historyków sztuki, muzealników i architektów reprezentujących różne środowiska, ma się stać faktograficzną bazą dla wszelkich inicjatyw mających na celu powrót dawnego wyposażenia do lubiąskiej świątyni oraz nadanie jej funkcji obiektu muzealnego.
W trakcie dotychczasowych prac badawczych udało się nam udokumentować wiele zachowanych elementów dawnego wyposażenia lubiąskiej świątyni w kościołach i muzeach na terenie całego kraju. Mamy jednak pełną świadomość, że do wielu dzieł sztuki o lubiąskiej proweniencji nie udało się nam dotrzeć. Dotyczy to zwłaszcza tych dzieł, które są obecnie przechowywane w zbiorach prywatnych.
W związku z tym zwracamy się z gorącym apelem o przekazywanie nam wszelkich informacji o tych elementach dawnego wyposażenia kościoła klasztornego w Lubiążu, które mogły dotąd nie zostać uwzględnione w naszej pracy badawczej. Będziemy wdzięczni za każdą informację, która może przyczynić się do jak najpełniejszego udokumentowania dzieł o lubiąskiej proweniencji. Wszelkie informacje prosimy przekazywać na nasze adresy:

Andrzej Kozieł Romuald Nowak
tel. 071/3632315 tel. 071/3433639
e-mail: akoziel@adm.uni.wroc.pl e-mail:mnoprrn@interia.pl

lub też na adres Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki:
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje z innych oddziałów: SESJE, SEMINARIA:
- w dniach 7-8 maja 2009 roku Oddział Toruński SHS organizuje w Wilanowie sesję Koral, perła i inne wątki. Biżuteria w Polsce. Informacji udziela Koleżanka Katarzyna Kluczwajd, e-mail: dzialsztuki@wp.pl lub shs@torun.pl ;

- w dniach 13-15 maja 2009 roku Stowarzyszenie Miłośników Witraży i Muzeum Historii Miasta Łodzi organizują konferencję Witraże secesyjne. Tendencje i motywy. Bliższych informacji udzielają: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, lub Tomasz Szybisty;


- w 2. połowie września 2009 roku w ramach spotkań interdyscyplinarnych z cyklu Sztuka i kultura w Prusach Królewskich, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum Narodowe w Gdańsku organizują III sesję naukową Rzeźba w Prusach Królewskich. Informacji udziela Marcin Modzelewski e-mail: sculpture@muzeum.narodowe.gda.pl ;

- w dniach 26-28 września 2009 roku Miasto Szczecin wraz z Muzeum Narodowym w Szczecinie i Oddziałem Szczecińskim SHS organizują XVII Konferencję Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków pt. Ucieczki z miasta - Stadtfluchten. Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Gwiazdowska;

- w październiku 2009 roku SHS Oddział Toruński organizuje kolejną sesję z cyklu Dzieje i skarby kościołów toruńskich, tym razem poświęconą Dziejom i skarbom kościoła Świętojakubskiemu w Toruniu. Informacji udziela Koleżanka Katarzyna Kluczwajd, e-mail: dzialsztuki@wp.pl lub shs@torun.pl ;

- tegoroczna LVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa SHS odbędzie się w dniach 19-21 listopada w Poznaniu, a jej tematem będzie Historia Sztuki Dzisiaj. W roku jubileuszu 75-lecia Stowarzyszenia zastanowimy się nad tożsamością historii sztuki i jej relacjami z innymi dyscyplinami zajmującymi się szeroko pojętą wizualnością, nad funkcjonowaniem historii sztuki w przestrzeni społecznej oraz kondycją zawodu historyka sztuki;

- w dniach 26-28 listopada b. r. Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i Stowarzyszenie sztuki Nowoczesnej w Toruniu organizują III Konferencję Naukową Sztuki Nowoczesnej Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej.

- w dniach 19-20 kwietnia 2010 roku Muzeum Historyczne Miasta Gdańska planuje sesję naukową poświęconą wnętrzom Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
sekretarz oddziału


Spotkania

6 marca b.r. (środa) odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Grupa Krakowska 1932-1937", które poprowadzi pani Barbara Ilkosz. Zbiórka przed wejściem do Pawilonu Czterech Kopuł o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM