Tu jesteś: Sesje :. HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA

HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA

LXIX Ogólnopolska sesja SHS
Warszawa 19-20 listopada 2020 roku
Aula Akademii Sztuk Pięknych, Wybrzeże Kościuszkowskie 39 (stacja metra: "Centrum Nauki Kopernik")

 

19 listopada, czwartek

 

godz. 10,00

I. Historia i polityka

Mariusz Bryl, Potrzeby polskiej historii sztuki przed 100 laty: zgodny chór i głos odrębny

Elżbieta Kal, Realizm - walka klasowa - postęp, czyli o socrealistycznej koncepcji sztuki

Andrzej Szczerski, Rok Awangardy i historie alternatywne

Stanisław Czekalski, Historia sztuki w systemie 2.0 - gdzie jesteśmy?

Wojciech Włodarczyk, "Prywatność" - niechciany model kultury

 

II. Historia sztuki jako dyscyplina

Ryszard Kasperowicz, Classicorum veterum fragmenta? Lekcja Edgara Winda

Łukasz Rozmarynowski, Scjentyzm w historii sztuki: dotychczasowe osiągnięcia i niepowodzenia oraz możliwe perspektywy

Anna Markowska, Sztuka w domu czyli delegitymizacja scientia artis

Marta Leśniakowska, Ekonomia polityczna historii sztuki jako nauki stosowanej

Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bezludzkiej ziemi

Piotr Juszkiewicz, W poszukiwaniu fundamentów. Polska historia sztuki XX i XXI w. jako projekt modernistyczny

Jakub Banasiak, Tranzytologia, antykomunizm, efekt Foucault. W stronę historii historii sztuki polskiej (współczesnej) po 1989 roku (i co z tego wynika)

ks.bp. Michał Janocha, Nauczanie historii sztuki w seminariach duchownych

 

18,00 - rozdanie nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego

 

20 listopada, piątek

 

godz. 9,00

IV. Muzea, wystawy, zbiory

Agnieszka Murawska, O zawodzie muzealnika w kontekście misji muzeów. Refeksja historyczno-prawna

Piotr Rypson, Misja, narracja, klientelizm. Polskie muzea w czwartej dekadzie wolności

Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Jedność w różnorodności? Sztuka mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych w polskich muzeach

Gabriela Świtek, Centralny Plan Wystaw

 

V. Przestrzeń publiczna

Rafał Eysymontt, Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej

Waldemar Baraniewski, Czy przestrzeń publiczna ma właściciela?

Tadeusz Żuchowski, Pomnikowe potyczki historyka sztuki

Jakub Dąbrowski, Historyk sztuki między pomnikofilią a pomnikofobią

Robert Waszkiewicz, Bieżące problemy prawne na tle praktyki stosowania prawa o ochronie zabytków

Makary Górzyński, Instytucja, mgławice, punkty styczne i linie ognia. Działania i role społeczne historyków sztuki we współczesnym Kaliszu

Bartosz Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia

Paulina Korneluk, Spór o zieleń, spór o historię – powstanie Parku Miejskiego w Zamościu, jako początek myśli konserwatorskiej w mieście. Studium przypadku

Bernadeta Stano, Wskrzeszanie etosu pracy w przemyśle w kontekście degradacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych

Spotkania

Stowarzyszenie Histotryków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład "Michael Klahr Starszy i jego artystyczni sukcesorzy. O rzeźbiarskiej rodzinie Klahrów na ziemi kłodzkiej w XVIII-XIX w.", który wygłosi dr Jacek Gernat.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM