Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 10/2019

KOMUNIKAT 10/2019

KOMUNIKAT NR 10 z dnia 28 listopada 2019 r.

Muzeum Architektury we Wrocławiu i Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają na wykład prof. UAM dr hab. Jarosława Jarzewicza (IHS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Kościół Mariacki w Starogardzie i problem architektury „brunsbergowskiej”. Wykład odbędzie się w czwartek 5 grudnia 2019 o g. 16:00 w Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5.

Organizatorzy zapraszają na kolejną “Sobotę w Ratuszu” - 30 listopada o g. 12:00 dr Arkadiusz Wojtyła opowie
o
Życiu codziennym i niecodziennym we wrocławskich klasztorach barokowych.

W dniach 2-3 grudnia 2019 r. odbędzie się w Warszawie na Zamku Królewskim konferencja ICOMOS Nowe badania, materiały i technologie w ochronie i konserwacji zabytków.

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na sympozjum naukowe Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Sacrum i materia. Ekspresja i symbolika materiału w twórczości o charakterze sakralnym. Obrady sympozjum będą miały miejsce w Rzeszowie w dniach 5 – 6 grudnia 2019 roku w Sali Konferencjyjnej  Biblioteki Uniwersyteckiej w Rzeszowie przy ul. S.Pigonia 8. Towarzysząca sympozjum przygotowana wraz z Pracownią Badań nad Ikonosferą Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wystawa „ISTOTA RZECZY“ otworzona zostanie w dniu 5 grudnia o godz. 18.00 w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie ul. Zamkowa 4 (budynek Kurii).

Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i Opactwo Cystersów w Mogile organizują 28-29 maja 2020 VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów. Wystąpienia można zgłaszać do 31. XII 2019. Proponowany temat wraz z abstraktem (1000 znaków), dane teleadresowe i afiliację należy przesłać na adres biuromogila@gmail.com, lub pocztą na adres Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11, 31- 979 Kraków (z dopiskiem VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów).

Międzynarodowa konferencja naukowa w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego Magistro et amico – in memoriam odbędzie sie w Krakowie w dn. 17-18 października 2020 r.

Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest dr Kamilla Twardowska (ktwardowska@mnk.pl.)

Za Zarząd:

Izabela Żak

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na wykład.....

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM