Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 2/13

KOMUNIKAT 2/13

KOMUNIKAT NR 2 Z DNIA 12 MARCA 2013

 

Informacje dla uczestników objazdu zabytkoznawczego do Austrii (6-8.06.2013):

  • Noclegi zarezerwowane w Linzu i Bad Ischl.
  • Na wstępy należy mieć 350 koron czeskich oraz 30 euro.
  • Drugą ratę w wysokości 360 PLN (lub 200 PLN dla członków Oddziału nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich) należy wpłacić do 15 maja. Wpłaty przyjmuje nasz skarbnik, kol. Robert Heś (Gabinet Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). W przypadku wpłat na konto konieczny jest wcześniejszy kontakt ze skarbnikiem (tel. 71 34 388 39, wewn. 242 lub e-mail: robus@.poczta.onet.pl).

 

Instytut Historii Sztuki oraz Zakład Historii Literatury Polskiej po 1918 r., Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na Ogólnopolską Sesję Naukową JÓZEF CZAPSKI
- W 20. ROCZNICĘ ŚMIERCI
, która odbędzie się 26-27 III 2013.

Miejsce obrad:

1. dzień - 26 marca,  Instytut Historii Sztuki UWr, ul. Szewska 36, sala 309.

2. dzień - 27 marca, Instytut Filologii Polskiej UWr, Plac Biskupa Nankiera 15, sala im. W. Nehringa.

Program dostępny na stronach: www.historiasztuki.uni.wroc.pl oraz www.ifp.uni.wroc.pl

 

Oddział Wrocławski SHS organizuje ogólnopolską konferencję Stowarzyszenia PRZEŁOM/REGRES - INNOWACJA/TRADYCJA.  PROCESY PRZEMIAN W SZTUCE ŚREDNIOWIECZNEJ, która odbędzie się w listopadzie 2013 r.

Współorganizatorem konferencji jest Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do końca kwietnia 2013 r. można zgłaszać referaty i komunikaty (tytuł wystąpienia + krótka - do 1800 znaków - prezentacja głównych tez) na adres: eysymont@uni.wroc.pl; romualdk@uni.wroc.pl. Komitet organizacyjny konferencji w składzie: prof. Wojciech Włodarczyk, dr hab. Romuald Kaczmarek, dr hab. prof. U. W. Rafał Eysymontt, zastrzega sobie prawo do wyboru wśród zgłoszonych propozycji.

 

Dotychczasowe konferencje dotyczące okresu średniowiecza koncentrowały się na epokach lub okresach przełomowych (Sztuka około 1000, Sztuka około 1400, Sztuka około 1500, Późny gotyk).
Program dwudniowego spotkania w 2013 roku poświęcony będzie sztukom plastycznym, architekturze
i urbanistyce okresu średniowiecza po okres wczesnonowożytny włącznie. Oczekujemy referatów, które uwzględniałyby procesy, jakim podlegały sztuki plastyczne, architektura i urbanistyka w średniowieczu. Wychodzimy przy tym z założenia, że historia jest procesem, ma więc charakter dynamiczny, a zatem i w sferze zjawisk artystycznych następowały ciągłe zmiany i reagowanie na nowe wydarzenia w świecie władzy, religii i życia społecznego. Mogły to być zmiany wymuszone przez okoliczności zewnętrzne lub zamierzone przez twórców bądź zleceniodawców. Interesują nas sposoby i efekty dostosowywania się do zmieniających się warunków i potrzeb. Przykładowe kategorie w jakich można rozpatrywać te zjawiska to: dynamika, innowacja, przełom, impuls versus tradycja, trwanie, opór, regres, archaizacja. Nie zawsze jednak muszą się one wzajemnie wykluczać. Powyższe aspekty kultury artystycznej średniowiecza można rozpatrywać w odniesieniu do formy i stylu, treści i ikonografii, jak też na płaszczyźnie społecznej.

Spotkanie chcielibyśmy potraktować w sposób interdyscyplinarny, dlatego zapraszamy również do uczestnictwa specjalistów z dziedziny historii filozofii, czy szeroko pojętej historii kultury. Jesteśmy otwarci na wystąpienia stosujące klasyczną dla historii sztuki metodę porównawczą, jak i najnowsze  metody badawcze, np. związane z analizą antropologiczną dzieła sztuki. Ważne dla zarysowania dynamicznego obrazu byłoby również prześledzenie przemian i trwania teorii estetycznych okresu średniowiecza u progu nowożytności oraz przemian religijności u schyłku epoki "devotio moderna".

Przykładowe obszary tematyczne związane z tematyką spotkania to:

1. Przemiany miast następujące od okresu szczytu akcji lokacyjnej w XIII w. poprzez stabilizację nowych ośrodków w XIV w. i powstanie nowych zespołów osadniczych łączących się z pierwotnym jądrem osadniczym. Rozważania mogłyby dotyczyć zarówno ośrodków największych  jak i mniejszych.

2. Krystalizacja lokalnych szkół architektonicznych i wpływ na ich funkcjonowanie różnych impulsów o charakterze ekonomicznym jak i duchowym, różnych w poszczególnych okresach średniowiecza.

3. Wpływ przemian świadomości religijnej w XIV i XV wieku na przemiany treści ideowych dzieł malarstwa i architektury.

4. Przemiany form obrazowania w związku z przemianami mentalności i rozwojem nauki w okresie średniowiecza.

5. Wpływ trwania i przemian kontaktów handlowych poszczególnych ośrodków miejskich na kształtowanie architektury i sztuk plastycznych.

6. Przemiany w łonie organizacji klasztornych i pojawianie się nowych zgromadzeń (Bernardyni) jako nowy impuls artystyczny.

7. Wpływ przemian systemu cechowego i pojawianie się wędrownych warsztatów budowlanych na lokalne środowiska artystyczne.

Wszystkie te zasadnicze grupy tematów dotyczą całego obszaru europejskiego. Dlatego tematy wystąpień nie będą związane jedynie nawet z szeroko pojętym obszarem Ziem Polskich z uwzględnieniem Śląska, Pomorza Wschodniego i Zachodniego. Przemiany, będące bowiem głównym tematem konferencji są zazwyczaj wynikiem impulsów zewnętrznych, co związane jest na ogół z wspomnianymi wyżej kontaktami handlowymi, politycznymi i kulturowymi. Na styku tych kontaktów i na granicach poszczególnych europejskich krain rodziły się bowiem w okresie średniowiecza zjawiska najważniejsze. Z tego powodu zakładamy że zgłoszone przez referentów wystąpienia nie będą miały charakteru ściśle monograficznego, a nawiązywać będą do tak ważnej w historii sztuki metody porównawczej związanej z jednej strony z porównywaniem działania impulsów zewnętrznych i wewnętrznych w poszczególnych dyscyplinach twórczości artystycznej, jak i w poszczególnych regionach europejskich.

Publikacja tomu pokonferencyjnego nastąpi pod koniec 2014 r.

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, Państwowy Instytut Historii Sztuki
w Moskwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Biblioteka Uniwersytecka zapraszają na
I SYMPOZJUM POLSKICH I ROSYJSKICH HISTORYKÓW SZTUKI W TORUNIU
pt. Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych za granicą i na emigracji politycznej 1815-1990, które odbędzie się 27-28 czerwca 2013r. w Muzeum Uniwersyteckim
w Toruniu przy pl. Rapackiego 3.

 

W listopadzie 2013 roku Łódzki Oddział SHS organizuje jubileuszową sesję - Inspiracje
- Metamorfozy - Refleksje. Sztuka w Łodzi 7.

Koleżanki Karolina Stanilewicz oraz Elżbieta Stefankiewicz udzielają wszelkich informacji szczegółowych (karolinastan@o2.pl; elanstef@wp.pl).

Zainteresowanych sesją prosimy o przysyłanie do końca maja 2013 zgłoszeń referatów
i komunikatów (tytuł oraz abstrakt wystąpienia, łącznie do 1800 znaków) na adresy: karolinastan@o2.pl oraz elanstef@wp.pl.


Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje objazd zabytkoznawczy Anglia - Szkocja w terminie 12-21.08.2013. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc!

Świadczenia: przejazd komfortowym autokarem, 8 noclegów w hotelach  ze śniadaniami, ubezpieczenie od KL i NW, opieka pilota, opieka merytoryczna: prof. Rafała Eysymontta i doc. Jacka Witkowskiego.

Cena : 2.100 zł. Zgłoszenia i wpłaty za imprezę ( zaliczka 500 zł do 20. 03.2013, 600 zł do 30.04.2013, 1.000 zł do 30.06.2013) przyjmuje: Biuro Podróży ?Euro-Bus" Wrocław,
ul. św. Antoniego 28;  tel: 71 3441300;  71 3417605;  e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zaproszenie na spotkanie promocyjne czasopisma „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” - numerów specjalnych poświęconych pamięci Dra Andrzeja Jarosza i Dra Arkadiusza Wojtyły. Spotkanie odbędzie się 11.12.2021 (sobota), o godz. 12:00 w Oratorium Marianum, Pl. Uniwersytecki 1.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM