Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 3/2016

KOMUNIKAT 3/2016

KOMUNIKAT NR 3 Z DNIA 22 MARCA 2016 R.

Zapraszamy na kolejne spotkanie naukowe, na którym Kol. Rafał Eysymontt przedstawi „Atlas historyczny miast europejskich; najnowsze śląskie zeszyty”. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 kwietnia, o g. 17.30 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 36, s. 309).

Uczestników objazdu zabytkoznawczego szlakiem miast hanzeatyckich i gotyku ceglanego (16-18.06.2016) prosimy o wpłatę drugiej raty w terminie do 29 kwietnia (350 PLN, a dla członków oddziału nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 150 PLN). Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Robertem Hesiem (tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl).

Ze względu na bardzo dużą objętość tekstu „informatora“ o zabytkach, które są w planie zwiedzania, przesyłamy uczestnikom wycieczki załącznik (prosimy o przekazanie Koleżankom i Kolegom, którzy nie są na naszej liście adresowej i uczestniczą w objeździe gościnnie).

Sesje:
14-15 października 2016 Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach organizuje konferencję naukową z okazji 800-lecia fundacji Opactwa poświęconą dziejom, kulturze i sztuce benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie; konferencja odbędzie się w Zamku Królewskim w Niepołomicach (1. dzień) i w Staniątkach (2. dzień); zgłoszenia i informacje pod adresami: staniatki@upjp2.edu.pl lub dr. Józef Skrabski: jozef.skrabski@gmail.com;

24-25 października 2016 odbędzie się międzynarodowa konferencja Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego, zatytułowana Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Architektura jako element krajobrazu. Szczegóły i zgłoszenia pod adresem: pche6conference@gmail.com ortaz na stronie: https://pche6.wordpress.com .


Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail) oraz informacje o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy wszystkim, którzy spełniają swój statutowy obowiązek, a także przypominamy pozostałym Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

WSZYSTKIM CZŁONKOM ORAZ SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA ZYCZYMY ZDROWYCH I RADOSNYCH SWIAT WIELKANOCNYCH

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM