Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 4/13

KOMUNIKAT 4/13

KOMUNIKAT NR 4 Z DNIA 16 MAJA 2013

Informujemy uczestników objazdu zabytkoznawczego do Austrii, że wyjazd nastąpi sprzed gmachu Muzeum Narodowego we Wrocławiu w czwartek, 6 czerwca, o g. 500. Przypominamy też, że na wstępy należy mieć 350 koron czeskich oraz 30 euro.

Zapraszamy na spotkanie naukowe z cyklu "KRESY DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ", które odbędzie się  w czwartek, 23 maja o g. 16.00 w refektarzu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
(ul. Szewska 37).  Dr Józef Skrabski (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) wygłosi wykład: Między Saluzzo a Zasławiem. Twórczość architektoniczna Paolo Fontany w Polsce.

23 maja o g. 18.00 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (s. 309) odbędzie się wykład naszego Kolegi, dra Andrzeja Jarosza, Szkice, rysunki i pastele Jacka Kerouaca. Plastyka na marginesach lektury "Beat generation". Zachęcamy do uczestnictwa.

28 maja 2013 roku, na zakończenie realizowanego projektu pt. Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko - historyk sztuki i malarz, Oddział Górnośląski zaprasza do Muzeum w Bielsku-Białej (Zamek ul. Wzgórze 16) na konferencję naukową pt.: Po obu stronach rzeki Białej - tradycje muzealne i kolekcjonerskie.

We wrześniu 2013 Muzeum ?Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" zamierza zorganizować jednodniową sesję naukową poświęconą konserwacji mebli oraz malowanym meblom ludowym.  Propozycje referatów należy zgłaszać do końca maja na adres: klajmon@muzeumgpe-chorzow.pl Teksty będą publikowane w roczniku muzealnym w 2014 roku.

 

23-24 października 2013 Oddział Kielecki SHS, Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Muzeum Narodowe-Muzeum Dialogu Kultur
w Kielcach zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Czas jako paradygmat kultury i natury. Sesja odbędzie się Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w Kamienicy pod Trzema Herbami (Rynek 3). Szczegółowe informacje na stronie: www.ujk.edu.pl/ifp

25 października 2013 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Muzealników Polskich i Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków organizują I ogólnopolską konferencję poświeconą zasłużonym muzealnikom polskim zatytułowaną Nikodem Pajzderski. Muzealnik, konserwator zabytków, historyk sztuki. Szczegółowe informacje pod adresem towarzystwo@mnp.art.pl

 

25 października 2013 Zarząd Gdańskiego Oddziału SHS organizuje w Muzeum Sopotu konferencję: Nowoczesność w sztuce i w myśli o sztuce na Pomorzu w XIX -XXI wieku. Jest to kontynuacja programu badawczego zainicjowanego sesją i książką pokonferencyjną Tradycjonalizm
i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XX wieku na Pomorzu
, Gdańsk 2012. Projektodawcą i opiekunem naukowym konferencji jest Józef Tarnowski, sekretarzem - Małgorzata Buchholz-Todoroska. Szczegóły pod adresem: todoroska@muzeumsopotu.pl

 

15 listopada 2013 Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na konferencję naukową: Artysta - nauczycielem sztuki i animatorem kultury. Znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej. Materiały z konferencji będą opublikowane w kolejnym numerze Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte ed Education - Rocznika Wydziału Sztuki. Proponowane tematy wystąpień wraz z krótkim streszczeniem i kartą zgłoszenia oraz krótką notę o autorze należy wysyłać do 30 maja 2013 na adres: bernadeta.stano@op.pl Udział w konferencji jest bezpłatny.

4-5 grudnia 2013 Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK, Muzeum Narodowe w Kielcach (Muzeum Dialogu Kultur), Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Literatura w obszarach innych sztuk. Problemy metodologiczne. Miejscem obrad będzie Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (Oddział Muzeum Narodowego), Rynek 3/5. Bliższe dane u dra. Piotra Rosińskiego: sztuka.ujk@gmail.com, tel. 604 092 809

Oddział Poznański SHS organizuje objazd po Saksonii w terminie 17-22.09. (kierownictwo: Joanna Bryl). Koszt uczestnictwa: 1320 zł (autokar, zakwaterowanie, wyżywienie: 3 śniadania i 3 kolacje)
+ ok. 110 Euro na wstępy. Szczegóły w Oddziale Poznańskim SHS.

Prosimy o zgłaszanie propozycji do wniosków o nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki za 2012 rok: Nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki (do 35 lat) oraz Nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze katalogowym i dokumentacyjnym.

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zaproszenie na spotkanie promocyjne czasopisma „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” - numerów specjalnych poświęconych pamięci Dra Andrzeja Jarosza i Dra Arkadiusza Wojtyły. Spotkanie odbędzie się 11.12.2021 (sobota), o godz. 12:00 w Oratorium Marianum, Pl. Uniwersytecki 1.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM