Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 4/2015

KOMUNIKAT 4/2015

KOMUNIKAT NR 4 Z DNIA 6 MAJA 2015 R.

Zapraszamy na spotkanie naukowe, na którym dr Grzegorz Grajewski przedstawi temat Między

sztuką, nauką i polityką. Ochrona zabytków na Dolnym Śląsku w czasach III Rzeszy.

W oparciu o przygotowaną pod kierunkiem prof. Janusza L. Dobesza dysertację przedstawione

zostaną kluczowe problemy praktyki konserwatorskiej w czasach III Rzeszy na Dolnym

Śląsku: urbanistyczne projekty przebudowy starych miast, sanacja zabudowy staromiejskiej,

konserwacja zabytków architektury, przekształcanie zabytków w narodowo socjalistyczne miejsca

pamięci, adaptacja zabytków na cele muzealne, próby ratowania siedzib szlacheckich. Omówione

zostaną związki ochrony zabytków z polityką kulturalną narodowego socjalizmu.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (s. 116) w czwartek, 14 maja, o g.

Uczestników objazdu zabytkoznawczego do Niemiec (18­20.06.2015) prosimy o wpłatę do 29

w wysokości 300 PLN, a dla członków oddziału nie posiadających zadłużenia z tytułu składek

członkowskich – 150 PLN. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum

Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem

z kol. Hesiem (tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl). Przypominamy, że

koszt wstępów do kościołów oraz zamków/pałaców wynosi ok. 70 E. Odjazd autobusu sprzed

gmachu Muzuem Narodowego w czwartek, 18 czerwca, o g. 05.

Przypominamy, że LXIV Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki

zatytułowana Historia sztuki na co dzień odbędzie się w Poznaniu w dniach 26­28.11.2015.

Kontakt: shspoz@shs.poznan.pl. Informacje równiż na stronie: www. shs.pl

Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum­Zamek w Łańcucie, Instytut

Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Włoski Instytut Kultury w Krakowie zapraszają

do wzięcia udziału w konferencji naukowej: Artyści włoscy na ziemiach południowo­wschodniej

Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych.

Obrady odbędą się w dniach 25­26 września 2015 r. w sali balowej Muzeum­Zamku w Łańcucie.

Adres sekretariatu Komitetu Organizacyjnego: Karolina Chomiczewska, e­mail:

karolina.hulek@o2.pl lub Marta Nikiel , e­mail: marta.nikiel2@gmail.com

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM