Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 4/2019

KOMUNIKAT 4/2019

KOMUNIKAT NR 4 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej
Stowarzyszenia Historyków Sztuki W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019.

Organizatorzy proponują ponownie przyjrzeć się problemom, dotyczącym lat 1919-1939, takim jak: tradycja,
nowatorstwo, eklektyzm, elitarność, masowość, niszowość; zainteresowanie nowymi mediami, kultywowanie
klasycznych metod rzemiosł plastycznych, poszukiwanie i określanie tożsamości, odniesienia do nowo
powstających prądów artystycznych (zmierzenie się z nimi, współkreowanie, tworzenie własnych obrazów
nowoczesności), najważniejsze kierunki zainteresowań artystycznych (relacje: sztuka – państwo, sztuka –
społeczeństwo, sztuka w poszukiwaniu nowych wizerunków), formowanie miejskiej ikonosfery i oddziaływanie na masowo powstające wyroby przemysłowe; wystawiennictwo i piśmiennictwo o sztuce (w tym krytyka
artystyczna), upowszechnianie sztuki i edukacja przez sztukę (instytucje, szkolnictwo).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie oddziału: http://www.shs.pl/?projects=oddzial-lodzki
Zainteresowani proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia (do
1500 znaków) w terminie do 15 maja 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: sesja2019sztukalodz@gmail.com
Pod podany adres można także kierować pytnia dotyczące konferencji.

Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przygotowuje siódmą sesję naukową z cyklu
Dzieje i skarby kościołów toruńskich, poświęconą kościołowi św. Jakuba w Toruniu w „nowej odsłonie” -
prezentującą nowe badania i rezultaty współdziałania z konserwatorami (kwiecień/maj 2020 roku).
Propozycje referatów (20 min.) i komunikatów (10 min.) wraz z krótkim abstraktem (do 2.000 znaków)
można zgłaszać w terminie do 1 października 2019 roku (kontakt: dr Przemysław Waszak,
przemaxw@poczta.onet.pl ).

WSZYSTKIM CZŁONKOM ORAZ SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA
ŻYCZYMY ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Za Zarząd:
Izabela Żak
sekretarz

Spotkania

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM