Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 5/12

KOMUNIKAT 5/12

KOMUNIKAT NR 5 Z DNIA 25.09.2012

Zapraszamy wszystkich członków Oddziału na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (s. 116) w czwartek,
25 października, o g. 1700 (drugi termin - g. 1715 ).

Porządek zabrania:

 1. Otwarcie zebrania o godz. 1700 lub 1715 (drugi termin)
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza / Protokolanta
 3. Odczytanie sprawozdania merytorycznego (Prezes) i finansowego (Skarbnik)
 4. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybór Prezesa Oddziału
 8. Wybór członków Zarządu
 9. Wybór 3 - osobowej Komisji Rewizyjnej
 10. Wybór 6 Delegatów Oddziału na Walny Zjazd
 11. Wolne wnioski / dyskusja nad planami działalności
 12. Zamknięcie obrad

Muzeum Historii Polski serdecznie zaprasza na konferencję Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim organizowaną 27 i 28 września 2012 w sali 316 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Konferencja organizowana jest wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Historycznym i Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce.

5. konferencja z cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami" Reprodukcja cyfrowa zabytku - metody, wiarygodność, trwałość, odbędzie się we Wrocławiu w terminie 19-20 listopada 2012, organizatorzy: Instytut Historii Sztuki i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska.

LXI Ogólnopolska sesja naukowa SHS Współczesność ? historia nieznana odbędzie się w Warszawie w dniach 22-24 listopada 2012.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w ramach obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego organizuje sesję naukową W kręgu Wyczóła, 13?14 grudnia 2012, szczegółowe informacje: inga.kopciewicz@muzeum.bydgoszcz.pl

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej na temat: Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce, 21-22 marca 2013, Centrum Edukacyjne IPN ?Przystanek Historia? w Warszawie

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakład Literatury Polskiej po 1918 roku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej Józef Czapski ? w 20. rocznicę śmierci, termin 27-28 marca 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki zamierza jesienią (listopad) 2013 roku zorganizować kolejną ogólnopolską konferencję Stowarzyszenia.

Dotychczasowe konferencje dotyczące okresu średniowiecza koncentrowały się na epokach lub okresach przełomowych (Sztuka około 1000, Sztuka około 1400, Sztuka około 1500, Późny gotyk).

Program dwudniowego spotkania w 2013 roku poświęcony byłby sztukom plastycznym, architekturze i urbanistyce okresu średniowiecza po okres wczesnonowożytny włącznie. Oczekujemy referatów, które uwzględniałyby procesy, jakim podlegały sztuki plastyczne, architektura i urbanistyka w średniowieczu. Wychodzimy przy tym z założenia, że historia jest procesem, ma więc charakter dynamiczny, a zatem i w sferze zjawisk artystycznych następowały ciągłe zmiany i reagowanie na nowe wydarzenia w świecie władzy, religii i życia społecznego. Mogły to być zmiany wymuszone przez okoliczności zewnętrzne lub zamierzone przez twórców bądź zleceniodawców. Interesują nas sposoby i efekty dostosowywania się do zmieniających się warunków i potrzeb. Przykładowe kategorie w jakich można rozpatrywać te zjawiska to: dynamika, innowacja, przełom, impuls versus tradycja, trwanie, opór, regres, archaizacja. Nie zawsze jednak muszą się one wzajemnie wykluczać. Powyższe aspekty kultury artystycznej średniowiecza można rozpatrywać w odniesieniu do formy i stylu, treści i ikonografii, jak też na płaszczyźnie społecznej.

Spotkanie chcielibyśmy potraktować w sposób interdyscyplinarny. Już kilkadziesiąt lat temu Ferdynand Braudel pisał: ?Przekonany jestem, że nie ma ścisłych granic między naukami humanistycznymi. Każda z nich jest bramą otwartą na całość rzeczywistości społecznej, prowadzącą do wszystkich izb i na wszystkie piętra domu, pod warunkiem, że badacz nie zatrzyma się w swojej wędrówce ze względu na szacunek dla swych sąsiadów ? specjalistów; korzystajmy, jeżeli tego trzeba, z ich własnych bram i schodów. To, co każda nauka społeczna posiada na własność, to są jej poglądy i jej metody? (F. Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1999, s. 233). Dlatego zapraszamy również do uczestnictwa specjalistów z dziedziny historii filozofii, czy szeroko pojętej historii kultury.

Oczekujemy zgłoszeń referatów i komunikatów, zawierających tytuł wystąpienia oraz krótką (do 1 strony) prezentację jego głównych tez. Komitet organizacyjny konferencji zastrzega sobie prawo do wyboru wśród zgłoszonych propozycji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Eysymont@uni.wroc.pl ; romualdk@uni.wroc.pl

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zaproszenie na spotkanie promocyjne czasopisma „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” - numerów specjalnych poświęconych pamięci Dra Andrzeja Jarosza i Dra Arkadiusza Wojtyły. Spotkanie odbędzie się 11.12.2021 (sobota), o godz. 12:00 w Oratorium Marianum, Pl. Uniwersytecki 1.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM