Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 5/2013

KOMUNIKAT 5/2013

KOMUNIKAT 5 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2013

Zapraszamy w czwartek, 24 października, o godz. 16.00 na spotkanie z Andrzejem Koziełem, autorem książki Michael Willmann i jego malarska pracownia. Spotkanie pt. Porozmawiajmy o Willmannie odbędzie się w Sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (pl. Biskupa Nankiera 17, Wrocław).

Zarząd Oddziału organizuje już kolejny objazd zabytkoznawczy planowany na początek czerwca przyszłego roku (5-7.06-2104). Trasa objazdu: Wrocław - Ulm - Wiblingen
- Obermachtal - Zwiefalten - Siegmaringen - Meßkirch - Heiligenberg - Salem
- Birnau - Konstanz - Reichenau - Sankt Gallen - Weingarten - Steinhausen - Wrocław.

Noclegi w Siegmaringen i Konstanz.

Przewidywany koszt (z dwoma noclegami): 500 zł // dla członków Oddziału (bez zaległości z tytułu składek członkowskich) - 300 zł. Cena może ulec niewielkiej zmianie ze względu na zmiany cen Euro. Zainteresowani proszeni są o wpłatę zaliczki w wysokości 150 zł. (odpowiednio dla członków: 100 zł) u kol. Roberta Hesia (Gabinet Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu) najpóźniej do końca roku 2013.

W przypadku wpłat na konto konieczny jest wcześniejszy kontakt z kol. Hesiem
(tel.  071 34 388 39, wewn. 242 lub e-mail: robus@.poczta.onet.pl).

Przypominamy obowiązującą zasadę, że tylko uiszczenie opłaty za objazd gwarantuje uczestnictwo w wycieczce (sam wpis nie jest wystarczający).

 

W dniach 21-22 listopada 2013 r. odbędzie się we Wrocławiu SESJA OGÓLNOPOLSKA SHS  PRZEŁOM/REGRES - INNOWACJA/TRADYCJA. PROCESY PRZEMIAN W SZTUCE ŚREDNIOWIECZNEJ. Obrady sesji odbywają się w Sali Konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (pl. Biskupa Nankiera 17)

Program poniżej

21 LISTOPADA

9:00-9:20 Otwarcie sesji, powitanie referentów i gości (Wojciech Włodarczyk - prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Romuald Kaczmarek - dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafał Eysymontt - prezes Oddziału Wrocławskiego SHS)

Część I: Przybliżenia

9:20-9:40 Marian Kutzner (Poznań), Panorama procesów kulturowych na Śląsku w okresie średniowiecza

9:40-10:00 Dariusz Tabor CR (Kraków), Gdzie szukać sztuki dwunastowiecznego renesansu?

10:00-10:20 Masza Sitek (Kraków), "Przedłużający się początek" czy artystyczny "wielki wybuch"? Pytania o artystyczną oprawę kultu św. Wojciecha w Gnieźnie około roku 1000

10:20-10:40 Dyskusja

10:40-11:00 Przerwa kawowa

Część II: Urbanistyka średniowieczna

11:00-11:20 Rafał Eysymontt (Wrocław), Europejskie miasta lokacyjne w wieku XIII i XIV. Przemiany funkcji i formy

11:20-11:40 Zofia Maciakowska (Gdańsk), Dynamiczny rozwój Głównego Miasta w Gdańsku w drugiej połowie XIV w.

11:40-12:00 Natalia Bursiewicz (Wrocław), Ku idealnej koncepcji miasta. Przemiany urbanistyczno-architektoniczne w wybranych miastach hiszpańskich na przełomie XII i XIII wieku

12:00-12:20 Dyskusja

Część III: Architektura gotycka

12:20-12:40 Elżbieta Pilecka (Toruń), Dzieje badań nad średniowiecznym detalem architektonicznym z punktu widzenia zmieniających się (tradycyjnych i najnowszych) metod badań nad sztuką

12:40-13:00 Tomasz Ratajczak (Poznań), Od zamku do pałacu - przemiany architektury rezydencji królewskich w średniowiecznej Polsce

13:00-13:20 Piotr Pajor (Kraków), Relikty romańskie w murach gotyckiej katedry na Wawelu. Przyczynek do badań nad programem historycznym w fundacjach artystycznych Kazimierza Wielkiego

13:20-13:40 Jakub Adamski (Warszawa), O genezie artykulacji naw głównych śląskich bazylik XIV wieku

13:40-14:00 Waldemar Komorowski (Kraków), Gotyk w architekturze Małopolski XVI i pierwszej połowy XVII wieku

14:00-14:20 Dyskusja

14:20-15:20 Przerwa obiadowa

15:30-16:45 Zwiedzanie rynku, ratusza, kościoła św. Elżbiety (oprowadzanie: Rafał Eysymontt, Romuald Kaczmarek)

Część IV: Rzeźba gotycka

17:00-17:20 Marek Walczak (Kraków), Rola tradycji i innowacji w kształtowaniu nekropolii królewskiej na Wawelu XIV-pocz. XVI wieku

17:20-17:40 Adam Soćko (Poznań), Znaczenie Śląska dla rozwoju rzeźby gotyckiej w Wielkopolsce od połowy XIII do początku XVI wieku

17:40-18:00 Romuald Kaczmarek (Wrocław), Późnogotycka rozbudowa ratusza we Wrocławiu jako czynnik dynamizujący środowisko artystyczne

18:00-18:20 Dyskusja

19:00-20:30 Uroczystość wręczenia nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa oraz im. prof. Jerzego Łozińskiego, Hotel Tumski, Sala Czarna (adres hotelu: Wyspa Słodowa 10)

22 LISTOPADA

8:30-9:10 Małgorzata Chorowska, Prezentacja wyników badań architektonicznych prawobrzeżnego zamku wrocławskiego (prezentacja odbędzie się w miejscu zakwaterowania Referentów, klasztor SS. Szkolnych De Notre Dame przy ul. Św. Marcina 12)

Część I: Gotyckie malarstwo ścienne, tablicowe i grafika

9:30-9:50 Adam S. Labuda (Poznań), Wrocławski ołtarz św. Barbary - dzieło i dyskusje

09:50-10:10 Agnieszka Patała (Wrocław), Rola Norymbergi w kształtowaniu formalnym i ikonograficznym późnogotyckich malowanych epitafiów z terenu Wrocławia

10:10-10:30 Andrzej Woziński (Gdańsk), Monochromatyczne obrazy na retabulum ołtarza głównego w kościele Panny Marii w Gdańsku. Geneza i znaczenie

10:30-10:50 Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Średniowieczne metamorfozy architektury i malarskiego wystroju kościoła Św. Jadwigi w Bolkowie

10:50-11:10 Štefan Valášek (Kraków), Innowacja - tradycja. Średniowieczne malarstwo ścienne na Liptowie jako całość polifoniczna

11:10-11:30 Joanna Sikorska (Warszawa), Odbiorcy grafiki w Królestwie Polskim. Dynamika zjawiska (XV w.-pocz. XVI w.)

11:30-11:50 Dyskusja

11:50-12:10 Przerwa kawowa

Część II: Sztuka bizantyńska

12:10-12:30 ks. Michał Janocha (Warszawa), Tradycja i innowacja w sztuce bizantyńskiej

12:30-12:50 Agnieszka Gronek (Kraków), Konserwatyzm a innowacja. Kilka uwag o malarstwie ikonowym w diecezji przemyskiej w wieku XVI

12:50-13:10 Jacek Maj (Berlin-Warszawa), "Sztywna otrupiałość mumii". Malarstwo bizantyńskie w polskim piśmiennictwie o sztuce XIX wieku

13:10-13:30 Dyskusja

13:30-14:30 Przerwa obiadowa

Część III: Ikonografia i zagadnienia funkcji dzieła

14:30-14:50 Jacek Witkowski (Wrocław), Tristan i Izolda w sztuce średniowiecznej Polski i krajów ościennych

14:50-15:10 Anna Pacan, (Warszawa), Średniowieczna ikonografia motywu Marii w Majestacie

15:10-15:30 Mateusz Grzęda (Kraków), Od ymago do imago contrefacta: przemiany w procesie "narodzin" portretu w Europie Środkowej.

15:30-15:50 Ika Matyjaszkiewicz, (Warszawa), Metamorfozy: ciała, obrazu, widza. Kult Volto Santo i wizerunki androgyne

15:50-16:10 Anna Wyszyńska (Kraków), Symbol czy tradycja? Problem archaizacji stroju w sztuce XV i XVI wieku

16:10-16:30 Dariusz Galewski (Wrocław), Średniowieczne przedstawienia kultowe w barokowym Wrocławiu

16:30-16:50 Dyskusja

16:50-17:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym, osiągnięciach
i otrzymywanych nagrodach i odznaczeniach.

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. - składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Konto bankowe Oddziału podano w nagłówku. Dziękujemy tym wszystkim, którzy pamiętają o swoich finansowych obowiązkach statutowych.

 

W dniu 24 października 2013 o godzinie 16.30 w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach odbędzie się promocja wydawnictwa pod redakcją kol. Teresy Dudek Bujarek  Muzeum kościelne
w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Katowicach w dniach 14-15 czerwca 2012 roku
. Promocja będzie powiązana
z obchodami Jubileuszu 30-lecia Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach.

W dniach 8-9 listopada 2013 r. odbędzie się  jubileuszowa sesja Oddziału Łódzkiego SHS
Inspiracje- Metamorfozy - Refleksje. Sztuka w Łodzi 7

W  dniach 11-12 października 2013 r. Sekcja Sztuki Nowoczesnej Oddziału Krakowskiego SHS organizuje I Seminarium Krakowskie im. Mieczysława Porębskiego pt. Nasz dług wobec Matejki
Program dostępny jest na stronie www.shskrakow.pl

W dniach 25-27 lutego 2014 r. Muzeum Narodowe w Warszawie planuje zorganizować międzynarodową konferencję naukowa na temat Fin de si?cle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania. Zgłoszenia referatów można składać do 31 października, przesyłając abstrakt w języku polskim lub angielskim na adres: afrackowiak@mnw.art.pl. Szczegółowe informację znajdują się na stronie:

http://academio.pl/strona/czytaj/konferencje/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-fin-de-siecle-odnaleziony-mozaika-konca-wieku-artysci-zjawiska-stowarzyszenia-dzialania

Informacje o konferencjach, publikacjach i działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata na nowej stronie: www.world-art.pl

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

 

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM