Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 5/2014

KOMUNIKAT 5/2014

KOMUNIKAT NR 5 Z DNIA 6 LISTOPADA 2014 R.

24 października 2014 r. na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu z głębokim żalem pożegnaliśmy śp. prof. dr. hab. Mieczysława Zlata.  Był On wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki (wiceprezesem Zarządu Głównego w l. 1963-68, 1983-85), inicjatorem serii wydawniczej „Śląsk w zabytkach sztuki”, wybitnym naukowcem, nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń historyków sztuki.

…………………………………………………

Zarząd Oddziału organizuje dwudniowy wyjazd do Wiednia w terminie: 16-17 grudnia 2014 r. na wystawy: Diego Velazqueza (w Kunsthistorisches Museum, ze zbiorów wiedeńskich, z Londynu, Madrytu, Nowego Jorku, Bostonu i Chicago), a także Claude’a Moneta (Belweder) i Joana Miro (Albertina). Wyjazd sprzed gmachu Muzeum narodowego we Wrocławiu o g. 5.00. Koszt (bez biletów wstępu): 200 PLN; dla członków Oddziału Wrocławskiego nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich: 100 PLN. Zapisy z wpłatą u kol. Roberta Hesia (Dział Dokumentów MN we Wrocławiu) w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada. Decyduje kolejność wpłat!

Przypominamy, że tegoroczna LXIII ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki Ornament i dekoracja dzieła sztuki odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22 listopada b.r. Informacje pod adresem www.ornament-shs.pl.

Przypominamy o konferencji organizowanej przez Oddział Wrocławski SHS oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia – historia, kultura i sztuka, która odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2014 roku Program (podany w poprzednim komunikacie) dostępny na stronie internetowej ornament-shs.pl

Organizatorzy - Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa oraz Katedra i Zakład Higieny
i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz ze współorganizatorami: Zakładem Historii Nowożytnej (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zakładem Historii Nowożytnej Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy), Katedrą Historii Kultury (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Zakładem Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) zapraszają gorąco do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.), która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 17-18 września 2015 r.

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM