Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 6/11

KOMUNIKAT 6/11

KOMUNIKAT 6/2011 z dnia 28 października 2011 r.

W dniach 24-25 listopada 2011 r. w Gdańsku odbędzie się LX Ogólnopolska Sesja SHS Maniera - Manieryzm - Manieryczność.

Zarząd Oddziału może wydelegować jedną osobę na  obrady sesji ogólnopolskiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt  telefoniczny (nr w nagłówku) lub mailowy, na adres: i.zak3@wp.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce obrad: Muzeum Narodowe w Gdańsku.

PROGRAM SESJI:

I dzień
1 sesja (9:00-11:00)

Powitanie uczestników sesji (organizatorzy, Prezes ZG SHS)

Referat otwierający: Wojciech Bałus (UJ, Kraków), Manieryzm czyli problem z normą klasyczną

Katarzyna Zalewska (UW, Warszawa), Wbrew regułom sztuki i natury. O pewnych cechach manierycznych w sztukach przedstawiających w późnym średniowieczu
Katarzyna Płonka-Bałus (MN Kraków/UG, Gdańsk) Średniowieczny manieryzm? Miniatury Mistrza Chronique d'Angleterre ( ok. 1470 )
Tomasz Torbus (UG, Gdańsk), Manieryzm w znaczeniu epoki historii sztuki, nieporadności stylistyczne czy ?gotycko-renesansowość" architektury nowożytnej zamku wawelskiego

Dyskusja (30 minut)

przerwa kawowa (11:00-11:15)

2 sesja (11:15-13:15)

Marcin Kaleciński (UG, Gdańsk), Manieryzm w Gdańsku - chronologia, typologia, geneza form
Jacek Bielak (UG, Gdańsk), Manierystyczne wzorniki architektoniczne i ich gdańskie zastosowanie
Franciszek Skibiński (Universiteit Utrecht / UMK w Toruniu), Manieryzm a rzeźba niderlandzka w Gdańsku. O tradycji i granicach pojęcia
Małgorzata Pokorska-Primus (Gabinet Rycin Biblioteki PAN i PAU, Kraków), Formuły północnego manieryzmu w grafice niderlandzkiej późnego wieku XVI

Dyskusja (40 minut)

przerwa obiadowa (13:15-15:00)

3 sesja (15:00-16:30)

Krystyna Jackowska (Biblioteka Gdańska PAN, Gdańsk), Niezrealizowany projekt fontanny jako przykład  północnego manieryzmu z końca XVI w.

Monika Motylińska, (Gdańsk/Technische Universität w Berlinie), Twórczość Willema i Abrahama van den Blocke - z problematyki dekoracyjności i tektoniczności

Jacek Tylicki (UG, Gdańsk/UMK Toruń), A. van Opbergen i K. Gockheller - nowe ustalenia

Anna Angielska (Sopot), Czy ?Duża Kalwaria" Albrechta Dürera jest dziełem manierycznym? /komunikat/

Dyskusja (20 minut)

przerwa kawowa (16:30-16:45)

4 sesja (16:45-18:15)

Arkadiusz Wagner (UMK Toruń, Biblioteka PTPN, Poznań) Manieryzm w dekoracji introligatorskiej w Polsce

Jacek Kriegseisen (UG, Gdańsk), Czy można mówić o manierze w świeckim rokokowym złotnictwie gdańskim?

Renata Sobczak-Jaskulska (MN Poznań), Być jak Wenzel Jamnitzer... Prace w manierze dawnych mistrzów w złotnictwie historyzmu - na przykładzie obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu

Antoni Romuald Chodyński (MZ Malbork),  Długie trwanie manieryzmu w dekoracji broni - wzorniki i zabytki. Manieryczna zbroja ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku /komunikat/

Dyskusja (20 minut)

19:00    Spotkanie towarzyskie. Wręczenie Nagrody im. Szczęsnego Dettloffa.

II dzień

1 sesja (09:00-11:00)

Albert Boesten-Stengel (UMK Toruń) Early Baroque Adaptations from Mannerist Models. Annibale Carracci after Angelo Bronzino

Antoni Ziemba (UW Warszawa), "Bosch bizzare" - Jheronimus Bosch w dworskiej kulturze osobliwości

Piotr Oszczanowski (IHSz, Wrocław), Manieryzm Wrocławia ok. 1600 r. - sztuka elit i artystów

Jakub Lewicki, (UKSW Warszawa), Manieryzm i manieryzmy w architekturze Lwowa. Metodologia i problemy badawcze

Dyskusja (40 minut)

przerwa kawowa (11:00-11:15)

2 sesja (11:15-12:45)

Dorota Gorzelny (MN Kraków), Malarz Nauzykai i Malarz Hefajstosa - manieryzm w greckim malarstwie wazowym

Jolanta Czerzniewska (Gabinet Zbiorów XIX wieku BUW, Warszawa), Pomiędzy Lessingiem a Szekspirem. Antyk  przełomu oświecenia i romantyzmu: maniera, epigonizm czy popularyzacja?

Aleksandra Krypczyk (MN Kraków), Monachijczycy nienowocześni. Zjawisko maniery w twórczości malarzy związanych z polską kolonią artystyczną w Monachium na przełomie XIX i XX wieku

Dyskusja (30 minut)

przerwa obiadowa (12:45-14:30)

3 sesja (14:30-16:00)

Małgorzata Omilanowska (UG/ISPAN, Gdańsk/Warszawa), Inspiracje manierystyczne  w polskiej architekturze romantyzmu narodowego

Jacek Friedrich (UG, Gdańsk), Renesans czy manieryzm? O recepcji architektury ?złotego wieku" w Gdańsku po 1945 roku.

Artur Zaguła (Politechnika Łódzka, Łódź), Technologiczny i konstrukcyjny manieryzm architektów kręgu dekonstruktywistycznego

Dyskusja (30 minut)

przerwa kawowa (16:00-16:15)

4 sesja (16:15-18:00)

Katarzyna Nowakowska-Sito (MN, Warszawa), Tamara Łempicka - zmodernizowany manieryzm czy maniera

Anna Baranowa (MN, Kraków), Manieryści krakowscy z kręgu ASP w Krakowie

Andrzej Szczerski (UJ Kraków), O fantazji i manieryzmie w polskiej sztuce po 1989 roku - uwagi na marginesie wystawy ?The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland" w Brukseli

Dyskusja (30 minut)

Zakończenie sesji (15 minut)

 

W dniach 17 i 18 listopada 2011 r. odbędzie się w Görlitz sympozjum Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego - zgodna z zasadami konserwatorskimi rewitalizacja zespołów pałacowych, pozbawionych funkcji, na przykładzie pałacu w Sztynorcie / Steinort

Organizatorami konferencji są Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury wraz z jej siostrzaną Polsko-Niemiecką Fundacją Ochrony Zabytków Kultury w Warszawie, we współpracy z

Fundacją Dobro Kultury w Słubicach.

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zaproszenie na spotkanie promocyjne czasopisma „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” - numerów specjalnych poświęconych pamięci Dra Andrzeja Jarosza i Dra Arkadiusza Wojtyły. Spotkanie odbędzie się 11.12.2021 (sobota), o godz. 12:00 w Oratorium Marianum, Pl. Uniwersytecki 1.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM