Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 6/12

KOMUNIKAT 6/12

KOMUNIKAT NR 6 Z DNIA 9.11.2012

25 października 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowe władze Wrocławskiego Oddziału SHS.

Prezesem został ponownie Rafał Eysymontt, a do zarządu (który ukonstytuował się na zebraniu w dn. 8.11.12) wybrani zostali: Robert Heś (skarbnik), Dariusz Galewski (sekcja naukowa), Anna Jezierska (zarządzanie stroną internetową, sekcja naukowa), Katarzyna Maciejowska-Bujak (zarządzanie stroną internetową), Maria Zwierz (sekcja konserwatorska), Izabela Żak (wiceprezes, sekretarz).

Sekcją samokształceniową będzie kierował - jak w latach ubiegłych, poza zarządem - Romuald Nowak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zofia Bandurska , Arkadiusz Dobrzyniecki i Grzegorz Pisarski .

Delegatami na Walny Zjazd Delegatów Oddziałów zostali wybrani: Zofia Bandurska, Robert Heś, Anna Jezierska, Beata Lejman , Katarzyna Maciejowska-Bujak, Maria Zwierz, Izabela Żak (rezerwowa).
Niestety, należy odnotować przerażająco niskie zainteresowanie członków sprawami Stowarzyszenia: na 127 członków Oddziału na zebraniu było obecnych tylko 15!

 

Organizowany jest objazd zabytkoznawczy do Austrii, w terminie: 6-8.06.2013, na trasie: Wrocław-Cesky - Krumlov-Linz-Wels-Lambach-Stadl - Paura- Kremsmünster-Hallstat-Bad Ischl-St. Wolfgang-Mondsee-Gmunden-Wrocław. Koszt: 460 PLN (dla członków Oddziału nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich - 300 PLN).
Zainteresowanych wycieczką prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 100 PLN do 15 stycznia 2013. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Gabinet Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). W przypadku wpłat na konto konieczny jest wcześniejszy kontakt ze skarbnikiem (tel.  71 34 388 39, wewn. 242 lub e-mail: robus@poczta.onet.pl)

Wydawnictwo VIA organizuje prezentację książki Muzea Wrocławia wydanej z inicjatywy Zarządu naszego oddziału. W sobotę,  01.12.2012, w godz. 12.30 - 13.30, odbędzie się spotkanie (BWA prawa witryna), w którym udział wezmą: Maciej Łagiewski - dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, Jadwiga Jasińska-Sadura - kierownik Działu Oświatowego Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a także Piotr Oszczanowski, historyk sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

22-24 listopada 2012 odbędzie się w Warszawie LXI Ogólnopolska Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki Współczesność - historia nieznana.

Miejsce obrad: Dom Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5 , sala A

PROGRAM SESJI:

Czwartek, 22 listopada - Sztuka i historia

11,00 - otwarcie  sesji - Wojciech Włodarczyk

11,00 - 12,30

Wojciech Włodarczyk, Uwikłani w nowoczesność

Mariusz Bryl, * * *

Anna Markowska, Paragrafy o sztuce krytycznej

Pytania i dyskusja

12,45 - 14,15

Andrzej Nowak, Czego nie ma i kto o tym decyduje? Pytania o nieobecność w historiografii polskiej ostatniego 66-lecia

Luiza Nader, Homo empaticus: afektywna historia sztuki (w Polsce)

Andrzej Szczerski, Nowoczesność raz jeszcze - sztuka polska i modernizacja po 1989 roku

Pytania i dyskusja

Przerwa obiadowa: 14,15 - 16,00

16,00 - 17,00

Wojciech Bałus, Posłowie do transgresji

Andrzej Turowski, Między Ideozą a Politozą

Pytania i dyskusja

17,15 - 18,45

Andrzej Jarosz, Nieobecni - o historii powojennego malarstwa we Wrocławiu

Marta Smolińska, Jan Berdyszak. Pomiędzy paradygmatami nowoczesności, czyli nigdzie

Jan Michalski, Przechodzenie do historii

Pytania i dyskusja

 

Piątek, 23 listopada - Sztuka i polityka

9,00 - 10,30

Piotr Juszkiewicz, Nietrafne diagnozy, wygodne alternatywy

Marta Leśniakowska, Starzyński i ciąg dalszy

Stanisław Welbel, Metodologia marksistowska w polskiej historii sztuki okresu powojennego

Pytania i dyskusja

10,45 - 11,45

Iza Kowalczyk, O pułapkach związków sztuki i polityki

Marta Tarabuła, Gdzie jest Jurry Zieliński? Patriotyzm otwarty a recepcja twórczości artysty

Pytania i dyskusja

12,00 - 14,00

Andrzej Leśniak, Obrazy Wilhelma Sasnala. Malarstwo jako kontrowersja społeczna i polityczna

Michał Bolka, Po co Krasnal namalował ten obraz. The Krasnals jako polityczna rewizja polskiego świata sztuki

Hubert Bilewicz, Sprawa Nieznalskiej, polityka versus polityczność sztuki

Jakub Dąbrowski, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku

Pytania i dyskusja

Przerwa obiadowa: 14,00 - 15,15

15,15 - 16,15

Maria Poprzęcka, Nowa-stara narodowa

Anna Myślińska, Polska współczesna ikonografia narodowa (2004-2012)

Pytania i dyskusja

16,30 - 17,30

Tomasz Szlendak, Sadzenie kwiecia na ugorze? Centrum Sztuki Współczesnej w  
Toruniu w społecznym odbiorze

Waldemar Baraniewski, Projekt muzeum nowego typu

Pytania i dyskusja

18,00 - spotkanie towarzyskie i wręczenie nagród w konkursach ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Łozińskiego

 

Sobota, 23 listopada - Sztuka i sztuka

9,00 - 10,30

Jakub Banasiak, Historia sztuki polskiej wobec przełomu 1989 roku. Próba ujęcia.

Piotr Bernatowicz, Mity i fakty polskiej sztuki krytycznej

Pytania i dyskusja

10,45 - 12,15

Kamila Leśniak, The Family of Man a dyskusje nad nowoczesnością w polskiej fotografii przełomu lat 50. i 60. XX wieku

Adam Mazur, Zwrot dokumentalny w sztuce polskiej po 1989 roku

Maria Jankowska-Andrzejewska, Na marginesie odwilżowej nowoczesności - malarstwo materii Danuty Urbanowicz

Pytania i dyskusja

13,00 - 14,30

Ewelina Jarosz, Koji Kamoji, udamawianie czasu

Piotr Majewski, Międzynarodowy ruch "Phases" i artyści polscy

Ks. Michał Janocha, Ikona współczesna - historia nieznana

Pytania i dyskusja.  Zamknięcie sesji

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM