Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 6/2017

KOMUNIKAT 6/2017

KOMUNIKAT 6 Z DNIA 22 CZERWCA 2017 R.


Zarząd Główny SHS przypomina o nadsyłaniu wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny
LXII Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków SHS. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2017) lub w roku poprzedzającym (2016).
W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane,
o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do 19. edycji nagrody
im. prof. dr. Jerzego Łozińskiego
za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Zarząd O/W SHS informuje, że Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK oraz Oddział Kielecki SHS w dn. 23-24 listopada 2017 r. organizują
II konferencję pt. SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM W XIX i XX WIEKU, która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach.

Celem sesji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów na temat sztuki, która rozwijała się na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci na obszarach między Wisłą a Pilicą. Zakres terytorialny określony w tytule nawiązuje do historycznych odniesień
i zmieniających się granic województwa
Świętokrzyskiego. Organizatorzy zapraszają historyków sztuki, muzealników, historyków, konserwatorów zabytków, kulturoznawców prosząc, aby prezentowane przez nich nie publikowane wyniki badań nakierowane były na konkretne obiekty, zjawiska artystyczne i twórców. Proponują tematy dotyczące architektury (np. „dwór polski”, architektura drewniana, neostyle), urbanistyki (kształtowanie estetyki miast i ładu przestrzennego), rzeźby
(np. pomniki), malarstwa, fotografii, rzemiosła artystycznego
np. Ćmielów (porcelana), zabytków techniki. Liczą także na nowe wyniki badań o artystach związanych z regionem, jak np. Józef Brandt, Jacek Malczewski, Jan Styka, Józef Szermentowski, Stefan Żechowski.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres: piotr.rosinski@ujk.edu.pl Organizatorzy planują opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł. Zapewni ona druk materiałów w tomie pokonferencyjnym.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów na konferencję naukową WOKÓŁ ZAGADNIEŃ WARSZTATU ARTYSTY: MALARZA, RZEŹBIARZA, ARCHITEKTA..., która odbędzie się w dn. 19-20 października 2017 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Organizatorem sesji jest Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK. Celem konferencji jest integracja środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty, uwzględnieniem następujących zagadnień: materiały i techniki artystyczne, ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła, organizacja pracy, urządzenie pracowni, charakterystyka konkretnych warsztatów, traktaty artystyczne a praktyka artystyczna. Propozycje referatów (ok. 30 min.) wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy zgłaszać – do dnia 31 lipca 2017 r. na adres: warsztatartysty@onet.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi (w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript). Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Środki te pokryją koszty organizacyjne, jak też przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje zostaną przesłane do 10 sierpnia 2017 r. Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi, zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów
i recenzentów.

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM