Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 7/11

KOMUNIKAT 7/11

KOMUNIKAT 7/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.

 

Zapraszamy na spotkanie naukowe z cyklu: ?KRESY DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ", na którym
prof. Mariusz Karpowicz przedstawi temat Architektura wileńska połowy XVIII wieku.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 24.listopada 2011 r., godz. 17.00 w Ossolineum (aula na parterze, wejście od Zaułka Ossolińskich).

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.shs.wroclaw.pl

 

Przypominamy, że w dniach 24-25 listopada 2011 r. w Gdańsku odbędzie się LX Ogólnopolska Sesja SHS Maniera - Manieryzm - Manieryczność. Nadal jest wolne miejsce dla delegata naszego Oddziału, który będzie mógł uczestniczyć w obradach na koszt Stowarzyszenia.

 

Oddział Górnośląski SHS zaprasza w imieniu organizatorów - Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w  Katowicach i Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach -  na konferencję naukową ARCHITEKTURA DREWNIANA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM w dniu 24 listopada 2011 r. Obrady odbywają się w Kinoteatrze  ?Rialto" w Katowicach, ul. św.  Jana 24.

Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata (połączone dawne  Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu  i Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu) oraz Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na IV. KONFERENCJę SZTUKI NOWOCZESNEJ - INSPIRACJE SZTUKĄ DAWNĄ  W SZTUCE XX I XXI WIEKU, która odbędzie się
1-2 grudnia 2011 w CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  (TORUŃ,    WAŁY GEN. SIKORSKIEGO 13).

Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej Oddz. Warszawskiego SHS organizuje 2 grudnia 2011 r. konferencję naukową Moda i sztuka Art Déco.

Sesja jest dedykowana prof. Annie Sieradzkiej z okazji jubileuszu 40-lecia pracy dydaktycznej
i działalności naukowej.

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zaproszenie na spotkanie promocyjne czasopisma „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” - numerów specjalnych poświęconych pamięci Dra Andrzeja Jarosza i Dra Arkadiusza Wojtyły. Spotkanie odbędzie się 11.12.2021 (sobota), o godz. 12:00 w Oratorium Marianum, Pl. Uniwersytecki 1.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM