Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 7/2017

KOMUNIKAT 7/2017

KOMUNIKAT 7  Z DNIA  12 PAŹDZIERNIKA  2017 R.

LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt.  SZTUKA POGRANICZY — organizowana przez Zarząd Główny SHS i Zarząd Oddziału Lubelskiego, odbędzie się w Lublinie, 16-17 listopada 2017 roku.

Informujemy, że istnieje możliwość reprezentowania Oddziału Wrocławskiego SHS jako słuchacz podczas obrad sesji. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy (i.zak3@wp.pl) lub telefoniczny (713441402) do 18.10.

program obrad:

16 LISTOPADA – CZWARTEK

8.30-9.00 - rejestracja uczestników

9.00-9.15 - powitanie i otwarcie konferencji

9.15-9.30 - referat wprowadzający

9.30-9.50  - Krzysztof Cichoń (Łódź), Pogranicze zamglone i niemal bezludne. Z czym graniczy historia sztuki na powierzchni „orbis doctrinae”?

Lublin i okolice

9.50-10.10 - Małgorzata Smorąg-Różycka (Kraków), Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów: nowe perspektywy badawcze

10.10-10.30 - Adam Soćko (Poznań), Lublin – ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w pierwszej połowie XVI wieku

10.30-10.50 - Hubert Mącik (Rzeszów), Nowożytne układy urbanistyczne miast lokowanych w XVI-XVII wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej

10.50-11.10  - Paweł Sygowski (Lublin), Unicka drewniana, dwuwieżowa, barokowa cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

w Kodeńcu na Lubelszczyźnie – ostatnia taka świątynia w Polsce

11.10-11.20 - Tomasz Pieńkowski (Lublin), Dziedzictwo lubelskich ewangelików jako element wielokulturowej

i wielowyznaniowej tożsamości Lublina - komunikat

11.20-11.50 - dyskusja

11.50-12.10 - przerwa na kawę

Ikonografia na pograniczach

12.10-12.30 - Zoltan Gyalókay, Malarstwo tablicowe 2 i 3 ćw. XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań

12.30-12.50 - ks. Szymon Tracz (Kraków), Kilka uwag o gotyckim malarstwie na pograniczu śląsko-małopolskim

w kontekście ostatnich odkryć konserwatorskich

12.50-13.10 - Iwona Brandys (Jaworzno), Polskie „Maria Hilf”. Problem adaptacji i rozpowszechniania kopii obrazu „Wspomożycielki Chrześcijan” między Passawą a Lubinem

13.10-13.30 - Maria Kazimiera Staniszewska (Kraków), Znacząc pogranicze. Kolumny maryjne na nowożytnym Spiszu – formy, ikonografia, funkcja

13.30-13.50 - Agnieszka Gronek (Kraków), Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza

13.50-14.30 - dyskusja

14.30-16.00 - przerwa obiadowa

Ludzie i miasta

16.00-16.20 - Rafał Eysymontt (Wrocław), Flandria, Walonia, Cesarstwo i Śląsk. Ludzie   i miasta obszaru pogranicza

16.20-16.40 - Agnieszka Piórecka (Kraków), Technika budowlana w średniowiecznej Serbii oraz na Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej

16.40-17.00 - Andrzej Kozieł (Wrocław), Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów? Wojny śląskie (1740-1763), nowe granice Śląska

i artyści

17.00-17.30 - dyskusja

17.30-17.50 - przerwa na kawę

Pogranicza dalekie

17.50-18.10 - Artur Badach (Warszawa), Fenomen obecności malarstwa manierystycznego we wczesnorenesansowych kościołach we Florencji

18.10-18.30 - Ewa Kubiak (Łódź), Herby w przestrzeni miejskiej Cusco, Maras i Juli. Manifestacja pozycji fundatorów

i odzwierciedlenie struktury społecznej w wielokulturowym mieście kolonialnym peruwiańskiego Altiplano w okresie baroku

18.30-18.50 - Łukasz Mikołaj Sadowski (Łódź), „Alexandra ad Aegyptum”. Architektura europejska egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku

18.50-19.30 - dyskusja

20.00   spotkanie koleżeńskie

17 LISTOPADA (PIĄTEK)

Miasta i obrazy miast

9.00-9.20 - Agnieszka Szykuła-Żygawska (Zamość), Bonawentura Losy de Losennau, inżynier, architekt i kartograf węgierski końca XVIII wieku w Zamościu i Tarnowie

9.20-9.40 - Paulina Korneluk (Wrocław), Koncepcje repolonizacji Zamościa  w dwudziestoleciu międzywojennym

9.40-10.00 - Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia międzywojennego w kościołach drewnianych Wielkopolski

10.00-10.20 - Katarzyna Węglicka (Warszawa), Pińsk – miasto na pograniczu

10.20-10.40 - Aleksander Łupienko (Warszawa), Przestrzeń dziewiętnastowiecznego Lwowa: obraz miasta pogranicza

10.40-11.10 - dyskusja

11.10-11.30 - przerwa na kawę

Relacje polsko-niemieckich obszarów językowych

11.30-11.50 - Agnieszka Świętosławska (Łódź), W orbicie Wiednia. Antoniego Langego  i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji

11.50-12.10 - Piotr Fiuk (Szczecin), Architektura wielokulturowego miasta. Kamienica czynszowa w Szczecinie – inspiracja zabudową stołecznego Berlina na przełomie XIX/XX wieku

12.10-12.30 - Jarosław Mulczyński (Poznań), Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i 1 połowie XX wieku (do 1945 roku) – dwie drogi rozwoju

12.30-12.50 - Aleksandra Krypczyk-De Barra (Kraków), „Tam twa ojczyzna, synu, gdzie się z komina kopci”. Górnośląskie pogranicze w twórczości Katowickiej Grupy Artystycznej

12.50-13.20 - dyskusja

13.20-14.30 - przerwa obiadowa

Artyści i krytycy współcześni wobec pograniczy

14.30-14.50 - Agnieszka Kuczyńska (Lublin), Francusko-amerykańskie pogranicze. Przyczynek do historii recepcji surrealizmu w PRL-u

14.50-15.10 - Marta Smolińska (Poznań), O dzieleniu. Niemiecko-polskie perspektywy artystyczne wobec wspólnej granicy

15.10-15.30 - Bernadeta Stano (Kraków), Inwazja malarzy i rzeźbiarzy na Białostocczyznę. Wątki regionalne w centralnie planowanej akcji plenerowej okresu PRL-u

15.30-15.50 - Grażyna Stojak (Rzeszów), Kryptonim „Marzyciele”. Walka Olgierda Łotoczki o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika

15.50-16.20 - dyskusja

16.20-16.40 - przerwa na kawę

16.40-17.00 - Magdalena Howorus-Czajka (Gdańsk), Transgresja przestrzeni  a graniczność ściany

17.00-17.20 - Elżbieta Błotnicka-Mazur (Lublin), Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie

i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego

17.20-17.40 - Weronika Kobylińska-Bunsch (Warszawa), Na pograniczu stylów i mediów: gest plastyczny w polskiej powojennej „fotografii miejsca”

17.40-18.00 - Adam Mazur (Warszawa), Trzy listy (Kantor – Kossakowski – Macuga)

18.00-18.30 - dyskusja i podsumowanie konferencji

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza do zgłoszenia udziału w planowanej  w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. konferencji „Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy“. W załączeniu przesyłamy list organizatorów.

Szanowni Państwo,

Muzeum Narodowe w Krakowie i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w ramach realizacji projektu ,,Korpus dzieł Malarskich Henryka Siemiradzkiego”, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy.

Konferencja odbędzie się w Muzeum Narodowym w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Obrady w języku angielskim będą podzielone na dwa panele: tematów z zakresu historii sztuki i technologiczny. W pierwszej części mamy nadzieję poznać nieznane dotąd aspekty życia i twórczości Henryka Siemiradzkiego. Do panelu związanego z kwestiami technologicznymi zapraszamy do zaprezentowania wyników badań wszystkich zajmujących się analizą sposobu pracy, technologii, techniki wykonania i materiałów stosowanych przez Henryka Siemiradzkiego.  Celem tej części konferencji  jest spotkanie i po raz pierwszy podzielenie się efektami dociekań badaczy analizujących różne aspekty szeroko pojętego warsztatu sławnego artysty, autora Pochodni Nerona.

Referaty i postery mogą dotyczyć badań prowadzonych zarówno przez konserwatorów i historyków sztuki,

jak i chemików, fizyków oraz naukowców innych specjalności  zgłębiających życie, twórczość oraz warsztat malarski artysty.

Prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia w języku angielskim do 8 stycznia 2018 r. na adres: siemiradzki@mnk.pl.

Abstrakt nie powinien przekraczać 1500 znaków ze spacjami.

Organizatorzy:

Dominika Sarkowicz (dksukiennice@mnk.pl)

Marzena Sieklucka (dksukiennice@mnk.pl)

Dr Kamilla Twardowska (ktwardowska@mnk.pl)

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

6 marca b.r. (środa) odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Grupa Krakowska 1932-1937", które poprowadzi pani Barbara Ilkosz. Zbiórka przed wejściem do Pawilonu Czterech Kopuł o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM