Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 8/2015

KOMUNIKAT 8/2015

KOMUNIKAT NR 8 Z DNIA 16 LISTOPADA 2015 R.

 

 

Informujemy, że na WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM ODDZIAŁU, które odbyło się 5 listopada b.r. przybyli członkowie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze oddziałowe.

 

Prezesem został ponownie Rafał Eysymontt.

 

Do Zarządu weszli: Robert Heś (skarbnik), Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Katarzyna Maciejowska-Bujak, Jacek Witkowski, Maria Zwierz, Izabela Żak (sekretarz).

 

Została wybrana także Komisja Rewizyjna w składzie: Zofia Bandurska, Arkadiusz Dobrzyniecki, Grzegorz Pisarski.

 

Delegatami na XLII Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów, które odbędzie się 11 grudnia zostali: Zofia Bandurska, Robert Heś, Anna Jezierska, Katarzyna Maciejowska-Bujak, Grzegorz Pisarski, Jacek Witkowski, Arkadiusz Wojtyła, Maria Zwierz  (w tym dwaj delegaci rezerwowi).

Zapraszamy na spotkanie naukowe, na którym Rafał Eysymontt wystąpi z referatem POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI. O niezrealizowanych koncepcjach dla wrocławskich pustek. Spotkanie odbędzie się
w  Instytucie Historii Sztuki UWr. (ul. Szewska 36,  s. 309), w środę, 25 listopada b.r., o godz. 17.15.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Narodziny nowoczesności. Między tradycją a awangardą. O rzeźbie II poł. XIX i I poł. XX wieku, która odbędzie się
w dniach 10-11.03.2016 roku w pałacu Mycielskich w Wolsztynie. Konferencje organizuje Koło Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Instytutem Historii Sztuki tegoż Uniwersytetu oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn. Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Lechosław Lameński (IHS w Lublinie), dr Rafał Makała (US w Szczecinie), prof. dr hab. Waldemar Okoń (IHS we Wrocławiu), dr hab. Andrzej Szczerski (IHS w Krakowie) oraz prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski (IHS
w Poznaniu).

W maju 2016 roku Oddział Kielecki SHS planuje zorganizować objazd naukowy do Turkmenistanu i Uzbekistanu, szczegóły u Kol. Elżbiety Chodkiewicz-Przypkowskiej ecehape@o2.pl lub tel. 604 772 710604 772 710604 772 710604 772 710.

 

W dniach 2-3 czerwca 2016 roku, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach, organizuje dwudniową sesję naukową zatytułowaną Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975.

Zgłoszenia ze streszczeniem referatu (do 1800 znaków) można nadsyłać do końca 2015 roku. Bliższych informacji udzielają Koleżanki: Teresa Dudek Bujarek tel. 692 364 262692 364 262692 364 262692 364 262, e-mail: teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl i Kinga Kawczak, tel. 33 816 99 1733 816 99 1733 816 99 1733 816 99 17 e-mail: kinga.kawczak@muzeum.bielko.pl .

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w październiku 2016 r. planuje zorganizować sesję naukową POLSKIE KOLEKCJONERSTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO - historia i współczesność. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2016 na adres: kolekcjonerstwoshs@gmail.com. W zgłoszeniu należy zawrzeć abstrakt 20-minutowego wystąpienia (do 2000 znaków), informację o autorze (afiliacja, krótki biogram - do 450 znaków, dane kontaktowe - adres mailowy, numer telefonu). Osoby kontaktowe: Magdalena Białonowska (tel. 609 357 505609 357 505609 357 505609 357 505), Monika Bryl (tel. 605 417 850605 417 850605 417 850605 417 850), Anna Frąckowska (tel. 603 882 867603 882 867603 882 867603 882 867)

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje interdyscyplinarną konferencję poświęconą kościołowi Mariackiemu w Krakowie („Jako serce pośrodku ciała... „. Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie), która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2016 r.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń wraz z krótkimi konspektami wystąpień (maks. 1800 znaków) do dnia 30 listopada 2015 r. Długość referatów nie może przekroczyć 20 minut (ok. 18 tys. znaków ze spacjami), a organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich wyboru.

mgr Masza Sitek masza.anna.sitek@gmail.com

Prosimy wszystkich członków o uaktualnianie danych personalnych oraz sprawdzanie skrzynek mailowych (komunikaty często wracają z powodu przepełnienia skrzynki), a także regularne opłacanie składek członkowskich u Skarbnika lub na konto: P K O   B P  I V  O / W - W  N R   3 0 - 1 0 2 0 - 5 2 4 2 - 0 0 0 0 - 2 1 0 2 - 0 0 1 9 - 8 5 3 1. Z Kol. Robertem Hesiem mozna się kontaktować mailowo na adres: robus robus@poczta.onet.pl lub telefonicznie: 71 343883071 343883071 343883071 3438830 lub 71 343883971 343883971 343883971 3438839, wewn. 242.Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM