Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 8/2019

KOMUNIKAT 8/2019

KOMUNIKAT NR 8 z dnia 3 października 2019 r.

W Łodzi, w dniach 21-22 listopada b.r. odbędzie się LXVIII Ogólnopolskia Sesja SHS. Podobnie, jak w latach ubiegłych, każdy oddział ma możliwość wysłania jednego przedstawiciela, który będzie mógł uczestniczyć w sesji na koszt Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane są proszone o pilny kontakt mailowy z sekretarzem oddziału (i.zak3@wp.pl). Decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę o podanie, którymi noclegami są Państwo zainteresowani (Stowarzyszenie finansuje dwa noclegi w terminie od 20 do 23 października).

LXVIII Ogolnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historykow Sztuki

W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939

Łodź, 21-22 listopada 2019

Obrady w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121:

Aula Centrum Promocji Mody (CPM, I p.), Kino 3D Centrum Nauki i Sztuki (CNiS, II p.)

21 listopada (czwartek), gmach ASP, Aula CPM

9.00 otwarcie sesji

prof. Wojciech Włodarczyk, prezes SHS

prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP w Łodzi

dr Łukasz M. Sadowski, prezes OŁ SHS

9.30-10.30

prof. Andrzej K. Olszewski referat inaugurujący

Irena Kossowska (Toruń)-Polski neohumanizm lat 30.: oryginalność czy emulacja obcych idei?

Krzysztof Cichoń (Łodź)-Nieadekwatność ujęć chronologiczno-liczbowych wobec ludzkiego doświadczenia sztuki

10.30-11.00 przerwa kawowa

11.00-12.20

Michał Pszczółkowski (Gdańsk)-W drodze ku nowoczesności. Funkcjonalizm na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Jakub Lewicki (Warszawa)-Tradycja czy nowoczesność. Procesy modernizacyjne lat 1919-39 na przykładzie Pokucia
i Wojewodztwa Stanisławowskiego

Inna Abramiuk (Łuck)-Architektura międzywojennego Kowla: cechy, kierunki, osobliwości

Anna Tejszerska uSJK (Lublin)-Między „narodowym” a „międzynarodowym” Środowisko architektow związanych
z Politechniką Lwowską i jego udział w kształtowaniu oblicza miasta w dwudziestoleciu

międzywojennym

12.20-12.50 przerwa kawowa

12.50-13.50

Krzysztof Stefański (Łodź)-Piękne dzielnice, piękne kamienice…

Piotr Gryglewski (Łodź)-W poszukiwaniu tożsamości historycznej. Obraz zabytkow architektonicznych na terenie woj. łodzkiego w latach 1919-1939

Agata Wereszczyńska (Łodź)-Międzywojenna tworczość Władysława Sowickiego w kontekście polskiej sztuki stosowanej

13.30 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.20

Józef Tarnowski (Gdańsk)-Geneza zwrotu antynaturalistycznego w polskim malarstwie okresu międzywojnia

Agnieszka Janczyk (Krakow)-Wawel między tradycją a nowoczesnością – dekoracja plastyczna sal zamku
w l. 1925-1939

Wioleta Pieńkowska-Kmiecik (Gdańsk)-„Polskie Niebo” w międzywojennym Gdańsku

Łukasz Rozmarynowski (Poznań)-Leon Chwistek artysta a Polska Szkoła Matematyczna

16.20-17.00 dyskusja

Holl – galeria ASP (parter| Centrum Promocji Mody)

18.00

Ogłoszenie wyników konkursów SHS i wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, im. prof. Jerzego Łozińskiego, im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. Spotkanie koleżeńskie

22 listopada (piątek), gmach ASP (Aula CPM i Kino 3D CNiS)

9.00-10.00

Aula

Ewa Rybałt (Lublin)-Polacy, Żydzi, Ukraińcy – wokoł lwowskiej grupy „Artes“

Aneta Borowik (Katowice)-“Perła w koronie” - architektoniczny mecenat państwowy na Gornym Śląsku
w okresie międzywojennym

Maria Zwierz (Wrocław)-Uwagi Edgara Norwertha o architekturze wystawienniczej i wystawie WUWA
we Wrocławiu w 1929 roku

Kino 3D

Izabella Powalska (Łodź)-Wyzwania nowoczesności. Kobiety - artystki w międzywojennej Łodzi

Łukasz Grzejszczak (Łodź)-Szkolnictwo Plastyczne w Łodzi 1918-1939

Magdalena Kasa (Warszawa)-„Małżeństwo z rozsądku”. O kawiarni Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie

10.00-10.20 przerwa kawowa

10.20-11.20

Aula

Lejła Chasjanowa (Moskwa)-Reewakuacja mienia polskiego z Rosji 1919-1921

dr Monika Kuhnke (Warszawa)-Dyplomacja i sztuka w okresie międzywojnia. Działania MSZ RP dla promocji sztuki polskiej za granicą

Błażej Ciarkowski (Łodź)-Jak budowano „Polskę Środziemnomorską”. Architektoniczne związki
II Rzeczypospolitej i faszystowskiej Italii

Kino 3D

Anna Kroplewska-Gajewska (Toruń)-Intencje patriotyczno-artystyczno-społeczne wystawiennictwa w Toruniu w latach 1920-1939

Barbara Chojnacka (Bydgoszcz)-Od bydgoskiej „Zachęty” do Salonow Bydgoskich. Towarzystwa, związki
i grupy artystyczne w latach 1921-1939

Elżbieta Fuchs (Łodź)-Nowa przestrzeń dla sztuki wspołczesnej. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
w latach 1924-1939

11.20-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.00

Aula

Elena Yakhnenko/ Яхненко/ Jachnienko (Moskwa)-Some Tendencies in the Development of European

Poster in the 1920-1930s, Poland – Russia/Некоторые тенденции развития европейского плаката
в 1920-1930-е гг. Польша – Россия/ Niektore tendencje w rozwoju plakatu europejskiego w latach 1920–1930. Polska –Rosja

Piotr Fiuk (Szczecin)-Nowoczesna architektura w krajobrazie starych miast w Polsce dwudziestolecia międzywojennego ― na tle europejskiej nurtow modernizacji miast historycznych

Ewa Kalnoj-Ziajkowska (Warszawa)-Wielorodzinne domy mieszkalne dla oficerow i podoficerow, wzniesione na potrzeby Funduszu Kwaterunku Wojskowego na terenie II Rzeczypospolitej w latach 1927 – 1939.

Wspołpraca architektow i urbanistow z Państwem w poszukiwaniu formy nowych, prototypowych mieszkań

Kino 3D

Eleonora Jedlińska (Łodź)-Symboliczność portretu Neue Sachlichkeit –renesansowy cytat i fotografia

Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa)-Lata 30. Sztuka w kryzysie czy poszukiwanie nowego początku?

Aneta Pawłowska (Łodź)-Inspiracje sztuką Czarnej Afryki w polskiej sztuce okresu międzywojennego

13.00-13.20 przerwa kawowa

Aula

13.20-15.20

Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska (Łodź)-„Na starcie odrodzenia sztuki w Łodzi”? Tworczość artystow z grupy „Start” wobec sztuki nowoczesnej

Monika Nowakowska (Łodź)-Wacław Dobrowolski – portrecista łodzian. Łodzki epizod życia i tworczości malarza
i rysownika z Kresow

Adam Drozdowski (Łodź)-Moda i modernizm. Kształtowanie wizerunku nowoczesnej kobiety w Łodzi
w latach 30. XX w.

15.20-16.00 dyskusja

16.00 zamknięcie sesji

Za Zarząd:

Izabela Żak

sekretarz

Spotkania

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zaproszenie na spotkanie promocyjne czasopisma „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” - numerów specjalnych poświęconych pamięci Dra Andrzeja Jarosza i Dra Arkadiusza Wojtyły. Spotkanie odbędzie się 11.12.2021 (sobota), o godz. 12:00 w Oratorium Marianum, Pl. Uniwersytecki 1.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM