Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT NR 1/2010

KOMUNIKAT NR 1/2010

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI - ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

50-153 WROCŁAW, PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5,

www.shs.wroclaw.pl tel. (071) 344-14-02

PKO BP IV O/W-W NR 30-10-20-5242-0000-2102-00-19-8531

 

KOMUNIKAT NR 1/2010 Z DNIA  13.01.2010 ROKU

Zarząd  Oddziału  zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się w środę, 20.01.2010 r. o godz. 14.00, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (s. 116). Dariusz Galewski przedstawi UWAGI NA TEMAT MECENATU ARTYSTYCZNEGO BISKUPA WROCŁAWSKIEGO
I PŁOCKIEGO KAROLA FERDYNANDA WAZY
.


Planujemy zorganizowanie wiosennej giełdy książki o sztuce. Można już zacząć porządkować własne zasoby, typując pozycje, które będziemy mogli zaoferować innym
i przygotować miejsce na nowe zakupy. Szczegółowe informacje już wkrótce!

.........................................................................................

 

Inne Odziały - sesje planowane na rok 2010

19-20 kwietnia Muzeum Historyczne Miasta Gdańska organizuje sesję naukową poświęconą wnętrzom Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.

Kontakt: w.kmiecik@mhmg.gda.pl oraz k.darecka@mhmg.gda.pl

 

23-24 kwietnia - Oddział Toruński SHS organizuje XI. konferencję z cyklu "Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce", pt. DAWNE I NOWSZE ODLEWNICTWO ARTYSTYCZNE W POLSCE. Szczegółowe informacje na stronie www.shs.torun.pl

Kontakt e-mail: dzialsztuki@wp.pl

 

28-30.04. w Kożuchowie odbędzie się konferencja naukowa Obwarowania miast - problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji. Szczegóły dot. uczestnictwa dostępne są na stronie http://www.icomos-poland.org/pdf/kozuchow2010.pdf oraz w Biurze Oddziału SHS w Poznaniu (ul. Mielżyńskiego 27/29,  61-725 Poznań, tel./fax. 061 852 40 87)


19-21 maja Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Szczecinie oraz wydziałem Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego organizuje ogólnopolską konferencję naukową pod hasłem "Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej". Zgłoszenia wraz z abstraktem proponowanego wystąpienia (do 2,5 tys. znaków ze spacjami, ze szczególnym uwzględnieniem bazy źródłowej) można przesyłać pocztą elektroniczną: pawel.knap@ipn.gov.pl lub tradycyjną na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Szczecinie, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej, 71-422 Szczecin, ul. Piotra Skargi 14.


18-19.11. w Lublinie odbędzie się LIX Ogólnopolska Sesja Naukowa SHS, której tematem będzie Polis - urbs - metropolis.

 

W dziejach kultury europejskiej "miasto" - jako organizm polityczno-prawny, ekonomiczny, ideowy - należy do zjawisk zupełnie fundamentalnych, zjawisk, które decydowały o obliczu naszego kręgu kulturowego. Powoływane do istnienia z boskiego wyroku, wizją mitycznego herosa, wolą władcy, czy też naturalna ludzką skłonnością do życia w politycznej wspólnocie, miasto nieustannie się przeobrażało, wciąż na nowo określając zarówno estetyczne upodobania, jak i dążności artystyczne ludzi pozostających w jego kręgu. Przyjęte formy polityczne i religijne narzucały sztuce określone funkcje w obrębie miasta; sztuka z kolei nadawała miastu właściwy mu charakter, kształtując przestrzeń tak w sensie architektonicznym, jak i symbolicznym oraz wyrazowym. Sztuka stawała się jednym ze źródeł, z których wypływała metaforyka doświadczenia miasta jako miejsca wspólnoty, ale także wyobcowania, jako sfery wyraźnie odgraniczonej od pozostałej reszty świata, lecz nadającej rytm procesom kulturowej wymiany, jako centrum elitarnej aksjologii, a jednocześnie obszar najgłębszych i najgwałtowniejszych kryzysów, spychających kwitnące ongiś miasta w obszar mitycznej świetności czy prowincjonalnych resentymentów.

Należy przy tym pamiętać, że przynajmniej od czasów Platońskich Praw dostrzegano ścisły i nierozerwalny związek pomiędzy porządkiem sztuki a porządkiem miasta i jego dziejów. Platon odrzucał zmiany praw w muzyce, gdyż lękał się załamania kosmicznego ładu, w którym uczestniczy miasto i dusza jego obywatela. Chociaż dziś ten lęk, jak się zdaje, opuścił nas, pytanie o wielowymiarowa relację pomiędzy sztuka a miastem nie straciło nic na aktualności.

Pojęciowy łańcuch: "polis - urbs - metropolis" wyznacza tylko jeden z wielu możliwych sposobów interpretacji przemian sztuki w obrębie miasta, przemian miasta w zwierciadle sztuki, jak zawsze, zazębiają się w takiej wykładni problemy politycznej identyfikacji przestrzeni miejskiej, historycznych przeobrażeń o charakterze demograficznym czy ekonomicznym, wreszcie spory ideowe. Bo znów przynajmniej od dialogów Platona historii "miasta" jako miejsca i wyobrażenia towarzyszy historia "utopii" jako miejsca, które jeszcze swego miejsca nie znalazło, chyba że w dziedzinie imaginacji. Oprócz zatem pytania o historycznie i kulturowo określony status relacji pomiędzy miastem a sztuką, chcemy postawić pytanie o miasto jako dziedzinę krystalizowania się artystycznych utopii, jako sferę, w której umieszczano mitologiczne konstrukcje spełnionego, dzieła sztuki czy wszystkich sztuk, totalnej jedności, poza którą nie istnieje już nic, przynajmniej w znaczeniu polityczno-estetycznym. Taka artystyczna i etyczno-polityczna sakralizacja miasta prowadzi nas wprost do wyobrażenia miasta jako państwa - dzieła sztuki, tak dobrze nam znanej z klasycznej książki Jacoba Burckhardta.

Dla Burckhardta państwo jako dzieło sztuki sygnalizowało próg nowoczesności; epoka nowoczesna, bez względu na jej chronologiczne i pojęciowe ramy, wydala zapewne najwięcej utopijnych projektów. Wzajemne oddziaływanie na siebie energii artystycznego tworzenia oraz utopijnych wizji o politycznym, religijnym i etycznym podłożu, tworzy w ogóle zrąb świata nowoczesnego. Chcielibyśmy, żeby zaproponowany przez nas temat stał się impulsem do ponownego przemyślenia zarówno statusu sztuki, jak i miasta - przede wszystkim w kontekście dążeń do realizacji utopii. Czy sztuka wyszła obronna ręką z tych spotkań, pozostaje kwestią otwarta. Na pewno jednak powinno nas zastanowić, że nawet najbardziej radykalne, religijne oraz polityczne utopie miasta jako nowego świata, nie potrafiły obejść się bez artystycznej oprawy. Marny nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się do lepszego poznania tego fenomenu historycznego.

 

Propozycje wystąpień wraz z abstraktem (połowa strony formatu A-4) należy nadsyłać do 28.02.2010 na adres: Lechosław Lameński, Instytut Historii Sztuki KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin lub drogą mailową na adres: lamenski@wp.pl


9-11 grudnia Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu organizuje ogólnopolską konferencję międzydyscyplinarną na temat: Granice sztuki współczesnej - wokół twórczości Władysława Hasiora. Konferencja będzie jednym z wydarzeń towarzyszących retrospektywnej wystawie prac Władysława Hasiora. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Marzanna Raińska Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: marzanna-rainska@o2.pl

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

6 marca b.r. (środa) odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Grupa Krakowska 1932-1937", które poprowadzi pani Barbara Ilkosz. Zbiórka przed wejściem do Pawilonu Czterech Kopuł o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM