Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT NR 5/2009

KOMUNIKAT NR 5/2009

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI - ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

50-153 WROCŁAW, PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5, TEL. (071) 344-14-02

PKO BP IV O/W-W NR 30-10-20-5242-0000-2102-00-19-8531

 

KOMUNIKAT NR 5/2009 Z DNIA  16.10.2009 ROKU

 

15.10.2009  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Wrocławskiego SHS. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrało nowe władze.

 

Prezesem Oddziału został ponownie  Rafał Eysymontt

W skład Zarządu weszły następujące osoby:

Arkadiusz Dobrzyniecki, Robert Heś, Anna Jezierska, Beata Lejman, Maria Zwierz, Izabela Żak

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Zofia Bandurska, Krystyna Kamocka i Grzegorz Pisarski.

Delegaci Oddziału Wrocławskiego SHS na Walny Zjazd:

Robert Heś,  Katarzyna Maciejowska-Bujak, Franciszek Oborski, Grzegorz Pisarski, Ariadna Sarnowicz,  Teresa Wójcik-Wolanin

Z radością informujemy, że 7 października 2009 r. została uruchomiona strona internetowa Oddziału Wrocławskiego SHS: www.shs.wroclaw.pl

Prosimy o współpracę i uwagi, które pomogą w jej doskonaleniu.

Zapraszamy 30-10-2009 o godz. 12:00 do Muzeum Narodowego we Wrocławiu (sala 116) 
Agata Nowotny (Instytut Socjologii UW) przedstawi temat: Muzeum oczami odbiorców. Potoczne kategorie odbioru sztuki współczesnej. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej.

 

SESJE

4-5.11. Oddział Warszawski i Instytut Historii Sztuki UW organizują 4. sesję naukową z cyklu Fotografia, poświęconą tematowi Wielkie i małe historie fotografii. Szczegółowych informacji udzielają Danuta Jackiewicz i Magdalena Wróblewska.

5-6.11. Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej organizuje konferencję naukową Genius loci w sztuce ogrodowej (aspekty historyczne i współczesne).

Oddział Toruński SHS planuje na wiosnę 2010 roku zorganizowanie konferencji poświęconej odlewnictwu artystycznemu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem odlewów żeliwnych.
Zgłoszenia wystąpień można do połowy listopada br. kierować na adres meilowy: katarklucz@wp.pl, dzialsztuki@wp.pl lub pocztowy: Oddział Toruński SHS, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Przedstawiamy (na drugiej stronie) program LVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki HISTORIA SZTUKI DZISIAJ, która odbędzie się w Poznaniu 19-21 listopada 2009 r. Miejsce obrad: Muzeum Archeologiczne, Pałac Górków, ul. Wodna 27.

Spotkanie koleżeńskie odbędzie się w Galerii Miejskiej Arsenał, Stary Rynek 3

Istnieje możliwość delegowania na sesję na koszt Stowarzyszenia jednej osoby z  naszego Oddziału. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny (071 344-14-02) - decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawie zamówienia noclegów w Poznaniu można kontaktować się z p. Aurelią Siwczak, tel. 697 134 461.


Za Zarząd:

 

Izabela Żak

 

19 listopada (czwartek)

 

g. 10

Otwarcie sesji

 

Maria Poprzęcka (Warszawa)

Wprowadzenie

 

Janusz Dobesz (Wrocław)

Historyk sztuki - zawód, posłannictwo czy hobby?

 

Jarosław Jarzewicz (Poznań)

Czy historia sztuki jest już historią?

 

dyskusja

przerwa kawowa

 

g. 12

Wojciech Bałus (Kraków)

O residuach stylistycznej historii sztuki.

 

Mariusz Bryl (Poznań)

Etyczny wymiar krytyki obrazu.

 

dyskusja

przerwa obiadowa

 

g. 15

Dariusz Tabor CR (Kraków)

Czy istnieje hermeneutyka historii sztuki?

 

Katarzyna Bogacka (Warszawa)

Społeczne aspekty postrzegania i interpretacji sztuki. Przyczynek metodologiczny.

 

dyskusja

przerwa kawowa

 

g. 16.30

Kazimierz Piotrowski (Łódź)

Historia sztuki wobec daru (między odpowiedzialnością a taumaturgią).

 

Mateusz Salwa (Warszawa)

Czy historia sztuki i estetyka ze sobą graniczą?

 

Grażyna Bastek (Warszawa)

Technical art history, czyli archeologia malarstwa.

 

dyskusja

 

obradom przedpołudniowym przewodniczył będzie Piotr Juszkiewicz, obradom popołudniowym Wojciech Bałus

 

g. 19

Spotkanie koleżeńskie:

Prezentacja XX tomu ?Artium Quaestiones"

Wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Z. Łozińskiego

 

20 listopada (piątek)

 

g. 10

Jacek Maj (Kraków)

Historia sztuki bizantyńskiej w Polsce: stan i perspektywy badawcze.

 

Tomasz Ratajczak (Poznań)

Polska historia sztuki wobec badań kastelologicznych.

 

Tadeusz J. Żuchowski (Poznań)

O problemach polskich badań nad meblarstwem.

 

dyskusja

przerwa kawowa

 

g. 12

János Brendel (Poznań)

Historia sztuki wobec sztuki współczesnej.

 

Gabriela Świtek (Warszawa)

?Zwrot przestrzenny"? Historia sztuki a współczesne praktyki artystyczne.

 

dyskusja

przerwa obiadowa

 

g. 15

Filip Lipiński (Poznań)

Historia sztuki wobec kina i studiów nad filmem.

 

Ewa Łukaszewicz-Jędrzejewska (Wrocław)

?Nazywał się Bosch... Hieronimus Bosch".

 

dyskusja

przerwa kawowa

 

g. 16.30

Jakub Lewicki (Warszawa)

Politechniczna historia architektury a uniwersytecka historia sztuki. Przemiany ostatnich lat i perspektywy rozwoju.

 

Tomasz Dziubecki (Białystok)

Wizualizacja architektury zabytkowej: możliwości i wyzwania.

 

dr Iwona Błaszczyk (MKZ Poznań)

Historyk sztuki wobec współczesnej ochrony zabytków.

 

dyskusja

 

obradom przedpołudniowym przewodniczył będzie Jarosław Jarzewicz, obradom popołudniowym Piotr Krasny

 

 

 

 

 

21 listopada (sobota)

 

g. 9

Piotr Piotrowski (Poznań)

Dwie (lub więcej) historie sztuki.

 

Marcin Szeląg (Poznań)

Historia sztuki w muzeum.

 

Katarzyna Kluczwajd (Toruń)

Czy dziś muzeum potrzebny jest kustosz?

 

Maria Brodzka-Bestry (Warszawa)

Spotkanie ze sztuką w muzeum. Metody pracy historyka sztuki z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

dyskusja

przerwa kawowa

 

g. 12

Uniwersytecka historia sztuki w Polsce: kierunek studiów, perspektywy badawcze.

Jacek Friedrich (Gdańsk)

Barbara Szczypka Gwiazda (Katowice)

Piotr Krasny (Kraków)

Marcin Pastwa (Lublin)

Krzysztof Stefański (Łódź)

Ryszard Mączyński (Toruń)

Zbigniew Bania (Warszawa)

Aleksandra Sulikowska-Gąska (Warszawa)

Waldemar Okoń (Wrocław)

Piotr Korduba (Poznań)

 

Zamknięcie sesji

 

obradom przedpołudniowym przewodniczył będzie Mariusz Bryl, obradom popołudniowym Tadeusz J. Żuchowski

 

 

LVIII Ogólnopolskiea Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki HISTORIA SZTUKI DZISIAJ,

Poznań 19-21 listopada 2009

 

Obrady:

Muzeum Archeologiczne

Pałac Górków

ul. Wodna 27

 

Spotkanie koleżeńskie:

Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 3

 

Sesja finansowana jest ze środków

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki

 

 

 

 

Spotkania

6 marca b.r. (środa) odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Grupa Krakowska 1932-1937", które poprowadzi pani Barbara Ilkosz. Zbiórka przed wejściem do Pawilonu Czterech Kopuł o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM