Tu jesteś: Komunikaty :. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ ZA ROK 2013

Sekcja samokształceniowa zorganizowała objazd zabytkoznawczy do Austrii, w terminie:

6-8.06.2013, na trasie: Wrocław - Cesky Krumlov - Linz - Wels - Lambach- Stadl - Paura- Kremsmünster - Hallstat - Bad Ischl - St. Wolfgang - Mondsee - Gmunden - Wrocław.

 

W ramach działalności Sekcji naukowej zorganizowano następujące spotkania:

1.      Mariusz Smoliński z Instytutu Historii Sztuki UW pt. Rzymskie dekoracje stiukowe na Śląsku pod koniec XVII w. (w cyklu "Sztuka na Śląsku") - 21 lutego

2.      Tomasz Urbanowicz - Szkło artystyczne w architekturze. W ramach spotkania odbył się pokaz filmu 850 °C. Szkło Tomasza Urbanowicza (zdjęcia, montaż i reżyseria: Łukasz Śródka; dźwięk i produkcja: Valeria Cocco; muzyka: Sławomir Olsza, Joanna Kaczmarek, Maciej Śródka, Maciej Bill) - 25 kwietnia

3.      Józef Skrabski (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) - Między Saluzzo a Zasławiem. Twórczość architektoniczna Paolo Fontany w Polsce (w cyklu "KRESY DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ")  - 23 maja

4.      Andrzej Kozieł - autor książki Michael Willmann i jego malarska pracowniaPorozmawiajmy o Willmannie (w cyklu "Sztuka na Śląsku")  - 24 października

5.      Agnieszka Jankowskia-Marzec - Huculi w twórczości "Hucułów": Władysława Jarockiego, Fryderyka Pautscha i Kazimierza Sichulskiego (w cyklu "KRESY DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ") - 28 listopada

6.      Antonina Żaba - Świątynia Salomona, czyli orientacja astrologiczna scen sklepiennych nawy kościoła pojezuickiego w Brzegu (w cyklu "Sztuka na Śląsku") - 12 grudnia

 

Spotkania odbywały się w Muzeum Narodowym, Muzeum Architektury oraz Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Odbyło się również spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci Profesora Henryka Dziurli, (w Klubie Uniwersytetu Wrocławskiego - dawna jezuicka apteka), podczas którego zaprezentowana została książka "Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i hrabstwie kłodzkim 1580-1776" dedykowana ś.p. prof. Henrykowi Dziurli. - 16 lutego

Oddział Wrocławski SHS był też organizatorem ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia
PRZEŁOM/REGRES - INNOWACJA/TRADYCJA.  PROCESY PRZEMIAN W SZTUCE ŚREDNIOWIECZNEJ - 21-22 listopada. Osobami odpowiedzialnymi za stronę merytoryczną konferencji byli Rafał Eysymontt i Romuald Kaczmarek. Wśród członków oddziału zaangażowanych w sprawy organizacyjne należy wymienić: Dariusza Galewskiego, Roberta Hesia, Annę Jezierską, Beatę Stragierowicz, Izabelę Żak.

W czasie dwudniowej sesji wygłoszono 29 referatów i przeprowadzono interesujące dyskusje, zorganizowano też zwiedzanie rynku z ratuszem, kościoła św. Elżbiety oraz reliktów prawobrzeżnego zamku książęcego w obecnym domu zakonnym sióstr de Nôtre-Dame.

W związku z zakończeniem kadencji poprzedniej Rady Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Zarząd Oddziału wybrał nowego reprezentanta SHS w Radzie, kol. Arkadiusza Wojtyłę.


Sprawy członkowskie

W roku sprawozdawczym przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia 4 osoby:

Paweł Klak, Barbara Lejczak, Agata Gabiś, Tomasz Okoński

 

Skreślona na własną prośbę 1.01. 2013 - Magdalena Szafkowska

 

Zmarli:

Janina Eysymontt

 

Zarząd Oddziału przyjął pisemne podziękowanie od p. Małgorzaty Hornung za wieloletnią opiekę nad grobem prof. Zbigniewa Hornunga. Jednocześnie, na prośbę krewnej, wyraził zgodę na ekshumację zwłok i przeniesienie ich na nowe miejsce pochówku w Krakowie.

 

Sprawozdanie sporządziła:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM