Tu jesteś: Objazdy :. Objazd do Niemiec 18-20 czerwca 2015

Objazd do Niemiec 18-20 czerwca 2015

Zarząd Oddziału organizuje objazd zabytkoznawczy w dniach 18-20.06.2015 do Niemiec na trasie: Wrocław - Nossen (zamek hr. Cosel) - Altzella (założenie cysterskie XIII w.) - Augustusburg (zamek renesansowy) - Lichtenwalde (pałac myśliwski rokoko) - Zwickau - Thalbürgel (kościół romański XII w.) - Dornburg (zamek barokowy) - Jena-Rudolstadt (pałac barokowy) - Paulinzella (opactwo benedyktyńskie romańskie) - Weimar - Erfurt (kościoły gotyckie stare miasto) - Gotha (wczesnobarokowy pałac) - Eisenach - Mülhausen (gotyckie kościoły) - Heilbad Heiligenstadt (opactwo późnoromańskie) - Wurzen (kościół i zamek renesansowy) - Wermsdorf (pałac barokowy Hubertusburg)  - Rochlitz (zamek z reliktami romańskimi) - Wechselburg (opactwo benedyktyńskie) - Kriebstein (najpiękniejszy zamek Saksoni) - Wrocław (razem 1400 km). Nazwy podkreślone oznaczają miejsca noclegów.

Koszt wyjazdu: 400 PLN, a dla członków oddziału nieposiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 250 PLN. Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie zaliczki w wysokości 100 PLN do 15 lutego 2015. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Hesiem
(tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl).

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM