Tu jesteś: Sesje :. Fara w mieście od średniowiecza do współczesności...

Fara w mieście od średniowiecza do współczesności...

Konferencja Naukowa Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Fara w mieście od średniowiecza do współczesności.

Społeczeność, duchowość, architektura, wystrój

(Wrocław 15- 16 listopada 2018)

Czwartek 15 listopada

Kościół św. Elżbiety, dawna Biblioteka

9.00-9.10 Rozpoczęcie konferencji

9.10-9.30 Jarosław Jarzewicz, Instytut Historii Sztuki UAM

Dlaczego średniowieczne kościoły farne są tak wielkie?

9.30-9.50 Rafał Eysymontt, Instytut Historii Sztuki UWr.

Extra et intra muros. Świątynia farna a układ przestrzenno-funkcjonalny średniowiecznego miasta śląskiego

9.50-10.10 Marcin Szyma, Instytut Historii Sztuki UJ

Przejmowanie przez dominikanów kościołów farnych w I połowie XIII wieku. Sytuacja w prowincji Polonia na tle europejskim

10.10-10.30 Dyskusja

10.30-10.50 Przerwa na kawę i herbatę

10.50-11.10 Hanna Kozaczewska-Golasz, Hanna Golasz-Szołomicka, Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr.

Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.)

11.10-11.30 Roland Mruczek, Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr., Tomasz A. Kastek, AKME-firma budowlano-archeologiczna

Kościoły parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej

11.30-11.50 Jakub Adamski, Instytut Historii Sztuki UW

Ius patronatusfabrica ecclesiae – verus fundator. Kto inicjował, finansował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku?

11.50-12.15 Dyskusja

12.15-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-14.20 Klara Kaczmarek-Löw, Weißenburg/Wrocław

Fary w miastach Korony Czeskiej ok. 1500 jako przejaw reprezentacji

14.20-14.40 Patrycja Łobodzińska, Instytut Historii Sztuki UAM

Pamięć umiejscowiona. Wyposażenie i topografia sakralna kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w latach 1350-1525

14.40-15.00 Agnieszka Patała, Instytut Historii Sztuki UWr.

Machinae magnae. Późnogotyckie wielkoformatowe nastawy głównych ołtarzy śląskich kościołów farnych

15.00-15.20 Dyskusja

15.20-15.40 Przerwa na kawę i herbatę

15.40.-16.00 Agata Stasińska, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Mensch, mein Kreuz trug ich für dich...”. Dewocyjny cykl przedstawieniowy kaplicy rodziny Krappów z kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu

16.00-16.20 Tomasz Jeż, Instytut Muzykologii UW

Wrocławska fara św. Elżbiety w pejzażu dźwiękowym miasta epoki nowożytnej

16.20-16.40 Alina Mądry, Instytut Muzykologii UAM

„Muzyka farska” w kolegiacie św. Marii Magdaleny w Poznaniu

16.40-17.00 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad.

18.00 – Kolacja dla uczestników konferencji. Restauracja Motyla noga,

ul. Więzienna 6

Piątek 16 listopada

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, s. 309

9.00-9.20 Bogusław Krasnowolski, Instytut Historii Sztuki UPJP II

Kościół parafialny małego lokacyjnego miasta małopolskiego na przykładzie fary w Bieczu

9.20-9.50 Jacek Witkowski, Instytut Historii Sztuki UWr.

Kościół farny w małym mieście królewskim – kościół Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie

9.50-10.10 Jacek Kowalski, Instytut Historii Sztuki UAM

Fara jako nekropolia właścicieli miasta czyli płyta nagrobna protoplastów rodu Czarnkowskich

10.10-10.30 Ks. Szymon Tracz, Instytut Historii Sztuki UPJP II

Bogu na chwałę, ludziom ku pamięci. Żywiecka fara jako miejsce upamiętniania mieszczan oraz kolejnych właścicieli Żywca

10.30-10.50 Dyskusja

10.50-11.10 Przerwa na kawę i herbatę

11.10-11.30 Andrzej Baranowski Instytut Sztuki PAN

Znaczenie Lubeki i Antwerpii w barokizacjach far na terenach północnych dawnej Rzeczypospolitej

11.30-11.50 Arkadiusz Wojtyła, Instytut Historii Sztuki UWr.

Fary katolickie na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim w dobie baroku

11.50-12.10 Andrzej Prasał, Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego UO

Organy dawnej fary miejskiej w Kłodzku na przestrzeni dziejów

12.10-12.30 Dyskusja

12.30-12.50 Przerwa na kawę i herbatę

12.50-13.10 Romuald Nowak, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wystrój i wyposażenie kościoła św. Mikołaja w Brzegu jako świątyni ewangelickiej od XVI do XVIII w.

13.10-13.30 Joanna Piotrowska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział w Olsztynie

Regotyzacje głównych kościołów parafialnych miast warmińskich

13.30-13.50 Dariusz Galewski, AMuz. we Wrocławiu, Adam Organisty, ASP w Krakowie

Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych

13.50-14.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM