Tu jesteś: Sesje :. Józef Czapski - w 20. rocznicę śmierci

Józef Czapski - w 20. rocznicę śmierci

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

oraz

Zakład Literatury Polskiej po 1918 roku

Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej

 

Józef Czapski - w 20. rocznicę śmierci

27-28 marca 2013

Wrocław

 

W związku ze zbliżającą się 20. rocznicą śmierci Józefa Czapskiego pragniemy podjąć namysł nad jego twórczością malarską, literacką i publicystyczną oraz umiejscowić ją w dotąd nieprzywoływanych kontekstach. Celem naszym jest zaaranżowanie szerokiej dyskusji nad dorobkiem tego autora, w której wzięliby udział reprezentanci różnych dziedzin wiedzy: historii sztuki, literaturoznawstwa, historii XX wieku, kulturoznawstwa, estetyki, historii idei. Postać Józefa Czapskiego wydaje się interesująca nie tylko ze względu na jego dokonania artystyczne, lecz również ze względu na fascynującą biografię i horyzont intelektualny kształtujący się na styku kilku tradycji: od inspiracji myślą rosyjską, po stały kontakt z kulturą francuską. Dlatego też chcemy zapytać zarówno o historyczną wyjątkowość, jak i reprezentatywność biografii tego twórcy, ponadto o jego związki z istotnymi zjawiskami XX-wiecznej kultury.

Organizatorzy - reprezentujący Instytuty Historii Sztuki oraz Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - przewidują obrady dwóch równoległych sekcji:

1.       poświęconej problemom plastyki Czapskiego oraz kwestiom intertekstualności i intermedialności jego sztuki (Instytut Historii Sztuki, 27-03-2013);

2.       skoncentrowanej na aktywnej obecności artysty w literaturze, zwłaszcza na związkach intertekstualnych jego pism z prozą i eseistyką innych autorów, a także na relacjach metakrytycznych (Instytut Filologii Polskiej, 28-03-2012).

Uwagę zamierzamy poświęcić m.in. takim zagadnieniom, jak:

- Ewolucja stylu i praktyki twórczej Józefa Czapskiego;

- Twórczość plastyczna Czapskiego oczami komentatorów: eseistów, historyków sztuki, krytyków;

- Wpływ Czapskiego na malarzy polskich po 1989 roku;

- Specyfika ilustracji towarzyszących tekstom innych pisarzy oraz szkiców towarzyszących własnym zapiskom diariuszowym;

- Dzienniki jako zjawisko intermedialne i wyzwanie dla edytorów;

- Czapski jako eseista;

- Refleksja o sztuce, filozofii i literaturze w tekstach krytycznych i eseistycznych;

- Czapski jako krytyk kultury XX w.;

- ?piewcy polskości" - J. Matejko, A. Grottger, H. Sienkiewicz w oczach Czapskiego;

- Józef Czapski na tle środowiska ?Kultury" oraz jego miejsce w XX-wiecznej kulturze francuskiej;

- W dialogu z literatami: korespondencja, przedmowy do dzieł S. Vincenza, A. Bobkowskiego, A. Zagajewskiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, F. Czarnyszewicza, Z. Haupta;

- Józef Czapski jako ?świadek historii";

- Na nieludzkiej ziemi i Wspomnienia starobielskie - świadectwa pamięci w kontekście literatury łagrowej

- Sposoby popularyzowania spuścizny Czapskiego oraz jej recepcja.

 

 

Prosimy o nadsyłanie do 30 października b.r. streszczeń proponowanych referatów (docelowo prezentacja 20-minutowa) o objętości do 1800 znaków na adresy:

  1. sekcja plastyki: ajaro@op.pl
  2. sekcja literatury: czapski20@gmail.com

W przypadku drugiej sekcji przewidywana jest opłata konferencyjna w wysokości 100 zł.

 

Organizatorzy:

- Instytut Historii Sztuki UWr.: prof. dr hab. Waldemar Okoń, dr Andrzej Jarosz

- Instytut Filologii Polskiej: dr hab. prof. UWr. Dorota Heck

 

Sekretarze konferencji:

mgr Agata Janiak, mgr Dobrawa Lisak-Gębala

 

Materiały sekcji plastyki zostaną opublikowane w numerze specjalnym Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki ?Quart" w 2013 r.

 

Materiały sekcji literatury zostaną opublikowane w monograficznym wydaniu elektronicznego Pisma Humanistycznego ?Chiazm" lub formie drukowanej - jako recenzowana monografia zbiorowa.

Spotkania

Stowarzyszenie Histotryków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład "Michael Klahr Starszy i jego artystyczni sukcesorzy. O rzeźbiarskiej rodzinie Klahrów na ziemi kłodzkiej w XVIII-XIX w.", który wygłosi dr Jacek Gernat.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM