Tu jesteś: Sesje :. KATEDRA WROCŁAWSKA NA PRZESTRZENI TYSIĄCLECIA

KATEDRA WROCŁAWSKA NA PRZESTRZENI TYSIĄCLECIA


KONFERENCJA NAUKOWA

WROCŁAW 27-28 listopada 2014


PATRONAT HONOROWY:

JEGO EKSELENCJA METROPOLITA WROCŁAWSKI
ARCYBISKUP JÓZEF KUPNY

PREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA
RAFAŁ DUTKIEWICZ


Program:

Czwartek 27 XI (Sala konferencyjna w Domu SS. De Notre Dame, ul. Św. Marcina 12)

8.45 - 9.00- Rozpoczęcie konferencji z udziałem zaproszonych gości

9.00 - 9.20 - Stanisław Rosik: Kontekst społeczny działania i funkcje katedry wrocławskiej w

świetle Kroniki Thietmara

9.20 - 9.40 - Adam Żurek: Katedra wrocławska i jej najbliższe otoczenie do połowy XIII

9.40 - 10.00 - Szczęsny Skibiński: Chór katedry z XIII wieku - problemy kwalifikacji

stylistycznej

10.00 - 10.20 - Anna Kubicka: Gotyckie prezbiterium katedry wrocławskiej - rekonstrukcja

pierwotnej formy

10.20 - 10.40 - Dyskusja

10.40 - 11.00 - Przerwa

11.00 - 11.20 - Piotr Pajor: Katedra wrocławska a katedra krakowska - wzór, punkt

odniesienia czy przypadkowe podobieństwo?

11.20 - 11.40 - Jarosław Jarzewicz: Tradycja i innowacja w gotyckiej architekturze katedry

wrocławskiej

11.40 - 12.00 - Hanna Golasz-Szołomicka: Czas powstania korpusu nawowego wrocławskiej

katedry p.w. św. Jana Chrzciciela

12.00 - 12.20 - Jakub Adamski: Uwagi o chronologii budowy czternastowiecznego korpusu

katedry wrocławskiej.

12.20 - 12.40 - Dyskusja

12.40 - 14.00 - Przerwa obiadowa

14.00 - 14.20 - Romuald Kaczmarek: Znaki kamieniarskie w gotyckiej katedrze wrocławskiej

14.20 - 14.40 - Tomasz Mikołajczak: Katedralna nekropolia biskupów wrocławskich w

czasach średniowiecza

14.40 - 15.00 - Bogusław Czechowicz, Anna Pobóg Lenartowicz: Wokół opolskiej genezy i

funkcji ideowych tak zwanego kamienia św. Wojciecha z katedry wrocławskiej

15.00 - 15.20 - Agnieszka Patała: Salve, sancta parens, enixa puerpera Regem - ikonografia i

znaczenie epitafium kanonika Mikołaja Tauchana

15.20 - 15.40 - Dyskusja

15.40 - 16.00 - Przerwa

16.00 - 16.20 Aleksandra Szewczyk: Vera Ecclesia sit visibilis - artystyczne fundacje i

inwestycje dostojników Kościoła w katedrze wrocławskiej w okresie sporów wyznaniowych

XVI wieku

16.20 - 16.40 - Michał Pieczka: Manierystyczne arcydzieło w katedrze wrocławskiej, czyli

kilka uwag o reliefie ?Męczeństwo św. Wincentego" Adriaena de Vriesa

16.40 - 17.00 - Ryszard Hołownia: Barokowa kaplica Św. Elżbiety przy katedrze

wrocławskiej w kontekście propagandy artystycznej

17.00 - 17.20 - Mariusz Smoliński: Dekoracja stiukowa kaplicy św. Elżbiety przy katedrze we

Wrocławiu

17.20 - 17.40 - Arkadiusz Muła: Giacomo Scianzi i ?malarze katedralni". Znani i nieznani

twórcy wystroju kaplicy św. Elżbiety

17.40 - 18.00 - Arkadiusz Wojtyła: Kilka uwag o architekturze kaplicy Elektorskiej

18.00 - 18.30 - Dyskusja i zakończenia pierwszego dnia obrad

19.30 - Kolacja dla uczestników konferencji


Piątek 28 XI (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, s. 309)

8.40 - 9.00 - Andrzej Baranowski: Problem barokizacji katedr średniowiecznych w Europie

Środkowej na wybranych przykładach

9.00 - 9.20 - Józef Pater: Fundacje artystyczne kanoników katedry wrocławskiej w XVIII

9.20 - 9.40 - Jacek Witkowski: Prace rzeźbiarskie Sulpiciusa Gode dla katedry wrocławskiej

9.40- 10.00 - Artur Kolbiarz: Udział warsztatu Thomasa Weisfeldta w barokizacji

wrocławskiej katedry

10.00 - 10.20 - Ewa Grochowska: Rzeźby Georga Leonharda Webera w katedrze

wrocławskiej - nieznany rozdział twórczości świdnickiego artysty

10.20- 10.40 - Dyskusja

10.40 - 11.00 - Przerwa

11.00 - 11.20 - Małgorzata Wyrzykowska: Geneza artystyczna barokowych ołtarzy w

kaplicach przy ambicie katedry wrocławskiej

11.20 - 11.40 - Adam Szeląg: Zapomniana realizacja bawarskiego malarza? Felix Anton

Scheffler i dekoracja freskowa kaplicy Zmartwychwstania (Zmarłych) przy wrocławskiej

11.40- 12.00 - Andrzej Kozieł: Giovanni Ambrosio Mainardi i jego obrazy w kościele

katedralnym pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

12.00- 12.20 - Grzegorz Pisarski: Obraz Matki Boskiej Zwycięskiej - wędrówki dzieła

malarskiego w drodze do Katedry Wrocławskiej

12.20-12.40 - Jerzy Żmudziński: Augsburskie wyroby złotnicze w katedrze we Wrocławiu

12.40- 13.00 - Dyskusja

13.00- 14.30 - Przerwa obiadowa

14.30 - 14.40 - Krzysztof Myśliński: "Zaginiona" lampa wieczna z katedry wrocławskiej.

Przyczynek do działalności złotnika wrocławskiego Johanna Klingego (komunikat)

14.40 - 15.00 - Grzegorz Grajewski: Konserwacja wnętrza wrocławskiej katedry w 1934 roku

15.00- 15.20 - Aleksandra Marcinów: Wokół problemów odbudowy katedry wrocławskiej

15.20 - 15.40 - Dariusz Galewski, Adam Organisty: Przemiany w wyposażeniu kaplic

bocznych katedry wrocławskiej w okresie po II wojnie światowej

15.40 - 16.00 - Dyskusja

16.00 -16.20 - Przerwa

16.20 - 16.40 - Natalia Oleszczuk, Sławomir Oleszczuk: Współczesne witraże w katedrze

wrocławskiej

16.40- 17.00 - Barbara Pierścionek: Badania i konserwacja katedry wrocławskiej w latach

1947-2011

17.00 -17.20 - Grzegorz Joachimiak, Arkadiusz Muła: Między katedrą a dworem. Muzycy w

służbie biskupa elektora Franciszka Ludwika von Pfalz-Neuburg

17.20-17.40 - Ludmiła Sawicka: Działalność Johanna Georga Clementa (1710-1794)

kapelmistrza  katedry wrocławskiej

17.40 - 18.00 Andrzej Prasał: Organy katedry wrocławskiej

18.00 - 18.20 - Dyskusja i podsumowanie konferencji

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM