Tu jesteś: Sesje :. SILESIA JESUITICA

SILESIA JESUITICA

 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Parafia OO. Jezuitów p.w. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu

Zapraszają na konferencję naukową

SILESIA JESUITICA

KULTURA I SZTUKA ZAKONU JEZUITÓW NA ŚLĄSKU I W HRABSTWIE KŁODZKIM (1580-1776)

Program

Czwartek 6.X.:

16.00 - 16.30 - O. Paweł Pasierbek SJ (Proboszcz parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu), Dr hab. Rafał Eysymontt, dr Dariusz Galewski - Powitanie gości konferencji.

16.30 - 17.00 - Prof. Marek Derwich (Instytut Historyczny UWr.), Nowożytny "nowy świat zakonny" i miejsce w nim jezuitów.

17.00 - 17.30 - O. Jacek Siepsiak SJ (Proboszcz Parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu), Podstawy duchowości Towarzystwa Jezusowego.

17.30 - 18.00 - Ks. Prof. Zdzisław Lec (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Placówki jezuickie na Śląsku do 1740 r.

18.00 - 18.30 - Dr Kateřina Bobková - Valentová (Historický ústav, Akademie v?d České republiky, Praga), Porovnání karier jezuitů v slezské a české  provincii v letech 1755-1773.

18.30 - Dyskusja

Piątek 7.X.:

8.40 - 9.00 - Dr hab. Henryk Dziurla (Instytut Historii Sztuki UWr.), Tradycja i akomodacja krajobrazu kulturowego w dziełach mecenatu artystycznego jezuitów na Śląsku
9.00 - 9.20 - Prof. Jan Wrabec (Instytut Historii Sztuki UWr.), Jezuici - stereotypy i schematy w sztuce śląskiej.

9.20 - 9.40 - Anna Jezierska (Instytut Historii Sztuki UWr.), Rola retoryki w kształtowaniu sztuki jezuitów na przykładzie Wrocławia i wybranych dzieł sztuki śląskiej.

9.40 - 10.00 - Zuzanna Mikołajek (Instytut Historii Sztuki UWr.), Artystyczne przejawy działalności sodalicji i bractw jezuickich na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim.

10.00 - 10.20 - Dyskusja

10.20 - 10.40 - Przerwa

10.40 - 11.00 - Dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ), Główne nurty stylowe i zjawiska w architekturze kościołów jezuickich w Rzeczypospolitej w XVIII wieku
11.00 - 11.20 - Dr hab. Andrzej Józef Baranowski (Instytut Sztuki PAN) - Architektura świątyń  jezuickich na Śląsku. Między Rzymem, Pragą, Wiedniem i ?Monachium".

11.20 - 11.40 - Dr Dariusz Galewski (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), Architektura budowli  zakonnych  w świetle projektów ze zbiorów kłodzkich jezuitów.

11.40 - 12.00 - Michał Pieczka (Instytutu Historii Sztuki UWr.), Architektura jezuickiego kościoła św. Piotra i św. Pawła w Twardocicach.

12.00 - 12.20 - Dr hab. Rafał Eysymontt (Instytut Historii Sztuki UWr.), Łukasz Lisiecki (Leszno), Rekonstrukcja powstania i przemian kolegium jezuickiego we Wschowie ( na podstawie materiałów archiwalnych, badań archeologicznych, architektonicznych i stratygraficznych).

12.20 -12.40 - Dyskusja

12.40 - 14.00 - Przerwa obiadowa

14.00-14.20 - Arkadiusz Muła (Muzeum w Jaworze), Kontakty biskupa Franciszka Ludwika von Neuburga z jezuitami na tle kultury umysłowej i artystycznej Śląska w XVII i XVIII wieku.

14.20 - 14.40 - Dr Mariusz Smoliński (Instytut Historii Sztuki UW), Współczesne wzory rzymskie w kościołach jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim.

14.40 - 15.00 - Dr Artur Kolbiarz, (Zakład Wiedzy o Sztuce USz.) dr Michał Wardzyński, (Instytut Historii Sztuki UW), Dzieła warsztatu Johanna Albrechta Siegwitza wykonane dla Jezuitów na Śląsku, Hrabstwie Kłodzkim i w Rzeczypospolitej.

15.00 - 15.20 - Dr Kazimierz Sebastian Ożóg (Instytut Sztuki UOpol.), Okruchy Adama Karingera - dekoracja rzeźbiarska jezuickiego kościoła Bożego Ciała w Głogowie.

15.20 - 15.40 - Dyskusja

15.40 - 16.00 - Przerwa

16.20 - 16.40 - Jakub Jagiełło (Instytut Historii Sztuki UW), dr Paweł Migasiewicz (École Pratique des Hautes Études, Paryż), Wyposażenie rzeźbiarskie kościoła śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.

16.40 - 17.00 - Dr Paweł Migasiewicz (École Pratique des Hautes Études, Paryż) Inspiracje francuskie w rzeźbie figuralnej Johanna Riedla. Zarys problemu.

17.00 -17.20 - Ewa Grochowska (Wrocław), Jezuicki mecenat artystyczny na przykładzie twórczości Georga Leonharda Webera.

17.20 - 17.40 - Joanna Stoklasek - Michalak (Muzeum Ziemi Kłodzkiej), Treści kontrreformacyjne późnobarokowej kazalnicy w kłodzkim kościele jezuitów pw. Wniebowzięcia NMP.

17.40 - 18.10 - Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad

 

Sobota 8.X.:

8.40 - 9.00 - Dr Łukasz Krzywka (Instytut Historii Sztuki UWr.), Najnowsze ustalenia dotyczące dekoracji malarskiej Akademii Leopoldyńskiej we Wrocławiu.

9.00 - 9.20 - Dr hab. Andrzej Kozieł (Instytut Historii Sztuki UWr.), Johann Christoph Handke (1694-1774) i jezuici - Głogów i Gorzupia Dolna.

9.20 - 9.40 - Dr Piotr Oszczanowski (Instytut Historii Sztuki UWr.), Tezy filozoficzne wrocławskiej Akademii Leopoldyńskie - zapoznany fragment jezuickiej spuścizny artystycznej.

9.40 - 10.00 - Dr Arkadiusz Wojtyła (Instytut Historii Sztuki UWr.), Program dekoracji kościoła Jezuitów w Brzegu.

10.00 - 10.20 - Romuald Nowak (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) Personalizacja dziejów Krzyża Świętego w dekoracji empor kościoła jezuickiego w Brzegu.

10.20 - 10.40 - Dyskusja

10.40 - 11.00 - Przerwa

11.00 - 11.20 - Dr Petra Oulikova (Národní archiv, Katolická teologická fakulta UK,  Praga), Litanie Jména Ježíšova v umění jezuitského řádu

11.20 - 11.40 - Dr Mateusz Kapustka (Uniwersität Zürich), Geografia i propaganda. Jezuicka argumentacja misyjna i adaptacje obrazów naukowych w dobie nowożytnej

11.40 - 12.00 - Krzysztof Pawlik (Wrocław), Jarmila Štěrbová (Opawa), Inwentarz kościoła Jezuitów w Nysie z 1 poł. XVII w.

12.00 - 12.20 - Rafał Werszler (Instytut Sztuki PAN), Architektura i dzieje wnętrz biblioteki kolegium jezuickiego w Nysie.

12.20 - 12.40 - Dyskusja

12.40  - 14.00 - Przerwa obiadowa

14.00 - 14.20 - Dr Anna Ptak Gusin (Wyższa Szkoła Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu), Malarze działający w Świdnicy 1650-1750.

14.20 - 14.40 - Dr Małgorzata Wyrzykowska (Instytut Historii Sztuki UWr.) Percepcja dzieł jezuitów w świetle XVII- i XVIII wiecznej literatury poświęconej sztuce śląskiej (na wybranych przykładach).

14.40 - 15.00 - Dr Tomasz Jeż (Instytut Muzykologii UW) Muzyczny teatr meditationes quadragesimales w jezuickim Wrocławiu.

15.00 - 15.20 - Ks. Piotr Dębski (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), Organy w pojezuickim kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu.

15.20 - 15.45 - Dyskusja i podsumowanie konferencji

16.30 - 18.00 - Uroczyste zakończenie i poczęstunek dla referentów oraz zaproszonych gości w Klubie Uniwersyteckim.

18.00 - 19.30 - Zwiedzanie kościoła Uniwersyteckiego p.w. Najświętszego Imienia Jezus oraz koncert utworów jezuickich.


Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM