Tu jesteś: Sesje :. STANISŁAW LEM - WIZJONER SZCZEŚLIWYCH I NIESZCZĘŚLIWYCH ŚWIATÓW

STANISŁAW LEM - WIZJONER SZCZEŚLIWYCH I NIESZCZĘŚLIWYCH ŚWIATÓW


Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Stanisław Lem - wizjoner szczęśliwych i nieszczęśliwych światów. Recepcja twórczości w sztukach plastycznych, kinie, literaturze i krytyce. Wrocław, 21 – 22 X 2015


W 1972 roku w liście do amerykańskiego tłumacza Michaela Kandla Stanisław Lem pisał, że zależy mu na tym, aby mógł niepośmiertnie „popromieniować” swoimi koncepcjami. To humorystyczne i ironiczne zarazem życzenie można potraktować jako jedną z celnych prognoz „futurologicznych” pisarza. Istotnie, zarówno za jego życia (1921–2006), jak i w ostatniej dekadzie, owo promieniowanie miało miejsce i było znaczące nie tylko na polu literatury, ale też w filozofii, sztukach plastycznych i filmie.

Celem konferencji jest rozpoznanie i przeanalizowanie recepcji myśli Lema w wymienionych dziedzinach, a szczególnie w odniesieniu do współczesnej kultury wizualnej. Obejmuje to zarówno ilustrację jego tekstów literackich – począwszy od autorskich rysunków, poprzez prace wybitnych polskich i zagranicznych rysowników, aż po szatę graficzną wydawnictw książkowych – kinowe i telewizyjne adaptacje oraz szeroko pojętą ikonosferę współczesności, w której od lat 50. XX wieku wizje autora Solaris były inspiracją zarówno dla artystów związanych z nurtem science-fiction, jak i autorów dzieł popularno-naukowych.

Materiały pokonferencyjne opublikowane zostaną w numerze specjalnym kwartalnika „Quart” (czasopismo recenzowane, indeksowane, punktowane; publikacja w wersji papierowej i elektronicznej na zasadach licencji: CC Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Kierownicy konferencji:

prof. dr hab. Waldemar Okoń

dr Andrzej Jarosz

M i e j s c e  o b r a d : Instytut Historii Sztuki UWR, ul. Szewska 36, Wrocław

J ę z y k i  k o n f e r e n c j i : polski i angielski

Propozycje referatów, streszczenie do 1800 znaków oraz notę biograficzną (afiliacja, tytuł naukowy, zainteresowania badawcze) prosimy nadsyłać

do 30 VI 2015 na adres: ajaro@op.pl

Planowany czas wystąpienia: 20 minut

Organizatorzy zapewniają nocleg, obiad i materiały konferencyjne.

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM