Tu jesteś: Sesje :. SZTUKA DAWNEGO OPOLA

SZTUKA DAWNEGO OPOLA

Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

 

Sztuka dawnego Opola

 

planowanej w Opolu w drugiej połowie września 2016 roku

 

Celem spotkania jest zebranie obecnego stanu wiedzy o dokonaniach artystycznych na terenie Opola w jego dawnych, lokacyjnych granicach (z przedmieściami, w tym z monastycznym suplementem miasta, jakim było opactwo Norbertanek w Czarnowąsach), jak i rozrastającego się Opola doby industrialnej. Interesują nas monografie zabytków i ich zespołów, opracowania na temat artystów, studia z zakresu treści i funkcji ideowych sztuki, ujęcia problemowe pokazujące dokonania opolskie na szerokim tle, w tym referaty zarówno historyków sztuki, jak i archeologów, etnologów i historyków czy religioznawców lub przedstawicieli innych pokrewnych dyscyplin. Oczekiwanymi będą także wystapienia na temat historii badań nad sztuką Opola - refleksja z zakresu historii historiografii sztuki, podejmująca np. kwestie powiązań piśmiennictwa z klimatem epoki, a co za tym idzie - takimi czy nie innymi interpretacjami. W zestawie referatów nie powinno też zabraknąć projekcji tego, jak dalsze badania winny być rozwijane. Zakres tematyczny konferencji chcemy zamknąć połową XX w., co wynika chęci niedublowania tych konferencji, które niedawno się odbyły (Sztuka na Śląsku po 1945 roku, Muzeum Śląska Opolskiego, luty 2015) lub niebawem odbędą (Sztuka polska na ziemiach zachodnich i północnych 1945-1981, Instytut Historii Sztuki UWr., listopad 2015). Liczymy na opracowania nowe, wnoszące do dyskusji naukowej treści dotąd nieartykułowane. Językami konferencji będą - oprócz polskiego - angielski, czeski i niemiecki. Nie zapewniamy symultanicznych tłumaczeń.

Propozycje tytułów referatów (przewidywany czas wystąpienia - 20 min.) wraz z konspektami (do 1. strony) prosimy nadsyłać na podane niżej adresy organizatorów do dnia 29. 2. 2016 r. Informacje o zakwalifikowaniu i wstępny program prześlemy do dnia 31. 3. 2016 r. Przewidujemy niewielkie wpisowe (jest to m.in. wymóg formalny przy staraniach o dotację), ale szczególy z tym związane oraz inne ważne informacje logistyczne będziemy w stanie podać w marcu 2016 r.

Planowane jest wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego, w którym - po porozumieniu z redaktorami naukowym tomu - możliwe będzie opublikowanie dłuższych niż referat wersji wystąpienia.

 

 

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO (b_czechowicz@wp.pl)

dr Joanna Filipczyk (joanna.filipczyk@gmail.com)

dr hab. Andrzej Koziel, prof. UWr. (akoziel@adm.uni.wroc.pl)

 

 


 

Spotkania

Stowarzyszenie Histotryków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład "Michael Klahr Starszy i jego artystyczni sukcesorzy. O rzeźbiarskiej rodzinie Klahrów na ziemi kłodzkiej w XVIII-XIX w.", który wygłosi dr Jacek Gernat.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM